Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Satellitbilder och undersökningar utförda av Greenpeace Brasilien visar att avskogningen minskat med över 49 procent i Karipuna-urfolkets territorium i Amazonas.

Foto: Christian Braga / Fernanda Ligabue 

GREENPEACE

Karipuna – urfolkets land

Avskogning i Amazonas

Karipuna-urfolket har arbetat tillsammans med Greenpeace och den brasilianska miljöorganisationen Indigenist Missionary Council (CIMI) i nära tre år för att stoppa avskogning och olagliga övertaganden av deras markområden.


Åsa Ingves: |2020-11-11| "Vi har kämpat mot förstörelsen av vårt territorium länge nu och vi uppmanar myndigheterna att slå tillbaka mot organiserad brottslighet som skövlar skog och trots att vi vet att olagliga markinvasioner fortfarande sker, hoppas vi att åtgärder som bekämpar avskogning fortsätter och att vi kan leva i fred enligt våra seder och traditioner", sa Adriano Karipuna, ledare för Karipunas urfolk.

Enligt analysen utförd av Greenpeace i Brasilien, skövlades 532 hektar skog i Karipuna-urfolkens land mellan augusti 2019 och juli 2020 – även om det låter mycket och är oacceptabelt så är det en minskning på över 49 procent jämfört med samma period förra året. Det pågår fortfarande avskogning och stöld av mark i Karipunas territorium vilket rapporterades till myndigheterna i början av november, men den fortsätter minska. Det positiva resultatet väntas bekräftas av officiell data från Brasiliens rymdforskningsinstitut (INPE).

Pågående brott de senaste två åren

Ledare för 18 urfolk samlades i april 2019 för att sända ett meddelande till Brasiliens regering och hela världen. Som en följd av flera rapporteringar från Karipuna-urfolket, CIMI och Greenpeace om pågående brott de senaste två åren, har polisen arresterat personer som invaderat urfolkets mark och konfiskerat material som använts för avskogning. Karipuna-urfolkets mark har varit ett av de mest hotade i regionen. 

Den här nyheten kommer när avskogning ökar dramatiskt i det brasilianska Amazonas men visar på att övervakning och fredliga aktioner följda av brottsbekämpande åtgärder kan garantera skyddet av urfolkens land. 

Bolsonaros regering måste ta sitt ansvar

Mitt i det kaos som Bolsonaros regering miljöfarliga agenda skapat i det brasilianska Amazonas, har bekämpningen av miljöbrott i Karipuna-urfolkets land visat hur vi kan motverka markstölder och skövling av urfolkens mark. Istället för att försöka dölja sanningen bakom avskogningen måste Bolsonaros regering leva upp till sitt ansvar och skydda urfolkens land från de som hotar skogen och de som har sina hem där, säger Danicley de Aguiar från Greenpeace i Brasilien.

Skyddet av urfolkens rättigheter och mark är ett av de bästa sätten att skydda skog och biologisk mångfald och detta är livsviktigt i kampen mot klimatkrisen. Greenpeace kräver en permanent plan för Karipuna-urfolkets territorium, och för alla urfolk i hela Brasilien.

Brasiliens rymdforskningsinstitut:

INPE