Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Fyra svenska storbanker stöder några av de allra värsta fossilbolagen med över hundra miljarder. Går dina pengar till ny kolkraft?

Foto: FFG

FAIR FINANCE GUIDE

Bankerna och klimatet

Så klimatvänliga är bankerna

Efter vårt avslöjande att svenska storbanker lånat ut hundratals miljarder till fossilbolag har flera banker nu skärpt sina riktlinjer. Men hur skarpa är de nya riktlinjerna? Vi har sammanställt hur klimatvänliga nio banker på den svenska marknaden är, med fokus på deras stöd till fossilbranschen.


Åsa Mendel-Hartvig m.fl: |2021-03-24| För att det ska bli lättare för dig som bankkund att ställa krav på din bank, har vi sammanställt hur klimatvänliga de olika bankerna är utifrån deras klimatriktlinjer (siffran i parentes) och deras faktiska stöd (lån och investeringar) till fossilbolag. 

Ekobanken (98%)

Ekobanken toppar vår rankning av bankernas hållbarhetslöften inom klimatområdet. Banken säger helt nej till att låna ut pengar och investera i fossilbolag.

JAK Medlemsbank (95%)

JAK Medlemsbank kommer på andra plats i vår rankning av bankernas klimatlöften. JAK lånar varken ut pengar eller investerar i fossilbolag.

Skandia (68%)

Skandia lånar inte ut pengar till företag och därför inte heller till fossilbolag. Däremot investerar Skandia i fossilbolag. I slutet av 2020 hade Skandia 127 miljoner kronor i bolag som letar olja i Arktis. Skandia säger däremot nej till företag som till mer än 5 procent utvinner kol, olja från oljesand eller har utvinning i Arktis. De säger även nej till investeringar i företag med mer än 25 procent kolkraft. Förra året uteslöt Skandia 25 stora oljebolag från sina fonder och alla deras indexfonder och hållbarhetsfonder är fossilfria. Skandia har lovat att minska sina fossila investeringar med 75 procents till 2025. Däremot har Skandia inget förbud mot att investera i fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Skandia saknar även ett klimatmål för hela den finansiella verksamheten. Vårt krav till Skandia: Uteslut alla fossilbolag utan omställningsplaner i linje med Parisavtalet ur era investeringar. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Handelsbanken (66%)

Under de senaste fem åren har Handelsbanken lånat ut sex miljarder kronor till fossilbolag. Det är betydligt mindre än de andra storbankerna i Sverige och utlåningen har minskat kraftigt de senaste två åren. Men Handelsbanken har ingen strikt policy som förbjuder mer utlåning till fossilbolag. Däremot har Handelsbanken satt det tuffaste klimatmålet av storbankerna – att hela finansiella verksamheten ska bli klimatneutral till 2040. Banken var också först ut av storbankerna med att i princip sluta investera i fossilbolag genom sina fonder. Vårt krav till Handelsbanken: Stoppa utlåningen helt till fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Uteslut även de sista investeringarna i fossilbolag.

Länsförsäkringar (66%)

Länsförsäkringar lånar inte ut pengar till fossilbolag. Däremot har de inget förbud mot att investera i fossilbolag. I slutet av 2020 hade Länsförsäkringar totalt 536 miljoner kronor i bolag som letar olja i Arktis. Länsförsäkringar säger nej till att investera i kolbolag och förra året uteslöt de alla oljebolag som till mer än hälften av sin verksamhet utvinner fossila bränslen. Länsförsäkringar har också antagit ett mål om att alla investeringar ska vara i linje med 1,5 gradersmålet senast 2030. Vårt krav till Länsförsäkringar: Uteslut alla fossilbolag utan omställningsplaner i linje med Parisavtalet ur era investeringar. Sätt upp tydligare planer för att ställa om den finansiella verksamheten enligt klimatmålen.

