Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Mötet A Week of Neighbours har pågått online under fem dagar, med ett 60-tal pro- grampunkter, runt 160 medverkande och mer än tusen deltagare från hela Europa.

Foto: Magnus Aronson / Ikon

Ärkebiskopens möte 2022

A Week of Neighbours

I den avslutande livesändningen gästades studion av personer som på olika sätt står i frontlinjen i arbetet för att främja social sammanhållning i Europa. En oundviklig fråga var deras reaktioner på den ryska invasionen av Ukraina. Där framträdde ett gemensamt budskap att mitt i chock och förtvivlan är det nu också tid att be, förenas och bereda sig för handling.

Martin Larsson: |2022-02-24| – Som troende har vi det gemensamt att vi har en tillit till Gud som burit genom tusentals år. Det är också något som ger mod och motiverar till handling, sa både ärkebiskop Antje Jackelén och den italienske imamen Yahya Pallavicini. I sändningen lyftes framgångsrika exempel på integrations- och fredsbyggande arbete över religionsgränserna från bland annat Paris, Berlin, ön Lesbos i Grekland, och Östersund. Som avslutning höll ärkebiskop Antje Jackelén tillsammans med Yahya Pallavicini en gemensam bön för fred. Se sändningen Keeping Our Humanity Live i efterhand här.

Samverkan över religionsgränserna

För ärkebiskop Antje Jackelén har A Week of Neighbours sammanfattat teman som präglat hennes engagemang under ämbetstiden – vikten av samverkan över religionsgränserna som ett uttryck för kristen tro och en förutsättning för fred, och samhällen som garanterar alla människors värde och värdighet.

– Under veckans många möten och samtal har viljan att bevara vår mänsklighet stått i centrum. Där kan tron aldrig tänkas bort. Jag är enormt tacksam över hur många som engagerar sig och har blivit stärkt i min övertygelse om att nätverk som arbetsform har framtiden för sig.

Ett europeiskt nätverk fortsätter arbetet

Mötet A Week of Neighbours har också inneburit finalen på programmet En värld av grannar – interreligiös praktik för fred, som kommit till på initiativ av ärkebiskop Antje Jackelén. Programmet har drivits av Svenska kyrkan sedan 2018. Syftet har varit att skapa ett nätverk av människor från hela Europa som arbetar för och med människor på flykt och för ett socialt hållbart Europa. Det nätverket har nu tagit form under namnet A World of Neighbours.

– Vi är glada och stolta över att programmet har synliggjort och stärkt det praktiska och konkreta arbete som många människor gör för att bevara vår medmänsklighet, och att nätverket nu fortsätter sitt arbete utifrån sin egen plattform, säger Anna Hjälm, programansvarig för En värld av grannar.