Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi agerar för klimaträttvisa. Var med du också!

Foto: Diakonia

DIAKONIA

Agera nu för klimaträttvisa

Sommarens extremväder, bränder och stormar har återigen satt ljuset på klimatet. De människor som bidragit minst till klimatförändringarna är många gånger de som drabbas allra hårdast. Därför vill Diakonia tala om klimatet som en fråga om rättvisa.

Sofia Hallonsten: |2021| I november 2021 samlades världens ledare återigen för ett klimattoppmöte. Alla nödvändiga fakta finns på bordet, det är tydligt att den fossilberoende världen vi byggt upp inte är hållbar. Vi behöver stora åtgärder och det måste gå snabbt nu.

Tillsammans med människor från hela världen vill Diakonia uppmana världens makthavare att ta sitt ansvar – att agera för klimaträttvisa. Vi vill utmana och stödja överenskommelsen att hålla uppvärmningen under 2.0 grader, helst 1,5 grad.

Kraven till världens ledare:

» Världens regeringar måste omedelbart vidta de åtgärder som krävs, i form av lagstiftning, regelverk, handlingsplaner och finansiering, för att begränsa den globala uppvärmningen till max 1,5 grad.

» Världens regeringar måste implementera klimatlösningar som prioriterar jämställt deltagande av människor och skydd av ekosystem före ekonomiska vinstintressen.

» Världens regeringar behöver agera nu för att uppnå noll-utsläpp senast 2050. Länder med höga utsläpp bör gå före och säkerställa att utsläppen minskar omedelbart. Detta innebär utfasning av fossila bränslen, investering i förnyelsebar energi för alla, samt bevarande och återställande av naturliga ekosystem.

» Världens regeringar bör verka för fossilneutrala naturbaserade klimatlösningar, särskilt lösningar som bidrar till stärkt motståndskraft hos samhällen, inklusive för ursprungsbefolkningar i klimatnödläge. Lösningarna bör bygga på insatser för ekosystemen som sker med lokalt jämställt inflytande.

» Klimatfinansieringen måste öka, avsevärt och omedelbart, till fattiga klimatsårbara samhällen och länder som leder i frontlinjen av klimatnödläget.

» Vi agerar för klimaträttvisa. Var med du också!

Skriv på namninsamlingen för global klimaträttvisa!

Länk till namninsamlingen