Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

 Foto: FinePix 2

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Besviken på

Miljöprövningsutredningen

Nu står det klart att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas för att gynna den gröna omställningen. Men det stora problemet med evighetstillstånd för miljöfarlig verksamhet är inte löst

Petra Holgersson: |2022-06-14| Naturskyddsföreningen är mycket besviken på Miljöprövningsutredningens förslag att gamla tillstånd ska omprövas först efter 40 år och att nya tillstånd som huvudregel inte ska tidsbegränsas. Och förslaget om ”Lex Cementa”, eller giltighetsförlängning som utredningen kallar det, är enligt föreningen ett starkt hot mot miljön.

– Vi är glada att utredningen kommit fram till att miljöprövningen i Sverige inte behöver förenklas och att utredning inte förordnat en “grön gräddfil” för bolag av klimatskäl eftersom det gör systemet krångligare. Men vi är mycket besvikna över att utredningen inte lade fram förslag om att gamla tillstånd enklare ska kunna omprövas, så att krav på klimatanpassningar ska kunna göras snabbare, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Miljöprövningsutredningen tillsattes efter kraftig kritik från näringslivet om att tillståndsprövningarna är för oförutsägbara och tar för lång tid. Den kritiken avfärdar utredningen med hjälp av solid statistik. Två tredjedelar av de som söker får sina tillstånd och den genomsnittliga handläggningstiden är 1,5 år.

800 miljöfarliga verksamheter i Sverige

Det finns drygt 800 miljöfarliga verksamheter i Sverige med tillstånd som är meddelade enligt 1969 års miljöskyddslag, och därför är 25 år eller äldre. Enligt dagens regelverk gäller dessa tillstånd för all evighet och har inte uppdaterats utifrån den senaste tekniken och har ofta inga kompletterande krav på att minska utsläppen av växthusgaser.

För att kunna ställa kompletterande klimatkrav på den svenska industrin skulle utredningen lämna förslag om att förenkla omprövningen och tidsbegränsningen av evighetstillstånden. Naturskyddsföreningen hade stora förhoppningar att det skulle komma nödvändiga förslag i denna del, men blev djupt besvikna.

Miljöprövningsutredningen föreslår visserligen ett system för att ompröva evighetstillstånden för miljöfarliga verksamheter, men enbart för tillstånd som är över 40 år gamla. Villkoren för miljöfarliga verksamheter ska enligt utredningen ses över vart tionde år.

Omställningen till moderna miljökrav

– Omställningen till moderna miljökrav som gör att vi kan nå våra klimat- och miljömål kommer att gå alldeles för långsamt med utredningens förslag. Regleringen blir tandlös. Utredningen föreslår inte heller att tillstånd till miljöfarliga verksamheter ska tidsbegränsas som huvudregel, vilket vi verkligen velat, säger Rebecca Nordenstam, miljöjurist på Naturskyddsföreningen.

Utredningen lanserar också begreppet giltighetsförlängning, en ”Lex Cementa”, vilket innebär att tidsbegränsade verksamheter ska ha rätt att fortsätta sin miljöfarliga verksamhet i tre år i avvaktan på ett nytt tillstånd. Naturskyddsföreningen är skarpt kritisk till förslaget.

"Giltighetsförlängning"

– Bakom det oskyldiga begreppet giltighetsförlängning döljer sig en stor risk för allvarliga miljöproblem. Verksamheter som är tidsbegränsade är det just eftersom de påverkar en begränsad resurs, som till exempel tillgången till vårt dricksvatten. Och anledningen till att de inte fått ett förlängt tillstånd är antingen att underlaget de lämnat in är för dåligt eller att verksamheten inte klarar miljökraven. Att då låta verksamheten fortsätta att påverka miljön i ytterligare tre år är under all kritik, säger Rebecca Nordenstam.

Naturskyddsföreningen är lättade över att utredningen inte föreslog särskilda förtursregler för verksamheter med stor klimatnytta eftersom sådana förtursregler lätt kan missbrukas. Det är mer konstruktivt att, som utredningen föreslår, lägga resurserna på det ordinarie prövningssystemet så att handläggningstiderna kan minska generellt.

www.snf.se