Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Solpaneler på hustaken går utmärkt bra på rött taktegel. Det symboliserar den goda viljan.

 Foto: NASA

 

RIKARE LIV CIVILISATION

Billigast och säkrast

med solenergi

 

Insikter om mängden materia och energi som solen öser på oss kan harmonieras med naturens hållbarhet. Den processen är redan igångsatt. Solenergi är den kosmiska energin som är billigast, enklast och mest naturvänliga att utvinna.

 

 

Paul Lindberg: |2022-08-12| Solenergi är den snabbaste och säkraste energiersättningen av alla energialternativ mot den hotfulla klimatuppvärmningen. Solen utgör den största och säkraste energikällan för vår planet, och som skickar energi dygnet runt och gratis till vår planet. När som helst kan solenergin tas till vara efter behov. Universum bär på en överväldigande energikapacitet för livet på planeterna – och med en lättillgänglig inkassering med bara några solpaneler. Solenergi räcker långt fram i tiden tills solen suckar och har gjort sitt – men då finns heller inte några människor på planeten.

Det bästa med solenergi är att den verkställs på direkten, utan mängden av mellanhänder. Och som en omedelbar och redan färdig energikälla. Det gäller energibehoven som idag ligger till grund för livsbehoven och bekämpningen mot klimatuppvärmningen. Fossila bränslen kan alltså ersättas omgående. Solens energikapacitet – kosmisk energi – kan ersätta alla fossila bränslen, med exempelvis dyrbar och i hög grad farliga kärnkraft. Men även ersättningen av den mest bisarra forskningen kring fusionskraft som eftersträvar framställningen av en artificiell sol. När det i stället redan finns en gigantisk sol rakt över huvudet, och som i realiteten verkligen är gratisenergi.

Fusionsforskningen har verkat under decennier, och tycks aldrig komma till skott. Det är en av den mest kostsamma forskning någonsin i den teknologiska historien. Enkla solpaneler är betydligt billigare, effektivare och framförallt ofarligt.

 

Solen fyller energibehoven

Trots solens slösaktiga strålning i alla riktningar så är det pyttesmå behov som vår planet i realiteten är i behov av. Solenergin skulle kunna fördubbla den nuvarande energianvändningen på en förhållandevis kort tid framöver och ersätta all destruktiv elanvändning. Energiforskaren Freeman Dyson föreslog att utsätta mängder av anordningar i rymden mellan solen och jorden, s.k. dysonsfärer. Men det liknar mer en profitreglering för ägarkonstruktioner, och tilltvingad äganderätt över solenergin och människans rättigheter och för naturens behov. Solkraft skulle kunna öka profitomsättningen av en från början billig – och mer eller mindre gratis solenergi. Ett faktum är att kosmisk energi från solen måste räknas som billig energi för hela mänskligheten, och lägga juridiska hinder för spekulativa inmutningar för en omotiverad finansmarknad.

Solenergikomplexet är verkligen redan på gång och maktintressen tränger sig på. Det är alldeles uppenbart att det ligger en enorm kapacitet för ekonomitillväxten som ersättning för fossila bränslen, eller för den farliga fusionsteknologin, som för närvarande mest liknar en väntande fusionsbomb – förr eller senare.

 

Energianvändning året om

Forskningen med energilagring är omfattande och som för närvarande har framgångar. Eftersom solen ger energi dygnet runt på vår planet, så går det att reglera användningen mer globalt framöver. Det är vad som redan gjorts fram till i dag med vad som gäller de fossila bränslena – men som nu helt kan ersättas med kosmisk energi från solen.

Enligt dagens forskning når solenergin jorden som motsvarar solens utstrålning ungefär tiotusen gånger den nuvarande konsumtionen av den totala konsumtionen av mänskligheten av i dag. (Prof. Frank Wilczek, Nobelpristagare, 2004).

Det finns alltså en enorm potential för att kunna ersätta den nuvarande och skadliga energianvändningen med ökad ersättning av kosmisk energi från solen – vilket handlar om en kortare omvandling än några andra modeller. Den ekonomiska potentialen blir gigantisk om det räknas som profittänkande, eller om det hellre räknas som en nödvändig förbättring för hela världen. Någonting effektivare och billigare tidslösning finns för närvarande inte.

 

Människan och livet

Att vara människa är att kunna leva med människor, djur och natur. Den som inte vill leva upp till detta omöjliggör framtiden för sig själv och för andra. Det finns gott om energi i universum – så det räcker och blir över. Energin från solen är åtkomligt och används redan idag till ett förhållandevis lågt pris. Och det på grund av att det kommer gratis och färdigt från solen. Människans syften måste nödvändigtvis gälla livet på vår planet som heter Terra, enligt vetenskapen.

Kosmisk energi från solen utgör en kolossal omfattning – och det som hamnar på planeten Terra är tillräckligt för all den energi vi behöver och mer därtill. Och det betyder att mänskliga syften måste harmonisera med realiteten om vad som är fenomenet humanforskning, och som blir behjälplikt med dynamisk komplexitet.

Solen fungerar och möjliggjort människans och hela livets uppkomst fram till idag. Och det har framförallt gällt energin från solen på en mängd olika sätt och vis. Skapandet har gällt brytandet av kemiska bindningar med solenergins hjälp som har varit den huvudsakliga metoden och för människans fortsättning för liv och framtid.