Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Läkemedelssektorn måste ta itu med föroreningar i försörjningskedjor.

Foto: Swedwatch

SWEDWATCH

Covid-19 vacciner

Antimikrobiell resistens

När världen klättrar för att producera och distribuera vacciner för att bekämpa Covid-19 fortsätter den stadiga spridningen av antimikrobiell resistens (AMR) att undergräva behandlingen av infektionssjukdomar som tuberkulos, HIV och malaria.

Tom Sullivan: |2021-04-11| Huvudfokus i arbetet för att bekämpa AMR har varit att minska överanvändning av antibiotika, men det finns också ett akut behov av att ta itu med spridningen av läkemedelsresistenta patogener i avloppsvatten från farmaceutiska fabriker som hotar lokala samhällen och världen som helhet.

AMR – eller läkemedelsresistenta infektioner – kräver minst 700 000 liv per år globalt och antalet dödsfall beräknas öka till 10 miljoner år 2050. Det har gått mer än ett decennium sedan läkemedelsresistenta patogener hittades i höga koncentrationer i industriellt avloppsvatten från läkemedelsföretagens produktionsanläggningar i länder som Indien. 

Åtgärder för att mildra har varit minimala

Trots många internationella studier och rapporter som lyfter fram bristen på tillbörlig aktsamhet i läkemedlens försörjningskedjor och negativa effekter på människor och miljön – inklusive en Swedwatch-rapport förra året har åtgärder för att mildra och kontrollera läkemedelsavlopp från läkemedelsfabriker varit minimala och till stor del ineffektiva.

En ny fallstudie av den indiska tankesmedjan Vidhi Center for Legal Policy lyfte fram den långa historien om domstolsärenden mot läkemedelsföretag och statliga myndigheter i Indien. Det visade att trots utvecklingen av rättsliga strukturer och rättsliga instrument för att reglera miljöföroreningar, är de kumulativa effekterna av farmaceutiskt avloppsvatten på människors och djurs hälsa i stort sett försummade.

Lovande initiativ men liten påverkan

De senaste åren har det gjorts ett antal lovande initiativ i Sverige. Nordea Asset Management har arbetat med branschgrupper som Pharmaceutical Supply Chain Initiative (PSCI) för att påverka frivilligt arbete inom sektorn för att främja god styrning och ansvarsfull tillverkning. Svenska apotek har infört ett grönt märkningsinitiativ baserat på företags hållbarhetsrapportering och deras medlemskap i PSCI.

Även om dessa initiativ är prisvärda, saknar frivilliga initiativ styrkan för att ta itu med storskalig läkemedelsförorening. Denna förorening från tillverkningsanläggningar är i stort sett oförändrad eftersom det globala beroendet av generisk medicin som produceras i länder som Indien fortsätter att öka.

Bulkdrogparker och försvagade föroreningskontroller

Covid-19-pandemin har ökat den kritiska rollen för läkemedelssektorn i vaccinproducerande länder som Indien, som fungerar som ett globalt nav för viktiga läkemedel. Indiska tillverkare har utsatts för sårbarhet i leveranskedjan som ett resultat av Covid-19-pandemin på grund av deras höga beroende av importerade aktiva läkemedelsingredienser (API) från Kina. Detta har lett till ökat statligt stöd för att främja inhemsk produktion av API: er och utvidgning av storskaliga industrikomplex, inklusive ”bulkdrogparker” över hela landet.

Den globala spridningen av AMR

Denna trend, i kombination med en regressiv översyn av miljöregleringen i Indien, väcker allvarliga farhågor om potentialen för stigande föroreningsnivåer som ytterligare skulle hota hälsan hos lokala samhällen och bidra till den globala spridningen av AMR. Detta bakslag i regulatoriska ansträngningar kommer trots de senaste framstegen i Indien för att ta itu med läkemedelsavlopp i miljön via ett utkast till lagförslag för att reglera antibiotikarester från tillverkningsanläggningar.

Pandemin har gjort oss alla medvetna om vårt beroende av säkra och tillgängliga läkemedel, men deras produktion borde inte kosta människor och fattigdom i fattigare länder. Läkemedelsföretag, investerare, apotek och stater kan inte längre försumma sina skyldigheter avseende mänskliga rättigheter och miljövård.

www.swedwatch.org