Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

"Använd mina organ när jag dör – men ta först bort privata sjukförsäkringar".

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Bort med privat sjukförsäkring

Tre saker var grundläggande i min uppväxt: allemansrätten, den allmänna grundskolan och sjukvård för alla på lika villkor. En del av ett fungerande samhälle. Faktum var att dessa ting var så självklara att det inte ens fanns anledning att tala om det. Nu är det rejält annorlunda!

Ulf Svensson : |2022-03-02|  Allemansrätten finns kvar men frågan är vad som finns kvar att besöka? Degraderingen av alla miljökvaliteter i vår naturmiljö gör att det snart saknas anledning att besöka många naturområden. Skogsindustrins härjningar, vindkraftsparker som lokaliseras till unika naturområden, giftspridningen i våra vattensamlingar och liknande,

När det kommer till skolans områden börjar vi nu ana priset för en segregerad skola. För att utveckla vårt land behövs alla elever. För de som gått på privata friskolor – med frikostig betygssättning – möter en värld där kunskap efterfrågan. Avhoppen från högre utbildning har i forskningen antyds bero på kombinationen höga betyg – låga kunskaper. För de som går i skolor med lägre status kan ofullständiga betyg stänga vägen till jobb och framtid; och öppna vägen in i kriminalitet och utanförskap.

Tidigare gällde vård på lika villkor

Det tredje området – sjukvården – är kanske det område jag störs på allra mest. Tidigare gällde vård på lika villkor och vård efter behov. Kan det bli bättre? Ja faktiskt fanns möjligheter att fördjupa denna formel i samband med ett reformarbete som startade i början av 80-talet – Hälso- och sjukvård inför 90-talet (H90). Jag arbetade vid denna tid i Dalarna där Säters Sjukhus var föremål för vårt engagemang.

Det var en brytningstid när sjukvård blev hälsovård och sjukvård. Det nya var satsning på förebyggande hälsovård med målet att öka det allmänna hälsoläget. Vi visste redan då att förväntad livslängd var ett begrepp som hade betydelse. Välutbildade mår bättre och lever längre. Privata sjukvårdsförsäkringar var inget allmänt förekommande fenomen i samhället.

Mina organ är en gåva till livet

Internationellt är organhandel big business. I Sverige kan vi som medborgare frivilligt anmäla oss till donationsregistret som handhas av Socialstyrelsen. Någon kan leva vidare med mina organ vilket är en gåva till livet. Så långt är allt okej! Men frågan för mig är vad som händer under vår levnad? Ska rika människor, som ofta också är välutbildade, få gå före i köer till behandlingar som är skattefinansierade av oss alla?

Mitt svar är nej på den frågan, men hur kan jag protestera. Det enda jag kommit på är att vägra anmäla mig till donationsregistret – även om jag tycker det är principiellt fel – för att protestera mot en sjukvård som är orättfärdig. Jag har ställt mig frågan vad som jag kan göra istället men har ännu inte hittat något bra svar.

Använd mina organ när jag dör – men ta först bort privata sjukförsäkringar!