IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Många av de sista, kvarvarande naturskogarna hotas av avverkning.

Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Årets miljövänliga julklapp

Fem kvm skogsreservat

Årets miljövänliga julklapp är en skog. Naturskyddsföreningen ger julklappsköparen chansen att ge bort en bit hotad naturskog och skydda den för eftervärlden. Den är inte bara vacker utan också den miljövänligaste julklappen, som både hjälper till med klimatet och räddar hotade arter.


  Kristoffer Talltorp: |2013-11-17| En bit skog som bevaras är en present för all framtid, en gåva som skänker glädje och nytta åt generationer. Det är svårt att tänka sig en bättre present till en julstressad farmor, morfar, barnbarn eller vänner. Många vill ge gåvor som inte förstör miljön och detta är nog den miljövänligaste gåva man kan tänka sig, säger Karin Åström, vice ordförande Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen startar insamlingen eftersom läget är akut för många av landets skogar. Bara 4 procent av landets skogar (av den produktiva skogsmarken) är skyddade och 60 procent av skogsmarken har kalhuggits sedan 50-talet. Många av de sista, kvarvarande naturskogarna hotas av avverkning.

SVENSKARNA ÄLSKAR SKOGEN

Många som bor i Sverige älskar skogen och ser förvandlingen till hyggen och fattiga industriskogar där varken människor eller skogens djur och växter trivs. Naturskyddsföreningen erbjuder en konkret möjlighet att ändra på det.

Nu finns ett enkelt sätt att kunna ge en julklapp som inte bidrar till världens problem utan är en del av lösningen. Vi tror att många kommer önska sig årets miljösmarta julklapp: en bit gammal naturskog som annars riskerar att kalhuggas, avslutar Karin Åström.

Naturskyddsföreningen påverkar skogspolitiken nationellt och med ett omfattande skogsräddararbete i lokalföreningar och grupper i hela landet. De insamlade pengarna kommer att delas mellan att bekosta skydd av skogsmark och Naturskyddsföreningens påverkansarbete för skogen.

Så går det till

Man skyddar skog via Naturskyddsföreningens hemsida. Det kostar 100 kr att rädda 5 kvadratmeter , ett diplom skickas ut som visar hur mycket man skyddat och Naturskyddsföreningen kommer i efterhand att redovisa vilka skogar som skyddats.  

Naturskyddsföreningens ideella naturskyddare har identifierat flera skogsområden som är lämpliga att skydda, men förhandlingar med markägarna avgör i vilken ordning som områdena skyddas.

Snart släpper Naturskyddsföreningen även boken Mossa, massa, människa – en kärleksförklaring till skogen, där Po Tidholm, Kerstin Ekman och många andra berättar om skogen.