IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Gorillor är mycket mottagliga för smitta som överförs från människan.

Foto: Corel

WWF

Bergsgorillor i Kongo

Afrikas högsta befolkningstäthet

Ett nytt projekt för att bygga regnvattentankar minskar hoten mot bergsgorillor och hjälper samtidigt människor i gränstrakterna mellan Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo att få tillgång till rent dricksvatten. Den senaste inventeringen av bergsgorillor visar att det finns två olika populationer med totalt cirka 880 gorillor i två unika bergsregnskogar, Virunga och Bwindi vid gränserna mellan Rwanda, Uganda och Demokratiska republiken Kongo. 


 Katarina Herou: |2013-04-23– Ett stort problem är att gorillorna är omgivna av områden som har bland den högsta befolkningstätheten i Afrika – med runt 1 000 personer per kvadratkilometer som saknar tillgång till rent dricksvatten, säger Håkan Wirtén, generalsekretare på Världsnaturfonden WWF. 

Nationalparkerna omges av uppodlad jordbruksmark och tillgången på vatten är ett problem i området eftersom de vulkaniska jordarna är mycket porösa och inte håller vatten. Däremot fungerar bergsregnskogarna som växer på vulkanerna som naturliga vattentorn – och inne i gorillornas livsmiljö rinner små bergsbäckar. 

GORILLOR SNARAS AV MISSTAG
Istället för att vandra 5- 10 kilometer ner till låglandet för att hämta vatten smyger invånarna gärna in i skogen och hämtar det gorillornas skog – och passar samtidigt på att sätta upp snaror för att fånga småantiloper eller en buffel. Snaror är ett gissel för gorillorna – uppskattningsvis fastnar en gorilla per månad och skadas allvarligt eller dör i en snara.

För att komma till rätta med problemet har den internationella organisationen Gorilla Conservation Programme (IGCP) tillsammans med WWF och andra samarbetspartners hjälpt till att bygga regnvattentankar i de omgivande samhällena. 

gorillor är mycket mottagliga för smitta
– Att människor rör sig i bergsgorillornas närhet innebär ett hot eftersom gorillor är mycket mottagliga för smitta som överförs från människan. I början av året behandlades en hel gorillafamilj på 18 djur som hade fått svår hosta med antibiotka som injicerades med blåsrörspilar, berättar Allan Carlson, naturvårdsexpert på WWF.

Gorillor dricker normalt sett inte vatten eftersom de får i sig allt de behöver via maten – men nu får människorna tillgång till rent vatten utan att söka sig in i nationalparken. Ett enkelt sätt att dels minska hoten mot gorillorna och att samtidigt hjälpa människorna som bor vid skogen – både djur och natur och människorna blir vinnare.