IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Mjölkproduktionen kan försvinna i Sverige?

Foto: Corel

GENMANIPULERAD ODLING

Risker med gmo-foder

Arla trycker på för gmo-sojan

Frågan om LRF Mjölk ska ändra den policy som gällt sedan 1996 om att fodret till mjölkkor ska vara GMO-fritt är komplicerad. I ena änden finns merkostnader för GMO-friheten, något som mer slår mot gris- och kycklingproduktionen än mot mjölkbönderna. I den andra finns en markering som kan spela stor roll för konsumenternas förtroende. Det som nu får LRF Mjölk att agera är signaler från foderindustrin om kraftigt höjda premier för den GMO-fria sojan.


  Anders Ingvarsson: |2014-01-21| Arla Foods trycker på för att GMO-sojan ska släppas fri och får stöd från bland annat grisföretagarna. Nu vill LRF Mjölk lyfta GMO-debatten till att handla om mer än bara mjölkproduktion. Därmed öppnar även LRF Mjölk för en ändrad policy. 

– Vi fick under hösten en annan bild av hur stor premien skulle bli än vad som tidigare sagts. Det landade i att vi gärna ser att LRF tar upp och breddar diskussionen, säger Jonas Carlberg, chef för LRF Mjölk. Han påpekar att frågan kräver omfattande analys eftersom den rör vid en rad frågor om konkurrenskraft, konsumenternas och handelns syn på GMO och även viktiga hållbarhetsaspekter.

– Det finns hållbarhetsproblem för all soja, vare sig den är GMO eller inte. Men ska vi ändra position är det viktigt att tänka igenom alla aspekter och ta fram en gemensam analys för de gröna näringarna, säger Jonas Carlberg.

Sverige ensamt om att kräva GMO-fritt

För Arla Foods skulle en ändrad policy vara välkommen. Företaget använder medlemsmjölk från en handfull länder och vill ha så lika regler som möjligt. Sverige är ensamt om att kräva GMO-fritt. Även Sveriges Grisföretagare hoppas på en ändring.

– I praktiken är det mjölknäringen som styr detta eftersom den står för de stora sojainköpen. Från vår sida är vi positiva till en ändring som gör att det finns GMO-soja på marknaden, säger Ingemar Olsson, ordförande för Grisföretagarna.

Grisföretagarna har inte någon policy som stoppar GMO, däremot har slaktföretag och handeln ställt krav på GMO-fritt foder i delar av produktionen.

– Problemet är att vi inte får ut vad det kostar på marknaden eftersom så stor del av grisen går till industrin, säger Ingemar Olsson.

MEJERIERNA VILL SLIPPA GMO-SOJA

Men synen på GMO-soja är minst sagt splittrad. Ulf Claesson, ordförande för Falköpings Mejeri, hade hoppats slippa ännu en debatt.

– Vi är starkt kritiska till foderindustrin som inte tecknade avtal om inköp av GMO-fri soja redan tidigt i höstas när vi efter omfattande diskussioner bestämt att hålla fast vid GMO-fritt. Då var premien hälften mot i dag, säger Ulf Claesson.

Mycket talar för att Falköpings Mejeri och andra svenska mejerier vill ha kvar den GMO-fria sojan. Men med en mindre del av mjölkmarknaden – och mindre makt över foderinköpen – kan de tvingas backa.

– Detta har skapat en onödig diskussion bara några månader efter vårt senaste policybeslut vilket är olyckligt, säger Ulf Claesson.

Betydligt mer kritiska är Ekologiska Lantbrukarna

Betydligt mer kritisk är Carl-Erik Ehrenkrona, ordförande för Ekologiska Lantbrukarna: – Det vore olyckligt om man tog bort kravet på GMO-fritt foder. Jag har aldrig träffat en konsument som vill ha GMO. Det känns också som vi i ett sent skede går emot en allmän trend.

Men bryr sig konsumenterna – den stora importen tyder väl på motsatsen? – Många bryr sig, men inte alla förstås. Problemet är att vi varit dåliga på att sälja in vår GMO-frihet, svarar Carl-Erik Ehrenkrona. Han ser debatten om GMO-soja som svår och infekterad.

Ändå kan ekologiska producenter bli vinnare på en ändrad GMO-policy eftersom skiljelinjen mellan ekologiskt och konventionellt blir tydligare. Det är en förklaring till att ekologisk mjölk har större andel av marknaden i Danmark. I Sverige är skillnaden inte lika tydlig.

Publicerad i Land 17/1 2014

Mjölk i ARLAs förpackningar – men varifrån?

