Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tre miljarder kommer att bo i "sårbarhets hotspot"

 Foto: SEI

SEI

10 viktiga klimatvetenskapliga insikter för 2022

På COP27 lanserar globala experter från natur- och samhällsvetenskap tio viktiga insikter om klimatförändringar sedan 2021. Aaron Maltais, chef för Stockholm Sustainable Finance Centre och SEI Senior Research Fellow, bidrog till den sjunde insikten om finans.

Ylva Rylander: |2022-11-12| Forskare betonar att endast genom ambitiösa begränsningsinsatser och systemisk omvandling kan vi undvika att möta utbredda gränser för anpassning och ökade förluster och skador. Sharm El-Sheikh, Egypten – På COP27 presenterade ledande globala experter från natur- och samhällsvetenskap tio viktiga insikter om klimatförändringar sedan 2021. 

Sammankallat av de internationella nätverken Future Earth, The Earth League, World Climate Research Program (WCRP), släppte forskare från hela världen den årliga rapporten 10 New Insights in Climate Science med UNFCCC:s verkställande sekreterare Simon Stiell.

The 10 New Insights in Climate Science  presenterar nyckelinsikter från den senaste klimatförändringsrelaterade forskningen i år och svarar på tydliga uppmaningar till policyriktlinjer under detta klimatkritiska årtionde. Författarna betonar och packar upp det komplexa samspelet mellan klimatförändringar och andra riskfaktorer, såsom konflikter, pandemier, livsmedelskriser och underliggande utvecklingsutmaningar i rapporten.

Tre miljarder kommer att bo i "sårbarhets hotspots"

Den vetenskapliga syntesrapporten identifierar att potentialen att anpassa sig till klimatförändringarna inte är obegränsad. Stigande havsnivåer som kan sänka kustsamhällen och extrem värme som är outhärdlig för människokroppen är exempel på "hårda" gränser för vår förmåga att anpassa oss.

Det framhåller också att över 3 miljarder människor kommer att bo i "sårbarhetshotspots" – områden med högst mottaglighet för att påverkas negativt av klimatdrivna faror – år 2050, dubbelt så mycket som det är idag.

Rapporten beskriver vidare att ett ihållande beroende av fossila bränslen förvärrar stora sårbarheter, särskilt för energi- och livsmedelsförsörjning, och att djupgående och snabba åtgärder för att ta itu med klimatförändringarnas drivkrafter är omedelbart nödvändiga för att avvärja och minimera framtida förluster och skador.

Världen konfronteras redan med enorma effekter

"Människor och ekosystem på olika platser över hela världen konfronteras redan med enorma effekter, och om planeten värms upp över 1,5/2°C kan mer omfattande överträdelser av anpassningsgränserna förväntas. Anpassningsinsatser kan inte ersätta ambitiösa begränsningar, säger professor Mercedes Bustamente, ekologiska avdelningen, University of Brasilia, Brasilien.

"Den senaste vetenskapen bekräftar de stigande sociala kostnaderna för allvarliga klimatextremer och det akuta behovet av att avvika från riskerna för att överskrida gränserna för anpassning och korsa oåterkalleliga tipping points. När vetenskapen går framåt har vi fler bevis på enorma kostnader, risker men också globala fördelar med minskad förlust och skada, genom en ordnad säker landning av världen inom Paris klimatområde. För att lyckas krävs globalt samarbete och snabbhet i en aldrig tidigare skådad skala.”

Prof. Johan Rockström, medordförande i Earth League

Prof. Johan Rockström, medordförande i Earth League, Earth Commission och direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research:

– "Beslutsfattare måste inse att biofysikaliska-sociala utmaningar är sammanlänkade och att de mest effektfulla svaren inte kommer i silo. Att väsentligt flytta allokeringen av kapital och markanvändning mot meningsfull begränsning, införa robusta och samordnade globala politiska svar för anpassning, förlust och skada, samt att dekonstruera hindren för enbart klimatåtgärder är några av de tillvägagångssätt som identifieras i rapporten för att påskynda nå Paris Avtalsmål”, säger professor Chukwumerije Okereke, Alex Ekwueme Federal University Ndufu-Alike, Nigeria.

Klimat- och livsmedelssystem, säkerhet och ekonomi

År 2022 täcker de 10 nya insikterna inom klimatvetenskap avgörande ämnen som är viktiga fokusområden för förhandlare vid COP27, från anpassning och begränsning till skärningspunkterna mellan klimat- och livsmedelssystem, säkerhet och finans:

» Ifrågasätter myten om oändlig anpassning

» Sårbarhetshotspots samlas i "riskområden"

» Nya hot vid horisonten från klimat-hälsa-interaktioner

» Klimatrörlighet: Från bevis till förutseende handling

» Mänsklig säkerhet kräver klimatsäkerhet

» Hållbar markanvändning är avgörande för att uppfylla klimatmålen

» Privata hållbara finansmetoder misslyckas med att katalysera djupa övergångar

» Förlust och skada: Det brådskande planetariska imperativet

» Inkluderande beslutsfattande för klimattålig utveckling

» Att bryta ner strukturella barriärer och ohållbara inlåsningar

Brådskande samordning

"Vi behöver ett brådskande, globalt och samordnat svar för att vända tillväxten av växthusgasutsläpp för att säkra en säker och rättvis framtid för mänskligheten. Under ett år av förvärrade kriser, inklusive geopolitisk instabilitet, extrema väderhändelser och efterklang från pandemin, levererar 10 New Insights in Climate Science viktiga forskningsrön för att informera beslut."

– Wendy Broadgate, Global Hub Director (Sverige), och Future Earth65 ledande forskare från 23 länder..2022 års rapport utarbetades av ett konsortium av 65 ledande forskare från 23 länder och svarar på tydliga uppmaningar om politisk vägledning under detta klimatkritiska decennium. Författarna betonar och packar upp det komplexa samspelet mellan klimatförändringar och andra riskfaktorer, såsom konflikter, pandemier, livsmedelskriser och underliggande utvecklingsutmaningar i rapporten.

www.sei-international.org