Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Detta initiativ kommer att undersöka hur internationella regimer, såsom FN:s ramverk för klimatförändringar, kan styra övergången bort från fossila bränslen.

Foto: SEI

SEI

SEI Initiative on Carbon Lock-In

Genom forskning och politiskt engagemang kommer vi att identifiera policyer och strategier för att bryta beroendet av koldioxidhaltiga industrier, för att påskynda övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.

Annika Flensburg: |2022-01-20Carbon Lock-In Initiative försöker avslöja och ta itu med de sammanvävda sociala, politiska och tekniska barriärerna som upprätthåller ekonomin med högt koldioxidutsläpp. Genom forskning och politiskt engagemang kommer vi att identifiera policyer och strategier för att bryta beroendet av koldioxidhaltiga industrier, för att påskynda övergången till en framtid med låga koldioxidutsläpp.

För att begränsa den farliga globala uppvärmningen måste världen övergå till en koldioxidsnål ekonomi. Men denna energiomställning går för långsamt – inte på grund av brist på teknik eller offentligt stöd, utan på grund av sociala, politiska och tekniska hinder.

Att minska de globala utsläppen kräver alltså att vi tar itu!

Dessa sammanvävda barriärer utgör grunden för "kollåsning", varvid pågående investeringar i utveckling av fossila bränslen blir självförstärkande och följaktligen hämmar tillväxten av den nya gröna ekonomin. Att minska de globala utsläppen kräver alltså att vi tar itu med, och "låser upp", detta förankrade högkoldioxidsystem.

SEI Initiative on Carbon Lock-in syftar till att föra denna fråga i framkant av klimat- och energipolitiken. Forskning kommer att avslöja hur och varför koldioxidlåsning vidmakthålls – både inom länder och globalt – och kommer att identifiera policyer och strategier för att bryta beroendet av industrier med hög koldioxidutsläpp. Detta initiativ kommer också att undersöka hur internationella regimer, såsom FN:s ramverk för klimatförändringar, kan styra övergången bort från fossila bränslen.

Ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt

Detta initiativ tar ett tvärvetenskapligt tillvägagångssätt och kombinerar expertis inom energisystem, ekonomi, sociologi, statsvetenskap och hälsa för att svara på en avgörande fråga: Hur kan samhället hantera koldioxidlåsning och skapa utrymme för en framtid med låga koldioxidutsläpp?

Carbon Lock-In Initiative bygger på SEI:s befintliga projektbaserade arbete med carbon lock-in , och arbete som bedrivits i det tidigare initiativet om fossila bränslen och klimatförändringar.

www.sei-international.org