Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vad som är viktigast gäller värnandet för mänskligheten från en katastrofal uppvärmning och att politikerna gör sitt bästa för att rädda livet för framtiden.  

Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

Bilismen och skogsskövling – de  stora klimathoten!

Bilism och skogsskövling är några av klimathotets värstingar. Både vad det gäller framställning och naturpåverkan – men också hanteringen av grundmaterial, teknikkunskap och totaliteten av påverkan på mänskligheten och klimatet. De utgör de globala hoten!

Paul Lindberg: |2021-10-10| Den framgångsrika industrialismen fram till vår tid resulterade till en gigantism som fått planeten att helt och hållet tappa greppet. Elbilar är fortfarande en minoritet i jämförelse med fossilbilar. Dessutom – bilbatteriets elektricitet skulle alltså bli lösningen, men som till största delen framställs med olja, gas, kol och atomkraft. Energikällorna utgjorde ingen större förbättring i ett globalperspektiv. Resultaten blev inte plus minus noll i det stora hela – men istället en fortsatt allvarlig stigande ökning av den globala uppvärmningen!

Förhoppningen med att kunna minska den globala uppvärmningen, med exempelvis ökad tillväxt av skog, utgör en del av lösningen för att stoppa den globala uppvärmningen. Men som av skogsägarna istället gör tvärtom – de avverkar skogen mer än någonsin och på så sätt blir ledande på skogsskövlingen. Det sker i flera länder runt om i världen. Skogar bränns ned eller huggs ned enbart av kortsiktiga ekonomiska orsaker. Det möjliggör ökad global uppvärmning.

Klimatet räddas av vissa och förstörs av andra

Faran med ökad produktion av biodrivmedel skadar och minskar skogens omfång som är av största betydelse i kampen mot den globala uppvärmningen. Upprätthållandet av bilismens nuvarande dominans i hela världen är ett av de största problemen för närvarande.

Idag ligger den globala uppvärmningens orsakssammanhang i första hand med upprätthållandet av bilismen som vetenskapsmässigt grundas på människors prioriterade infantilism – bilen först!

Minskad bilism, exempelvis en halvering, är tveklöst den effektivaste vägen för att lösa den globala uppvärmningen, och på kortaste tiden. Motståndet för en minskning av den globala uppvärmningen sporras av en fanatisk önskan att rädda bilismens drömvärld – och dess omfattande profitvärden. Om bilismen halverades i världen skulle det avgörande hotet kunna desarmeras för räddningen av ett av tidernas värsta hot mot mänskligheten.  

Infantilism – ett hinder för klimatet

Människors hoppfullhet måste inriktas med realiteten för möjligheten av att kunna rädda klimatet som vi ska kunna leva med. Att fortsätta med att undvika nödvändiga klimatlösningar bara för att kunna få behålla den nuvarande bilismen i världen är i verkligheten infantilt. Att vänta på de rätta bränslebytena är orealistiskt i dag har det visat sig. Att rätta till klimatet måste ske omgående för att kunna rädda en framtid som duger att leva med.

Hoppfullheten för att kunna hindra den globala uppvärmningen måste bland annat läggas på en snabbare halvering av bilismen runt hela världen. Det utgör en avgörande realism för räddningen av klimatet, även om det tar sin tid för räddning och återhämtning. Men det är alltså möjligt!

Rätta bränslet och väntans tider

Förhalningarna med att ta krafttagen för nödvändiga åtgärder har resulterat till att nästkommande generationer får allt större problem inför framtiden. Det sker för närvarande ett obehärskat sökande efter biodrivmedel som önskas för ett bränslebyte. Och i väntan med det sökandet ökar den globala uppvärmningen vidare. Istället för denna väntan borde bilismen halveras idag, och omgående, och låta tiden avgöra om bilismen kan bli lämpligare framöver. Därför måste nödvändigtvis bilismen halveras i relation med de allt nödvändiga behoven för att kunna stoppa klimatuppvärmningen.

Politikerna vill säkert rädda bilismens existens, av ekonomiska skäl. Men vad som är viktigare gäller att värna mänskligheten från en katastrofal uppvärmning där politikerna istället gör sitt bästa för att rädda livet för framtiden. Det kan inte få vara bilismen som ska beskyddas, när det är framtiden som står på spel.