Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Löftet är ett direkt svar på behovet av brådskande och omedelbara globala åtgärder för att hantera vår ömsesidigt beroende biologiska mångfald, klimat och hälsokriser.

Foto: Fin Pix 2

5 MILJARDER DOLLAR

Omvandlad åtgärd för

natur och människor

WWF välkomnar i sitt pressmeddelande de åtgärder och nya satsningar för naturen som presenterats av globala ledare, bland andra statsminister Stefan Löfven. Det skedde i samband med FN:s generalkonferens i New York.

Anna Almberg: |2021-09-23| WWF är en partner till dagens "Transformative Action for Nature and People"  evenemang, som ägde rum den 22 september. Denna virtuella händelse sammanförde världsledare som representerar länder från alla regioner, för att tillkännage nya åtgärder på naturen och redogöra för hur de har uppfyllt sina åtaganden sedan september 2020.

Totalt stöder nu 92 världsledare ett globalt mål att vända förlusten av biologisk mångfald fram till 2030, 72 länder stöder ett mål att skydda minst 30% av både världens land och hav före 2030 och ytterligare 31 länder stöder ett mål att skydda åtminstone 30% av världens hav. Tillsammans representerar dessa tre koalitioner 120 länder, 41% av den globala BNP och 32% av världens befolkning.

Minska befintliga investeringar som skadar naturen

För att vända nedgången i biologisk mångfald 2030 tyder analysen från Paulson Institute på att vi globalt måste spendera mellan 722-967 miljarder dollar varje år under de kommande tio åren. Det sätter finansieringsgapet för biologisk mångfald på i genomsnitt 711 miljarder dollar eller mellan 598-824 miljarder dollar per år.

Var och en kommer att bedöma deras inverkan på naturen, sätta upp mål och avslöja sina framsteg i sina årsrapporter före 2025, och därmed ge ett viktigt bidrag till att vända förlusten av biologisk mångfald till 2030 och minska eventuella befintliga investeringar som är skadliga för naturen.

WWF med över 30 miljoner följare

WWF är en oberoende bevarandeorganisation, med över 30 miljoner följare och ett globalt nätverk aktivt i nästan 100 länder. Vårt uppdrag är att stoppa nedbrytningen av planetens naturliga miljö och att bygga en framtid där människor lever i harmoni med naturen, genom att bevara världens biologiska mångfald, se till att användningen av förnybara naturresurser är hållbar och främja minskning av föroreningar och slösande konsumtion. Besök panda.org/news för de senaste nyheterna och mediaresurserna; följ oss på Twitter @WWF_media

De politiska ledarnas pant för naturen är ett åtagande att vända förlust av biologisk mångfald i slutet av decenniet som lanserades vid FN:s generalförsamling 2020. Löftet är ett direkt svar på behovet av brådskande och omedelbara globala åtgärder för att hantera vår ömsesidigt beroende biologiska mångfald, klimat och hälsokriser.

Klimatåtgärderna har godkänts av en mängd länder

Åtgärderna har hittills godkänts av 90 världsledare, inklusive sex G7-länder, 8 G20-länder och flera av världens främsta biologiska mångfaldsrika länder som Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Colombia och Costa Rica, som representerar över 37% BNP och över en fjärdedel av världens befolkning. Det stöds också av mer än 80 organisationer inklusive WWF, Världshälsoorganisationen, Conservation International, BirdLife International. Ledare har åtagit sig att se över sina framsteg och bekräfta sina åtaganden för löftet vid evenemanget på hög nivå den 22 september.

Stoppa förlusten av arter och skydda vitala ekosystem

Den höga ambitionen Coalition (HAC) för natur och människor är en mellanstatlig grupp av 72 länder gemensamt ordförandeskap av Costa Rica och Frankrike och Storbritannien som Ocean medordförande, kämpar en global överenskommelse för natur och människor med det centrala målet att skydda minst 30 procent av världens land och hav till 2030. 30x30 -målet är ett globalt mål som syftar till att stoppa den accelererande förlusten av arter och skydda vitala ekosystem som är källan till vår ekonomiska säkerhet.

Den globala Ocean Alliance är en 100 land stark allians, som leds av Storbritannien. Dess mål är att skydda minst 30% av det globala havet i marina skyddade områden (MPA) och andra effektiva områdesbaserade bevarandeåtgärder (OECM) senast 2030. Detta kallas ”30by30-målet”.

Världsnaturfonden:

www.wwf.se