Swedbank (55%)

Swedbank har sedan Parisavtalet slöts lånat ut över 40 miljarder kronor till fossilbolag, bland annat till bolag som utvinner olja i Arktis. Banken säger idag bara nej till nya kolbolagskunder och till att direktfinansiera kolkraftverk, oljeutvinning i Arktis och utvidgning av oljeutvinning. Policyn sätter alltså bara stopp för direktfinansiering av fossila projekt, men stoppar inte utlåningen till bolagen bakom dessa projekt eller till andra fossila verksamheter. Däremot utesluter Swedbanks fonder sedan början av 2021 alla investeringar i fossilbolag som saknar omställningsmål i linje med Parisavtalet. Banken har även lovat att alla fonder ska vara klimatneutrala senast 2040. Vårt krav till Swedbank: Stoppa all utlåning till fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Danske Bank (50%)

Danske Bank har de senaste fem åren lånat ut 96 miljarder kronor till fossilbolag, bland annat till bolag som utvinner olja i Arktis. Den enda begränsningen banken har idag är att utvinning av kol eller oljesand inte får utgöra mer än 30 procent av fossilbolagets verksamhet. Detsamma gäller bankens investeringar. Danske Bank har lovat att senast 2023 anta mål för sin utlåning i linje med Parisavtalet. Bankens pensionsbolag Danica har lovat att ha klimatneutrala investeringar till 2050. Vårt krav till Danske Bank: Stoppa all utlåning och investeringar i fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Nordea (49%)

Nordea har sedan Parisavtalet slöts lånat ut 151 miljarder kronor till fossilbolag, bland annat till bolag som utvinner olja i Arktis eller från oljesand och fracking. Banken säger idag bara nej till fortsatt utlåning till företag som till största del är aktiva inom oljesand eller andra okonventionella utvinningsmetoder, samt till nya företagskunder som huvudsakligen är aktiva inom kol. Det betyder att de flesta fossilbolag fortfarande kan få lån i banken. Nyligen beslutade banken att 60 procent av deras fonder inte ska investera i fossilbolag som saknar omställningsmål i linje med Parisavtalet. Övriga fonder utesluter bara fossilbolag som har mer än 10 procent oljesand eller kolutvinning. Nordea har lovat att ställa om hela den finansiella verksamheten till att bli klimatneutral senast 2050. Vårt krav till Nordea: Stoppa all utlåning och investeringar i fossilbolag som saknar omställningsplaner i linje med Parisavtalet.

SEB (44%)

SEB har lånat ut mest pengar av alla svenska banker till fossilbolag under de senaste fem åren, 158 miljarder kronor, bland annat till världens största kolexportör och till fossilbolag som bygger ny kolkraft och utvidgar sina kolgruvor. Nyligen skärpte SEB sin fossilpolicy. Bland annat ska banken omgående sluta låna ut till företag som till mer än 15 procent är verksamma inom kol (utom företagskunder i Tyskland som tillåts fortsätta till 2038). Det är en rejäl förbättring men samtidigt innehåller policyn väldigt många luckor som gör att stödet till de mest kontroversiella fossilbolagen kan fortsätta i många år framöver. Nyligen slutade SEB:s fonder investera i fossilbolag som saknar omställningsmål i linje med Parisavtalet. Vårt krav till SEB: Stoppa all utlåning till fossilbolag som saknar omställningsplaner i enlighet med Parisavtalet. Sätt upp klimatmål för att ställa om hela den finansiella verksamheten.

Bakom sammanställningen

Bankens klimatriktlinjer: Olika banker lovar olika mycket i sina riktlinjer för hållbarhet. Att ha skarpa riktlinjer är viktigt. Men observera att det rör sig om just löften på pappret, i praktiken kan det se annorlunda ut. Siffran inom parentes visar hur bra klimatriktlinjer banken har, enligt vår granskning hösten 2020.

Utlåning till fossilbolag: Att bankerna lånar ut pengar till fossilbolag är ett väldigt aktivt stöd som gör det möjligt för företagen att bedriva sin klimatskadliga verksamhet. Slutar banker låna ut pengar till fossil verksamhet som inte vill eller kan ställa om, ökar pressen på företagen att sluta pumpa upp olja och bryta kol.

Investeringar i fossilbolag: Genom sina fonder investerar banker i företags aktier och andra värdepapper. Flera banker har på sista tiden slutat investera i fossil verksamhet. Det är en viktig signal till företagen att investerarna vill se en förändring.

Bankernas hållbarhetsbetyg

Rankingen visar hur höga krav bankerna ställer på hållbarhet enligt sina riktlinjer. Men håller de sina löften? Varningssymbolerna visar hur bankerna har agerat i praktiken.
Klicka på bankens betyg och 

Läs mer!

fairfinanceguide.se