EX P R E S S I O N I S M

Strindberg

Författare, målare och filosof.

Han betraktas som expressionist. Strindberg influerades av Turner som benämndes impressionist av de franska konstnärerna. 

Strindberg var aldrig lärd 

konstnär, han lärde sig själv. 

Han visade en egen uttrycksfull och stormande naturscen.

Foto: Nationalmuseum, Stockholm. Bilden är beskuren

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Målaren August Strindberg

August prövade på mycket i sitt liv. Som alkemist och kvinnosaksfilosof hade han inga större framgångar. Men som målare visades framgångarna först i modernare tid. I dag beundras han som en stor konstnär i Turners anda.

Paul Lindberg: |2020-05-11| August Strindberg märktes inte särskilt som målarkonstnär under sin samtid. I dag har han placerats som en av de stora mästarna i Sverige. Han beundrade Turner som han menade var tidernas störste konstnär. Vid den tiden var Turner en global konstgigant.

I dag tillhör Strindberg den svenska konstens mästare, framförallt vad det gäller den uttrycksfulla inlevelsen. Både Strindberg och Turner gillar när det stormar och dundrar. Naturens känslor brakar och knakar och på så sätt kom måleriet på plats.

Strindberg fick aldrig uppleva något godkännande under sin målarkarriär. Och det är många konstnärer som fått uppleva samma sak.

Turners konst var redan under hans egna levnad världens dyrgripar bland konstmuseer och konstmagnater. Och i Sverige har Strindberg i nutid hamnat bland de högst värderade konstverken, vilka även är eftertraktade runt om i världen.

August Strindberg avmålad av Sofie Holten

(1849-1912)

Autodidakt 

Det har ansetts att Strindberg är amatörmålare rent tekniskt. Det pratas alltid mycket om kändisar. Men saken är den att Strindberg skapade sin egen teknik, i stället för den akademiska vägen – vilket kan vara som att formas i någon annans avgjutning. Det vill säga av lärarna på den akademiska konstskolan. Det kan vara ett sätt att se på saken. Strindberg var ju onekligen ett sant original och individualist och tillhörde gruppen Opponenterna som var i opposition mot konstakademiernas formalistiska regelverk..

Strindberg "prövade" inte målarkonsten, han "skapade sig" till konstmålare, parallellt med "författarskapandet". Han var autodidakt och lärde sig tekniken själv efter andras erfarenheter givetvis, vilket även de flesta andra stora konstnärer har gjort. Inledningsvis är ju alla amatörer och med ihärdigheten tar sig till slut mästerskapet fram till full blomning. Strindberg var från början självklart en amatörmålare men som utvecklades till en mästare. 

Expressionisten Strindbergs verk var hans egna känslor och föreställningsvärld. De som beundrar Strindbergs konst är också känsloladdade personer, på samma sätt som Strindberg och hans konst.

Temperamentet som konstform

Strindberg var tillsammans med målarkollektivens gemenskap så som bland annat Carl Larsson och den övriga konstnärsgemenskapen som fanns i Sverige och övriga Europa. Han var kosmopolit och inte alls nationalist. Strindberg lär ha sagt ”hur ofullbordad min konst kan synas vara, lever dock en rik och äkta konstnärsande i mig, som också skapar bestående verk trots den allmänna okunnigheten" Han litade på sin egen konstförmåga med andra ord. Och i dag betraktas Strindberg som en tidig föregångare inom expressionismens konstformer.

Målet var inte att efterbilda naturen, utan i stället passera förnimmelsen och subjektets smältugn för att hitta formens innerlighet, ur minnet och fantasin. Detta var ord som kan förstås i dag, men knappast  under hans samtid. Resultaten av hans känslor blev – vresigt hav; vresiga tallar; små futiliteter som en prick ute i havet eller ett sjömärke; ett mulet väderförhållande, med kraftfulla ljusöppningar i horisonten, eller solnedgångar eller månsken. Det fanns aldrig med något klart och soligt dagsljus. 

Trots det mörka i Strindbergs konst utmålades i stället den mastodontiska storslagenheten, och det är väl själva aha-upplevelsen. 

Strindberg började själv ställa ut sin konst

Hans första utställning var i Stockholm 1892. Sedan gick det av till Berlin 1893 och åter till Stockholm 1895. Som författare var han redan erkänd, men som erkänd konstnär kom först under 1960-talet då hans viktigaste målningar hängdes ut på Galleri Observatorium i Stockholm. Därefter ställdes han ut på Musée National d'Art Moderne de Paris, också under 1960-talet. Och nu öppnades Strindbergs konst stort för allmänheten och plötsligt en internationell angelägenhet. Strindberg erkändes som kosmopolitisk konstnär bland drakarna.

Strindbergs målarstil förklaras av vissa på olika sätt både som impressionism, expressionism, abstrakt expressionism och nonfigurativism. Men det behöver man inte bry sig om så mycket.

Inom konstvärlden har det inte varit så lätt att kategorisera konstnärernas stilar, eftersom de många gånger går över gränserna härs och tvärs.

Strindberg var ju själv konstälskare, och skrev mycket om konst – bland annat som konstkritiker. Och vi har också fått veta att: "Den sena omvärderingen av Strindbergs konst har även lett till att man lyft fram andra delar av det han skrivit om konst. Det brev där han formellt förklarar för Paul Gauguin, att han inte såg sig kunna skriva katalogtext till dennes sista utställning, har betraktats som den internationellt mest kända svenska konstrecensionen. Gauguin fann texten så välskriven att han använde den som förord i katalogen."

Solnedgång

 

Wonderland

The White Mare

Stormig sjö

 

RLC