Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Ända sedan Nathan Söderblom bjöd in världens kyrkor till det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925 har det varit tradition att Svenska kyrkans ärkebiskopar under sin ämbetstid kan bjuda in till ett större möte med ett särskilt tema.

 

SVENSKA KYRKAN

Ärkebiskopen bjuder in tilleuropeiskt digitalt möte

Den 20-24 februari samlas människor från hela Europa till ett interreligiöst digitalt möte, A Week of Neighbours, inbjudna av ärkebiskop Antje Jackelén. I fokus står frågorna om flyktingskap, migration och ett Europa präglat av humanitet och social sammanhållning.

Martin Larsson : |2022-02-11|  A Week of Neighbours samlar människor som praktiskt och konkret, över religionsgränser, och ofta under svåra och riskfyllda förhållanden arbetar för och med människor på flykt i Europa.

Deras erfarenheter presenteras och diskuteras under veckan. Många goda exempel lyfts fram, men också kritiska utmaningar, som den aktuella situationen vid gränsen mellan Belarus och Polen.

För ärkebiskop Antje Jackelén sammanfattar mötet ett tema som präglat hennes engagemang under ämbetstiden – vikten av interreligiöst samarbete som ett uttryck för kristen tro och en förutsättning för fred och samhällen som garanterar alla människors värde och värdighet.

– A Week of Neighbours är en manifestation för att bevara vår mänsklighet och vår medmänsklighet. Mötet kommer att ge kunskap och medvetenhet, och inte minst hopp – förmedlat av människor som med sina liv står mitt i kampen för ett inkluderande och sammanhållet Europa.

– Bevarad medmänsklighet och ett modigt hopp är just vad vi behöver i en tid då klimatet kring flykting- och migrationsfrågor har hårdnat, säger Antje Jackelén.

Totalt arrangeras under veckan ett 50-tal programpunkter – workshops, webbinarier, filmer, föredrag, med mera, som är öppna för alla att ta del av via länk.

Livesändning

A Week of Neighbours avslutas med en 90 minuter lång livesändning, Keeping our humanity alive, med gäster, artistframträdanden, filmer och vittnesbörd från runtom i Europa. Sändningen kan ses på Youtube, Facebook och på Svenska kyrkans webbplats. Programmet leds av Thabo Motsieloa.

Ett Ärkebiskopens möte

A Week of Neighbours är också ett Ärkebiskopens möte. Ända sedan Nathan Söderblom bjöd in världens kyrkor till det stora ekumeniska mötet i Stockholm 1925 har det varit tradition att Svenska kyrkans ärkebiskopar under sin ämbetstid kan bjuda in till ett större möte med ett särskilt tema. Senast ett Ärkebiskopens möte hölls var 2012, då dåvarande ärkebiskopen Anders Wejryd bjöd in till ett möte om barns och ungas rättigheter.

Ett europeiskt nätverk

Mötet A Week of Neighbours är en del av programmet En värld av grannar, som kommit till på initiativ av ärkebiskop Antje Jackelén. Programmet drivs av Svenska kyrkan och har pågått sedan 2018. Syftet har varit att skapa ett nätverk av människor från hela Europa som arbetar för och med människor på flykt och för social hållbarhet. Det nätverket har nu tagit form under namnet A World of Neighbours.

Med A Week of Neighbours avslutas programmet och nätverket fortsätter sitt arbete utifrån den egna plattform som har skapats.

Fakta
En värld av grannar: fyraårigt program inom Svenska kyrkan, initierat av ärkebiskop Antje Jackelén.
A World of Neighbours: interreligiöst europeiskt nätverk, skapat inom ramen för programmet En värld av grannar.
A Week of Neighbours: digitalt europeiskt möte 20-24 februari 2022, som samtidigt innebär avslutningen av programmet En värld av grannar.

Läs mer om A week of neighbours och programmet under veckan!

A week of neighbours