Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

EU:s strategi för biologisk mångfald: En historisk möjlighet att rädda naturen.

Foto: RLC

WWF / NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Biologisk mångfald

Kan rädda naturen

Våra ekosystem är i kris. Men EU:s nya strategi för biologisk mångfald med stöd av EU:s miljöministrar ger en historisk möjlighet för medlemsländerna att på allvar agera för att rädda naturen. Det skriver Världsnaturfonden WWF och Naturskyddsföreningen i ett gemensamt uttalande.


Erika Reje / Petra Holgersson: |2020-10-23| – Läget för den biologiska mångfalden i världen är mycket allvarligt. Att Sverige och övriga EU-medlemsländer nu gett sitt stöd till EU:s nya strategi för biologisk mångfald är något vi välkomnar och som gör det möjligt att driva på arbetet och fokusera på genomförandet, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

EU:s 2030 strategi för biologisk mångfald innebär en historisk möjlighet för EU:s medlemsländer att ta ansvar för att rädda naturen, men bara om strategin genomförs fullt ut. Strategin innehåller bland annat mål om ett effektivt skydd av minst 30 procent land och hav och initiativ att ta fram bindande mål för att återskapa viktiga naturmiljöer.

EU:s strategi för biologisk mångfald

– Det är nu av högsta vikt att länderna lägger starkt fokus på att genomföra EU:s strategi för biologisk mångfald fullt ut. Vi förväntar oss att Sverige tar sitt ansvar genom att både genomföra strategins åtaganden på hemmaplan och agera för att driva på för hög ambition i FN-förhandlingarna om biologisk mångfald (CBD) nästa år, säger Peter Westman, biträdande generalsekreterare Världsnaturfonden WWF.

Europas ekosystem är i kris. Det visades tydligt i rapporten ”The State of Nature in the EU” av Europeiska Miljöbyrån (EEA) som lanserades i måndags och som granskat tillståndet för Europas natur. Rapporten visar skrämmande uppgifter om att 81 procent av livsmiljöerna och över 60 procent av arterna inom EU är i dåligt skick.

Det är möjligt att vända trenden

Rapporten lyfter bland annat intensivt jordbruk, ohållbart skogsbruk och stadsutbredning som de främsta orsakerna. Men EEA:s rapport visar också att det är möjligt att vända trenden genom att kombinera naturvårdsinsatser med att förändra hur vi konsumerar och producerar mat.

– Nu måste Sverige och alla andra medlemsstater prioritera insatser som naturrestaurering, hållbart brukande och effektivt skydd av arter och livsmiljöer de kommande tio åren. Frågan genomsyrar samtliga politikområden och alla sektorer, och är central för att nå de globala målen för hållbar utveckling, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.