IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Burmas utfästelser att släppa barnsoldaterna fria bevakas av FN-organet UNICEF.

Foto: UNICEF

BURMA

68 barnsoldater befriade

Ett steg i rätt riktning

Ytterligare 68 barnsoldater har befriats i Burma. I juni 2012 skrev Burmas regering under en överenskommelse med FN om att släppa alla barnsoldater och sedan dess har totalt 176 barnsoldater befriats från den burmesiska armén. I början av augusti gjordes den fjärde och största frisläppningen och det förväntas bli fler.


 Jim Carlberg: |2013-08-16– Frisläppandet av soldaterna är ett steg i rätt riktning för att uppfylla den plan som Burmas regering och FN kommit överens om, säger FNs talesperson Ashok Nigam.

UNICEF har tidigare rapporterat om hur barnsoldater i Burma befriats. I februari släpptes 24 barn fria från armén och den senaste månaden har totalt 110 barnsoldater släppts då 42 barn befriades i juli och 68 nu i augusti.

Regeringen ska släppa alla barnsoldater

Frisläppningarna är ett resultat av den överenskommelse som slöts mellan FN och Burmas regering i juni förra året. Enligt överenskommelsen har Burmas regering förbundit sig att sluta rekrytera barn som soldater till väpnade styrkor samt befria alla de tusentals barn som idag utnyttjas som soldater i Burma.

– Den här frisläppningen är den största sedan överenskommelsen slöts och vi uppmanar den Burmesiska regeringen och armén att öka takten och släppa alla barnsoldater så snart som möjligt, säger UNICEFs chef i Yangon, Shalini Bahuguna.

FN och UNICEF uppmanar även andra väpnade grupper i Burma att släppa de barn som idag utnyttjas som barnsoldater samt att sluta rekrytera barn för användning i sina trupper.

UNICEF övervakar processen

UNICEF är på plats och övervakar processen och ser till att barnen återförenas med sina familjer och att de får den hjälp de behöver för att kunna bearbeta sina trauman och återanpassas i samhället.

Man beräknar att 300 000 barn runt om i världen utnyttjas som soldater. UNICEFs arbete handlar om att förhandla med makthavare och krigsherrar för att de ska avväpna och befria barnen, men också om attitydförändringar för att minska rekryteringen av barn till väpnade konflikter.

Under de senaste 15 åren har mer än 100 000 barn som utnyttjats i väpnade konflikter i 15 länder kunnat återvända till sina familjer eller hembyar. UNICEF fortsätter att kämpa för att alla barn som utnyttjas som soldater ska befrias.

Bli Världsförälder!

Fler inlägg av UNICEF