Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Människans fria vilja handlar inte om att få göra allt man vill.

Foto: Hubble / NASA

ETIKEN

Äpplet och fria viljan

Människans tillblivelse

Fri vilja är möjligheten att växa i handling för exempelvis etik. Vilja är oumbärlig för individens tillväxt via kunskap och erfarenhet. Ovilja kan utgöra kontentan av att vara eller inte vara. Den möjliga vägen gäller tillblivelsen medan man passerar.

Paul Lindberg: |2021-03-24| Fri vilja är begreppet som bland annat omfattar filosofi, demokrati, religion och medvetande – men också sökandet som påverkar människans tänkande i stort. Det handlar även om metafysikens tankevärld och människans tillväxt, kännedom och utveckling för forskning och vetenskap. Fri vilja kan verifieras på olika sätt – som exempelvis mellan egoism kontra solidaritet i sökandet efter en uppbygglig syntes. Och därmed åskådliggörs den kollektiva och individuella människan – det vill säga den framstegsvänliga människan – ett kvalitativt framåtskridande för riktpunkten.

Fri vilja värderas olika, åtminstone mellan egoism eller solidaritet. Fria viljan har varit grundvalen för politiken genom den dialektiska demokratiutvecklingen. Människans fria vilja har bland annat handlat om att vara eller inte vara. Priset att vara människa har kostat kolossalt mycket smärta i mänsklighetens historia. Men människan har även krönts med fenomenala framgångar som kommit människan och livet till godo. Människan tycks ha befunnits som i en "parallellvärld" på gott och på ont. Det goda och onda filtreras genom den goda viljans etikprocess genom den fria viljan.

Fria viljan är resultatet av friheten från egoism som istället utgör oviljan.

Livet, tiden och längre fram

Vår tid handlar mycket om att "vi ska bara … för att lösa problemen längre fram". Med en förfalskad sinnesförskjutning har egoismen tagit över ansvarsviljan. Exempelvis massproduktionen av el-bilar och ökningen av massaproduktion av slit och slängkonsumtion vilket är det omfattande hotet mot nästkommande generationer.

Konstruktionen för vapenmarknaden är en av den största guldkalven inom världsekonomin. Och med tiden tycks allting kunna lösas – hokus, pokus – hoppas många. Det är precis som att sopa smutsen under mattan. Men det destruktiva åtgärdas inte av sig självt och det vet alla, men som totalt nonchaleras. Verkligheten liknar en diktatorisk nyliberalism som livets enda mening. Och det stämmer också överens med verkligheten och den globala uppvärmningen med förskjutningen av en planet som bryter samman.

Oviljan för sans och reson

Människan har i alla tider – på gott och ont – agerat i både oansvarig aningslöshet, men även i en hejdlös och medveten ansvarslös kreativitet. Drivkraften av den globala intelligentian inom teknologi och världsekonomi handlar alltså inte alls om den fria viljan – det handlar mer om oviljan för sans och reson. Och den drivkraften tycks inte klaras av för att kunna avbrytas.

Den högteknologiska produktionen har lett till fenomenala framgångar – människan tycks ha nått sitt högsta stadie. Tekniken och den vetenskapliga kunskapen har haft sina framgångar – men på gott och på ont alltså.

Orsak och verkan

Frågan har ställts om hur man kan bevisa påståenden om de inte kan hanteras av vetenskapen? Faktum är att det sker ständiga förklaringar från vetenskapen och som med tiden har ökat! Metafysiken övergår till vetenskap när de kausala sammanhangen upptäcks med exempelvis kunskapen om universum. Naturvetenskapen grundas på kausalitet mellan två fenomen som innefattar orsak och verkan. Dessa relationer är vetenskapen som är grunden för naturlagarna. Med andra ord: med metafysiken läggs underlaget för bearbetningen med hjälp av naturlagarna.

Vetenskapens verktyg är grundlagarna. Och om Jorden krackelerar så beror det inte på grundlagarna utan på egoismens brister på lagar för klimatets vanstyre.