Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Otillräckligt stapplande framåt på Bidens toppmöte om klimatet.

Foto: Tim Aubry / Greenpeace

GREENPEACE – BIDEN OCH KLIMATET

Bidens stapplande

Otillräckligt klimatmöte

Trots en rad tillkännagivanden har klimattoppmötet som arrangerades av USA:s president Joe Biden den 22-23 april lämnat oss strandsatta i en värld av stigande havsvattennivåer, smältande glaciärer och avskogning.

Daniel Bengtsson: |2021-04-26| Även med nya nationella klimatåtaganden från USA, Storbritannien, Kina, Kanada och Japan återstår mycket tills världens regeringar har en tydlig och klar färdplan för att nå upp till 1,5-gradersmålet inom Parisavtalet.

I samband med mötet gjorde USA en utfästelse att minska utsläppen med 50-52% till år 2030 i förhållande till 2005 års nivåer. Greenpeace chef för klimatkampanjen i USA förväntar sig betydligt mer av president Biden: ”Vi förväntar oss mer av en president som upprepade gånger har listat klimatförändringar som en av sina högsta prioriteringar. Som ett av de mest förorenande länderna i världens historia måste USA förbinda sig till sin rättvisa andel av utsläppsreduktionerna genom att minska de absoluta utsläppen med 70 procent fram till 2030, säger Janet Redman i en kommentar.

“Fossil Fuel Racism”

Inför toppmötet har Greenpeace USA tagit fram rapporten “Fossil Fuel Racism” som visar hur USA bör fasa ut användningen av fossila bränslen. Rapporten beskriver vägen mot en avveckling av fossila bränslen – ett omedelbart stopp för ny utvinning och ny infrastruktur för fossila bränslen och en ansvarsfull avveckling av befintlig produktion som prioriterar behoven hos berörda arbetare och de samhällen som kommer att påverkas av denna.

Att mötet framförallt uppehöll sig kring målsättningar relativt långt in i framtiden och inte kring konkret politik som kan minska växthusgasutsläppen här och nu kommenterade Kate Blagojevic, chef för Greenpeace klimatarbete i Storbritannien så här:

“Under detta möte har det visats upp fler mål än i en bågskyttetävling. Och även om det är viktigt att bygga momentum krävs det fortfarande väldigt mycket högre ambitioner om vi ska ha en chans att nå de nödvändiga klimatmålen. Målen i sig själva leder inte till minskade utsläpp.”

"Världens regeringar drar benen efter sig ..."

Jennifer Morgan, generalsekreterare för Greenpeace International, hade följande kommentar efter mötets avslutande: Världens regeringar drar benen efter sig när det gäller klimatkrisen, de kan men är ovilliga att implementera de verkliga lösningar som krävs för bli i linje med Parisavtalet och hindra den klimatkatastrof vi är på väg mot.

"Världens ledare tycks snarare fast beslutna om att svika oss, sig själva och planeten genom att inte hålla sig till det juridiskt bindande Parisavtalet. Världens regeringar har låtit oss vänta på starka klimatåtgärder länge nog och kan inte lämna detta till COP26. Det måste omgående påbörjas en snabb och rättvis omställning bort från fossila bränslen samtidigt som naturen, vårt bästa försvar mot klimatkrisen, måste skyddas och restaureras.”

Fossil Fuel Racism