IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Den kraftiga ökningen i antalet avrättningar visar att Iran går emot trenden i resten av världen vad gäller användandet av dödsstraff

Foto: UVP

AMNESTY INTERNATIONAL/ IRAN

Iran

700 avrättade på sex månader

De iranska myndigheterna har avrättat 694 personer mellan den 1 januari och 15 juli 2015. Det är en uppgång av aldrig tidigare skådat slag i landet, säger Amnesty International. Detta motsvarar fler än tre avrättningar om dagen. I denna chockerande takt kommer Iran snart överstiga antalet avrättningar för hela förra året.


Elisabeth Löfgren: |2015-07-23 – Det svindlande antalet avrättningar i Iran under första halvan av året målar upp en dyster bild av ett statligt maskineri som begår överlagda och rättsligt sanktionerade mord i stor skala, säger Said Boumedouha, biträdande chef för Amnesty Internationals Mellanöstern- och Nordafrikaavdelning.

Om Irans myndigheter bibehåller den här skrämmande avrättningstakten kommer sannolikt fler än 1 000 personer ha dödats innan året är slut.

Den kraftiga ökningen i antalet avrättningar visar att Iran går emot trenden i resten av världen vad gäller användandet av dödsstraff – 140 länder världen över har nu förkastat dess användning i lagstiftning eller praxis. Redan i år har ytterligare tre länder avskaffat dödsstraffet.

Avrättningarna i Iran upphörde inte ens under den heliga månaden Ramadan. I ett avsteg från etablerad praxis dödades minst fyra personer förra månaden.

emot dödsstraff utan undantag

Amnesty International är alltid emot användandet av dödsstraff utan undantag, men i Iran är det särskilt oroande med tanke på att domstolarna helt saknar oberoende och opartiskhet. Domarna baseras antingen på vagt formulerade eller också alltför vida brottsrubriceringar. Personer fängslas och döms till döden för handlingar som inte alls bör vara kriminaliserade, än mindre belagda med dödsstraff. Rättegångarna i Iran är mycket bristfälliga. De fängslade nekas ofta tillgång till advokater och procedurerna för att överklaga, ansöka om nåd eller om uppskov är bristfälliga.

– Myndigheterna i Iran borde skämmas för att de avrättar hundratals människor utan korrekt rättsförfarande. Användningen av dödsstraffet är alltid avskyvärt, men det väcker ytterligare frågor i ett land som Iran där rättegångarna så uppenbart är orättvisa, säger Said Boumedouha.

Orsaken till den chockartade ökningen i antalet avrättningar i år är oklar, men majoriteten av dem som dödats 2015 är dömda för drogrelaterade brott.

för narkotikabrott är dödsstraff obligatoriskt 

I Irans lagstiftning mot narkotika är dödsstraff obligatoriskt för en mängd drogrelaterade brott. Bland annat smuggling av över 5 kg opiumklassad narkotika, eller av över 30 kg heroin, morfin eller kokain.

Detta strider mot internationell rätt som begränsar användandet av dödsstraffet till ”de allvarligaste brotten” – de brott som omfattar uppsåtligt dödande. Narkotikabrott uppfyller inte detta krav.

Det finns heller inga bevis för att dödsstraffet skulle verka avskräckande för brottslighet, handel med eller användning av narkotika. Tidigare i år erkände chefen för Irans centrum för strategisk forskning att dödsstraffet inte har påverkat eller reducerat droghandeln.

– I åratal har iranska myndigheter använt dödsstraffet för att sprida skräck i en missriktad ansträngning att bekämpa droghandel, men det finns inte en tillstymmelse till bevis för att det skulle vara en effektiv metod för att bekämpa brott, säger Said Boumedouha.

Många av dem som har blivit dömda för narkotikabrott kommer från påvra förhållanden. Deras fall offentliggörs sällan. I ett brev som cirkulerade på nätet i juni beskriver 54 dödsdömda fångar i Ghezel Hesar-fängelset nära Teheran sin situation.

VI VILLE HINDRA ATT VÅRA BARN GÅR HUNGRIGA

– Vi är offer för ett konstant tillstånd av hunger, fattigdom och misär. Med kraft och mot vår vilja har vi slungats ner i fördärvets djup… Om vi hade haft arbeten, om vi inte hade behövt hjälp, om vi hade kunnat vända våra liv och hindrat våra barn från att gå hungriga, varför skulle vi då ha valt denna väg som leder till vår död?

Bland de avrättade i Iran finns personer som tillhör etniska och religiösa minoritetsgrupper, som till exempel kurdiska politiska fångar och sunnimuslimer, som dömts för ”fiendeskap mot gud” och ”korruption på jorden”.

Baserat på observationer som Amnesty International och andra människorättsorganisationer har gjort sitter för närvarande flera tusen personer i dödscell. De iranska myndigheterna har sagt att 80 % av dem som väntar på att bli avrättade har dömts för narkotikarelaterade brott. De har dock inte angivit ett exakt antal.

– Det är särskilt upprörande att det inte finns något slut i sikte för grymheterna. Irans galgar inväntar tusentals dödsdömda fångar, säger Said Boumedouha.

De som tynar bort i Irans dödsceller tvingas dagligen undra om dagen blir deras sista. I många fall får de inte reda på att de ska avrättas förrän några timmar i förväg. I vissa fall får familjemedlemmar reda på deras öde först några dagar, om inte veckor, efteråt.

Bakgrund till avrättningsstatistiken

Varje år erkänner de iranska myndigheterna ett visst antal avrättningar. Dock avrättas många fler utan erkännande.

Den 15 juli 2015 hade de iranska myndigheterna officiellt erkänt 246 avrättningar under året, men Amnesty International har tagit emot rapporter som bekräftar ytterligare 448 avrättningar under samma period. Under 2014 avrättades 289 personer i Iran enligt offentliga källor, men rapporter menar att det korrekta antalet är minst 743 personer.

Varje år rapporterar Amnesty både det officiella antalet erkända avrättningar och antalet avrättningar som organisationen har kunnat bekräfta utöver dem. När Amnesty beräknar det globala antalet avrättningar har organisationen hittills enbart räknat med officiella siffror över erkända avrättningar.

Amnesty har nu reviderat detta förfarande och anser att det inte speglar avrättningarnas verkliga omfattning i Iran. I dödsstraffsrapporten för 2015 och övrig rapportering om dödsstraffet i Iran kommer Amnesty hädanefter att använda summan av de officiellt erkända avrättningarna och icke erkända men av Amnesty bekräftade avrättningar.

RLC