Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Regeringen ska svara på EU-kommissionens kritik innan sommaren och under hösten ska den nya jordbrukspolitiken godkännas.

Foto: RLC

GREENPEACE

Regeringen får bakläxa på nya

jordbrukspolitiken

Tidigare i veckan kom nyheten att EU kommissionen ger Sverige bakläxa för den nya jordbrukspolitiken som klubbades igenom i december 2021. Policyn är ett förslag på hur Sverige nationellt ska implementera EUs gemensamma jordbrukspolitik (CAP) för åren 20232027. Den måste emellertid godkännas av kommissionen innan den kan införas.

Sandra Lamborn: |2022-05-06| När förslaget på Sveriges nya jordbrukspolitik kom mottog den hård kritik både från småskaliga jordbrukare och miljöorganisationer, däribland Greenpeace. Två år efter utsatt datum klubbade lantbruksminister Sätherberg igenom förslaget. Det hon däremot inte gjorde var att ta del av Jordbruksverkets miljökonsekvensbeskrivning av det, vars sammantagna sammanfattning av förslaget var mycket kritiskt.

EU kommissionen riktar kritik mot förslaget

Nu har alltså även EU kommissionen riktat kritik mot förslaget. Till det ska nämnas att CAP både är kostsam (den tar upp nästan en tredjedel av EUs totala budget) och ineffektiv. CAP har ofta och från flera håll mottagit hård kritik för att den för en förlegad politik som gynnar storskaliga industrier samtidigt som den missgynna småskaligt lokal produktion. Detta och andra faktorer inbyggda i politiken gör att CAPs politik utarmar matjordar, hotar biologisk mångfald och släpper ut enorma mängder växthusgaser. Europeiska miljöbyrån (EEA), har flertalet gånger pekat ut jordbruket som ett av de största hoten mot biologisk mångfald inom EU. Vill man ha ett tydligt exempel på detta kan man titta på situationen i Tjeckien, där åtskilliga populationer av jordbruksfåglar sjönk drastiskt åren efter landets implementering av CAP.

Trots att CAP ligger långt under vad som behövs i miljöåtgärder anser alltså kommissionen att Sveriges jordbrukspolitik har för låga ambitioner på området för klimat, miljö och biologisk mångfald för att kunna implementeras som CAP.

Sverige behöver fler åtgärder för att öka kolinlagringen i jordbruket

I kommissionens svar till förslaget kan man bland annat läsa att Sverige behöver fler åtgärder för att öka kolinlagringen i jordbruket, att Sveriges arbete för att stärka biologisk mångfald i jordbrukslandskapet måste bli mer ambitiöst och att Sverige behöver öka ansträngningarna för att minska utsläppen från animalieproduktionen.

Regeringen å sin sida avvisar kritiken från kommissionen. I ett första svar till EU har Sveriges regering avfärdat möjligheten att införa ytterligare miljöersättningar till jordbruket. Det motiveras med att det skulle spräcka tidsplanen för att införa den nya jordbrukspolitiken från år 2023. Det är emellertid inte sant, då ett flertal åtgärdet redan ligger förberedda på bordet för regeringen att införa. Vissa av de implementeringsfärdiga förslagen ströks aktivt av regeringen, exempelvis Jordbruksverkets förslag om miljöersättning för att odla blommor för pollinatörer, att ge miljöersättning för vallodling, en ökad ersättning för naturbetesmarker och till mindre jordbruksföretag, samt att stöd för nötkreatur bara betalas ut för djur som fått beta, och inte till djur som fötts upp i stall. Policyfärdiga förslag klara att implementeras saknas alltså inte. Däremot saknas den politiska viljan.

Regeringen ska svara på EU-kommissionens kritik innan sommaren och under hösten ska den nya jordbrukspolitiken godkännas.

www.greenpeace.org/sweden