IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Barn i Aleppo på flykt undan stridigheter har sökt skydd under några tält på Muhalak-motorvägen i västra Aleppo. 

Foto: © UNICEF/Al-Issa

UNICEF

Aleppo

Miljoner utan rent vatten

Två miljoner människor i staden Aleppo i Syrien står utan rinnande vatten på grund av de allt mer intensiva striderna. Barnen utsätts därmed för stor fara, till exempel vattenburna sjukdomar som sprids genom smutsigt vatten.


Monica Lundbom: |2016-08-10Barnen och deras familjer är i akut behov av rent vatten. Två pojkar på flykt undan våldsamheterna har sökt skydd under några tält på Muhalak-motorvägen i västra Aleppo. Barnen och deras familjer är i akut behov av rent vatten. 

I slutet av juli förstörde attacker elnätet i Aleppo, som behövs för att pumpa dricksvattnet genom staden. Myndigheterna lyckades få upp en alternativ lösning några dagar senare. Men, inom mindre än ett dygn hade stridigheter gjort att också detta system föll sönder och under fyra dagar var staden helt utan vatten.

riskerar för vattenburna sjukdomar

– Det är en katastrofsituation för barn och familjer i Aleppo. Förstörelsen händer mitt under en värmevåg och barnen riskerar nu vattenburna sjukdomar, säger Hanaa Singer, chef för UNICEF i Syrien.

– Att få tillgång till rinnande vatten igen kan inte vänta på att stridigheterna upphör. Barnens liv är i akut fara. Tillsammans med samarbetspartners skalar UNICEF nu upp katastrofinsatserna i staden för att se till att alla får tillgång till rent vatten. Det mest akuta är att se till att elnätet fungerar igen eftersom att det är det enda sättet att få ut dricksvatten till stadens två miljoner invånare. Om systemen inte fungerar inom några dagar kommer allt fler behöva använda osäkra vattenkällor.

– Vi uppmanar alla stridande parter att omgående låta tekniker få tillgång till att reparera el- och vattensystemen. Det är det enda sättet alla människor i staden kan få säkert dricksvatten, säger Hanaa Singer.

Vad gör UNICEF?

Vi har skalat upp katastrofleveranserna av vatten via lastbilar till staden. Tillsammans med samarbetspartners når vi 325 000 människor i de västra delarna av Aleppo.

Rent dricksvatten levereras från 70 brunnar som UNICEF utrustat och från Queig-floden nära Aleppo, där UNICEF och samarbetspartners har installerat 28 vattenreningsenheter.

I östra delarna av staden är 300 000 människor beroende av vatten från brunnar som kan vara förorenade. Vi fortsätter att försöka få tillgång till den östra delen av Aleppo för att reparera vattenledningar och annan infrastruktur, skala upp möjligheterna till att lagra rent vatten och sätta in katastrofleveranser av vatten i lastbilar.

Vi levererar vatten till barn och familjer runtom i Syrien med fokus på katastrofleveranser, reparationer av infrastruktur och vattenrening till pumpstationer. Tillsammans med samarbetspartners når vi 13 miljoner människor i Syrien med rent vatten.

Läget är akut för barnen i Syrien. Vi gör allt vi kan för att skydda barnen och deras familjer, men mer hjälp behövs. Ge en gåva idag.

RLC