Arlachefen Peder Tuborgh blickar framåt mot nya affärer och fortsatt tillväxt. "Vi ska vara med där möjligheter dyker upp". Han säger at svensk mjölk inte är mer värd än dansk. Mjölkens ursprung spelar liten roll i det nya Arla och några svenska mervärden som ger bättre betalt finns inte.

  Anders Ingvarsson: |2014-01-10| – Råvara är råvara, slår koncernchefen Peder Tuborgh fast och talar om fortsatta fusioner och uppköp. Arla ska fortsätta växa. På frågan om betestvång och bra djuromsorg kan generera ett mervärde för den svenska mjölken skakar Peder Tuborgh lite försiktigt på huvudet.

– Nej, nej. Men de strategiska värdena som historiskt sett är svenska, framför allt Arlagården, har ett stort värde i Arla Foods. Det kan jag direkt säga, att utan kvalitetsprogrammet Arlagården, hade vi inte lyckats i Kina. Det har haft enorm betydelse.

Men en liter svensk mjölk har inte ett värde som är större än en liter dansk eller engelsk mjölk?

– Nej det kan man inte säga. I dag är all mjölk lika mycket värd. Vi kan arbeta på tvärs med all mjölk och skapa synergier, det är då vi tjänar pengar, säger Peder Tuborgh som sedan sommaren 2005 har varit koncernchef för Arla Foods.

MJÖLPRODUKTIONEN FÖRSVINNER I SVERIGE

Sedan dess har affärerna vuxit ute i världen, medlemmarna har sina gårdar i sex länder och det är ingen tvekan om att Arla är ett globalt företag. Spelet ska föras på den globala planen. Det nationella, som att mjölken är svensk eller dansk, har möjligen betydelse på hemmaplanerna som färskmjölk, inte annars. Några svenska mervärden finns inte. Peder Tuborgh är tydlig med den saken.

Han är också tydlig med att mjölkproduktionen kommer att försvinna i delar av Sverige – även om mjölkpriset just nu ger framtidstro.

– Men Sverige är ändå attraktivt för mjölkproduktion och vi ser nu att svensk mjölkproduktion ökar. Visst, en del äldre mjölkbönder slutar, men vi har också yngre som investerar.

Arla begränsar produktionen i flera länder

Arla är ett av världens största mejeriföretag och när EU:s mjölkkvoter – som begränsar produktionen i flera länder – tas bort om drygt ett år, ska Arla vara redo att sälja mjölk på nya marknader.

– Tillväxten sker inte i Europa. Pris- och volymutvecklingen sker i Afrika, Ryssland, Kina, Sydamerika och Indien. Det är där vi ser en framtid, säger Peder Tuborgh.

I Sverige kommer Arla bara att växa marginellt. Konkurrenten Skånemejerier ägs i dag av privata Lactalis, men det har inte inneburit något större skifte i konkurrenssituationen, enligt Peder Tuborgh. Globalt slåss Lactalis och Arla ofta om samma kunder – däremot sneglar de sällan på samma uppköpskandidater.

– Privata mejeriföretag tittar mest på privata bolag, vi på andra kooperativa. Det är logiskt.

På en fråga passar han – nästan i varje fall. Och det är om mjölkprisets utveckling under 2014.

– Jag vill inte spå det. Sammantaget tror jag ändå att det kan bli lika bra som 2013.

Publicerad i Land 2014-01-10

Livsmedel blir allt mer onaturlig och konstgjord

Mjölk i ARLAs förpackningar kan komma var som helst ifrån

Arlas VD, Peder Tuborgh ser på mjölkråvaran som vilken internationell råvara som helst, i likhet med t-shirts, bildäck eller tandkräm. 

  Gunnar Lindgren: Enligt min mening har Sverige en unik möjlighet att producera mycket rena och invändningsfria livsmedel (om vi får stopp på slamspridningen). Vi använder långt mindre bekämpningsmedel än längre ned i Europa genom ett gynnsamt klimat för att slippa bekämpning. 

Det är redan skillnad mellan användningen av bekämpningsmedel i Skåne och norra delan av Sverige.

SPRIDNINGEN AV BEKÄMPNINGSMEDEL PÅ ODLINGSMARK
Spridningen av miljögifter och nedfallet på odlingarna är sannolikt mindre än i de stora industriområdena i England och Tyskland. Skulle vi få en livsmedelsförsörjning som samlar mjölk från områden med lägsta priserna för Arla, (dvs ”nya affärer” – se artikel nedan), där vi använder GMO och dessutom sprider slam, är detta ett skymningsscenario för svenskt jordbruk, livsmedelsförsörjning och ytterst vår hälsa. Detta skall vi till varje pris försöka förhindra.

M