Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Amnesty kräver att Ahmadreza Djalali och andra fångar med dubbelt medborgarskap friges.

Foto: Amnesty

AMNESTY 

Befria orättvist fängslade

personer!

Iran: Amnesty välkomnar frisläppandet av de två brittiska medborgarna Nazanin Zaghari-Ratcliffe och Anoosheh Ashoori, som under sex respektive fem år suttit frihetsberövade under falska anklagelser.

Dusan Djuric: |2022-03-18| Anklagelser om att ha brutit mot den nationella säkerheten är en ofta förekommande strategi från den iranska staten. Amnesty uppmanar nu det internationella samfundet, inklusive Sveriges regering, att driva på för ett frisläppande av andra orättvist frihetsberövade personer med dubbelt medborgarskap.

– Nazanin och Anoosheh borde aldrig ha fängslats. De har använts som brickor i ett politiskt spel av de iranska myndigheterna, som skoningslöst försökt maximera sin diplomatiska vinst på deras bekostnad, säger Maja Åberg, policyrådgivare och sakkunnig, Amnesty Sverige.

Åratal av intensiva diplomatiska förhandlingar

Frigivningen av Nazanin Zaghari-Ratcliffe och Anoosheh Ashoori kommer efter åratal av intensiva diplomatiska förhandlingar mellan London och Teheran. En av dem som fortfarande sitter fängslad i Iran är den svenska medborgaren och katastrofläkaren Ahmadreza Djalali. Amnesty kräver att de iranska myndigheterna omedelbart friger honom och andra fångar med dubbelt medborgarskap som fortfarande sitter orättvist frihetsberövande i Iran.

– Ahmadrezas hälsa har försämrats drastiskt under hans snart sex år i fångenskap. Han behöver omedelbart få tillgång till sjukhusvård utanför fängelset. Vi kräver också att han tillåts kontakta sin familj, sitt juridiska ombud och att han garanteras tillgång till konsulär assistans via Sveriges ambassad i landet, säger Maja Åberg.

Sveriges regering kan driva på för ett frisläppande

De två tyska medborgarna Jamshid Sharmahd och Nahid Taghavi, samt de två österrikiska läkarna Kamran Ghaderi och Massud Mossaheb, är några av de andra som fortfarande sitter fängslade i Iran. Amnesty uppmanar det internationella samfundet, inklusive Sveriges regering, att driva på för ett frisläppande av samtliga orättvist frihetsberövade med dubbelt medborgarskap. För att det ska ske krävs att de stater vilkas medborgare fängslats i Iran utvecklar en gemensam strategi och ökar det internationella trycket på iranska myndigheter.

– Det har varit tydligt i flera år att iranska myndigheter fängslar och riktar ogrundade anklagelser mot utländska medborgare, med hänvisning till hot mot den nationella säkerheten för att kunna utöva diplomatisk utpressning. Det är därför viktigare än någonsin att Europa samarbetar för att motverka denna strategi. Amnesty uppmanar Sverige att intensifiera sitt arbete för Ahmadreza Djalali och ta hjälp av andra EU-länder, säger Maja Åberg.

Ämnen och kategorier

Rättsfrågor, diplomati, regering och mänskliga rättigheter gäller utrikespolitik och den internationella politiken. Ahmadreza Djalali, exempelvis medborgare i Storbrirannien och hotas med dödsstraff i Iran, samma sak gäller för  Nazanin Zaghari-Ratcliffe, och andra medborgare från Tyskland och Österrike, enligt Amnesty International.

Amnesty International är en oberoende internationell organisation som arbetar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, nu och i framtiden. Genom att avslöja kränkningar och skapa uppmärksamhet och opinion sätter vi press på regeringar och makthavare runt om i världen.

Läs mer om vårt globala arbete på Amnesty där hittar du också alla de nyheter, blixtaktioner och rapporter vi publicerar.

amnesty