IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

lever i överbefolkade centra, ibland med bara en toalett för femtio människor. Vad som är än mer bekymmersamt är oron för familjer som inte får tillräckligt mycket mat att äta

Foto: LUG

Läkare Utan Gränser/BULGARIEN

Stora brister

Mottagandet av syriska flyktingar

Det råder fruktansvärda förhållanden i mottagningscentra för syriska flyktingar. Läkare Utan Gränser startar ett projekt i den bulgariska huvudstaden Sofia. I Sofia och Harmanli har Läkare Utan Gränsers team blivit vittnen till skrämmande förhållanden på flyktingmottagningarna och en katastrofal brist på medicinsk hjälp till flyktingarna.


  Malin Lager: |2013-11-22|  Läkare Utan Gränser har påbörjat en akut medicinsk insats och delar ut förnödenheter i de tre mottagningscentra i den bulgariska huvudstaden samt i den sydöstra delen av landet. Läkare Utan Gränser uppmanar bulgariska och europeiska myndigheter att finna snabba och konkreta lösningar för att förbättra mottagandet för asylsökande.

Anländer utmattade

Sedan januari har nära 10 000 migranter, varav en majoritet syrier, kommit till Bulgarien. Många syriska familjer som flytt kriget anländer utmattade eftersom de varit tvungna att hitta vägar förbi gränskontrollerna längs den bulgarisk-turkiska gränsen.

– Att ta sig in i Europa är i dag i praktiken omöjligt för flyktingar, även för syrier som flyr krigets fasor. Murar byggs i Grekland och snart i Bulgarien vilket tvingar de mest desperata att leta efter ännu farligare färdvägar, som till exempel via öarna i Egeiska havet, säger Ioanna Kotsioni, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Bulgarien.

alternativet är att sova utomhus 

Vid ankomsten till Bulgarien upptäcker hundratals människor att deras enda alternativ är att sova utomhus i ouppvärmda tält medan andra packar ihop sig i oanvända klassrum i skolor eftersom de mottagningscentra som finns saknar kapacitet att hantera mängden av folk.

– Trots att de bulgariska myndigheterna vidtagit en del åtgärder förblir mottagningsförhållandena oacceptabla. Dessa människor lever i överbefolkade centra, ibland med bara en toalett för femtio människor. Vad som är än mer bekymmersamt är oron för familjer som inte får tillräckligt mycket mat att äta, säger Kotsioni.

Asylsökande får inte sjukvård

Enligt europeisk standard har Bulgarien ansvaret för att försäkra tillgången till medicinsk och psykologisk vård för asylsökande såväl som specialistvård till särskilt utsatta grupper, till exempel människor som utsatts för tortyr eller för sexuellt våld och för funktionshindrade. Ändå är det långt ifrån säkert att asylsökande har tillgång till sjukvård.

För att åtgärda denna brist på stöd har Läkare Utan Gränsers team satt igång verksamhet i två mottagningscentra i Sofia och kommer snart att öppna en enkel vårdmottagning i ett mottagningscentra i Harmanli. Teamen kommer att bistå med gratis primärvård och psykologiskt stöd till flyktingar.

– Det finns många människor med kroniska sjukdomar som behöver regelbunden medicinsk uppföljning, säger Colette Gadenne, som besökt Bulgarien för att undersöka migranternas situation. De här mottagningsvillkoren kommer bara att förvärra det psykiska lidandet hos de här människorna som upplevt ett fruktansvärt krig.

Inom de närmaste dagarna kommer Läkare Utan Gränser att organisera distributionen av grundläggande förnödenheter inklusive filtar, kläder och hygienartiklar. Detta kommer inte på egen hand att lösa de avgörande problemen med mottagningen av asylsökande i Bulgarien.

– Vintern är i antågande och situationen kan bli mycket värre, säger Colette Gadenne. Bulgarien och EU måste snabbt hitta sätt att se så att nödställda människor som fly kriget möts av adekvata och humana mottaningsvillkor.

jour 24 timmar om dygnet 

I Italien bistår Läkare Utan Gränser med tekniskt stöd för att kontrollera infektionssjukdomar i Rom och på Sicilien. Som stöd till de italienska hälsomyndigheterna har teamet bland annat jour 24 timmar om dygnet för att bistå med akut hjälp till migranter som anländer till hamnen och mottagningscentret i Pozzallo (Sicilien). Teamet erbjuder också gratis rådgivning för migranter på en vårdcentral i Ragusa.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Grekland sedan 2008 med att ge medicinsk vård för utsatta människor i Aten och för migrante i Evrosregionen. Sedan 2012 har organisationen bistått med medicinsk vård när så har behövts för migranter som nyligen anlänt från de Egeiska öarna, framför allt från Lesbos och Evros.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.