Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Världshandeln får underordnas det nödvändigaste!

Foto: RLC

MILJÖPARTIET OCH VALET

Alice Bah Kuhnke och

Pär Holmgren

Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren är några av de mer drivna klimatpolitikerna inom det partipolitiska fältet – med ett parti som visserligen är stabilt men opretentiöst. Att ta vara på resurserna innan det är försent är mycket klokare!

Paul Lindberg: |2022-03-08Politiska partier bestämmer givetvis själva över vad som behöver göras. Men, det behöver heller inte vara ett hinder för allmänhetens delaktighet av vad som kan anses vara i behov av förnyelse. Att lägga sig i det allmänna politiska skeendet kan bero på en önskan av det bästa.

Eftersom det globala klimatet är över oss alla på hela planeten, så fordras det mer än den gängse lunken för att reformera de politiska underskotten. Den parlamentariska klimatpolitiken har till stor del fastnat i frågan om räddningen av världsekonomin före klimathotet. Och det är ett fasansfullt dillemma.

En partiledare har traditionellt varit standard i politiken världen över, men den traditionen har heller inte varit särskilt demokratiskt. Tidigare var det enbart mannen som härskade. Och så kom Miljöpartiet och vände med att låta båda könen vara delaktiga – ideologiskt var det en körare för framtiden.

En, två eller fyra partiledare?

Miljöpartiet i dag har två partiledare, men partiet har för den skull inte ökat i förtroendet bland väljarkåren – men som däremot har minskat. Det har inte alls orsakats av två-köns-varianten, det var ett demokratiskt initiativ. Runt om i partierna för övrigt har könen delat på ansvaret för politiken. Och det är en stor seger – i alla fall i många länder.

Envåldshärskare har det funnits alldeles för mycket om i världspolitiken. Och med det förhållandet har två-köns-varianten utgjort ett demokratiskt alternativ mot de odemokratiska traditionerna.

Till saken

Och nu kommer jag till saken: traditionell ensidighet kan man naturligtvis ersätta med kvalitativa förändringar för att inte hamna i förstockning. När behoven tränger sig på öppnas skapandet till förändring och utveckling.

Att låta de två miljöpartisterna Alice Bah Kuhnke och Pär Holmgren enrolleras till Miljöpartiets ledning tillsammans med de närvarande partiledarna. Det är ovanligt, men kan ändras till det vanliga. Deras trovärdiga kapacitet och kunnande skulle sannolikt påverka den politiska kapaciteten inför det kommande riksdagsvalet om några månader.

Alice Bah Kuhnke har innehaft ett flertal förtroendeuppdrag genom åren. Hon var ledamot av Svenska kyrkans kyrkomöte  åren 2006–2010. Åren 2006–2012 var hon ledamot i styrelsen för Dramaten samt vice ordförande för KFUK-KFUM Sverige 2009–2011. År 2012 blev hon ledamot av Smålands akademi på stol 6, en position hon lämnade i samband med att hon tillträdde som kulturminister i regeringen; generaldirektör för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Hon var riksdagsledamot 2018–2019, och därefter valdes hon in i Europaparlamentet 2019.

Pär Anders Holmgren är en svensk meteorolog och miljöpartistisk politiker. Han blev ett känt ansikte genom sitt jobb som meteorolog i SVT 1988–2008 och har sedan slutet av 1990-talet engagerat sig i debatten om klimatförändringarna. Holmgren blev 2019 invald till Europaparlamentet för Miljöpartiet. Han promoverades till filosofie hedersdoktor vid teknisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 2012. – Läget är så akut. Ur ett EU-perspektiv så är det här sista mandatperioden vi har på oss för att ha en väldigt tydlig plan på hur omställningen ska gå till, uttalade Pär Holmgren.

Behovet av en "demokratisk parlamentarism"

Parlamentarism måste nödvändigtvis utvecklas med en kvalitativ ökning för en demokratisk parlamentarism – eftersom livsbetingelserna kräver det. Vår planet ökar och breder ut sig i ett omfång som kraschar både livsbetingelserna och planeten i det stora hela.

Den vetenskapliga kunskapen måste få ett betydligt mer inflytande i den demokratiska processutvecklingens parlamentära inflytandet tillsammans för att låta klimaträddningen prioriteras fullt ut på grund av det nuvarande klimathotet och möjligheten till en nödvändig räddning. Världshandeln får underordnas det nödvändigaste!