IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

De 44 USA-baserade vapenproducenternas försäljning uppgick till 60 procent av den totala försäljningen för listans företag. De 30 västeuropeiska företagens försäljning utgjorde ytterligare 29 procent av totalen.  

Foto: US Military Weapons

SIPRI

Vapen och militärtjänster

Strategier för motverkan

Värdet av de största vapenproducenternas (SIPRI:s Top 100-lista) försäljning av vapen och militära tjänster uppgick 2011 till 410 miljarder dollar, enligt nya siffror publicerade av Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Jämfört med siffrorna för 2010 motsvarar resultatet en minskning med 5 procent i fasta priser. Trots detta har vapenförsäljningen för Top 100-företagen ökat med 51 procent i reella termer sedan 2002.


 Stephanie Blenckner: |2013-02-18Vapenproducerande företag och militära tjänsteföretag med huvudkontor i Nordamerika och Västeuropa dominerar fortfarande listan, vilken inte innehåller kinesiska företag då data för dessa inte är tillgängliga. De 44 USA-baserade vapenproducenternas försäljning uppgick till 60 procent av den totala försäljningen för listans företag. De 30 västeuropeiska företagens försäljning utgjorde ytterligare 29 procent av totalen.

Flera faktorer bidrog till den minskade vapenförsäljningen under 2011. Åtstramningspolitik, föreslagna och faktiska nedskärningar i försvarsbudgetar samt uppskjutna anskaffningar av vapenprogram påverkade den totala vapenförsäljningen i Nordamerika och Västeuropa.

Truppneddragningarna i Irak och Afghanistan samt vapenhandelssanktionerna mot Libyen, har också spelat en roll i den minskade försäljningen.

Olika strategier för att behålla konkurrenskraften

”Vapenproducenter och militära tjänsteföretag har vidtagit åtgärder för att försäkra sig mot åtstramningarna”, säger SIPRI:s vapenindustriexpert Susan Jackson. ”Företagen har genomfört strategier anpassade till förändringarna i hotbilden efter terroristattackerna i september 2001, samtidigt som de försökt behålla sin grundstruktur. Det kan vi se genom den typ av förvärv som görs och de områden som företagen inriktar sig på”. Osäkerheten om föreslagna budgetåtstramningar i i-länderna har lett till att en del företag specialiserat sig, medan andra har gjort neddragningar eller övergått till närliggande marknader.

Ett antal företag har etablerat utländska dotterbolag för att få tillgång till nya inkomster i Latinamerika, Mellanöstern och Asien.

Cybersäkerhet en viktig marknad under framväxt

Vapenproducenternas intåg på cybersäkerhetsmarknaden, en klar trend för de främsta av Top 100-listans företag, beror på dess växande politiska och ekonomiska betydelse för den nationella säkerheten.

Företag som Raytheon, BAE System och EADS Cassidian letar efter alternativa inkomstkällor inom den civila sektorn samtidigt som de vill behålla banden med den militära delen av marknaden.

Dessa företags aktiviteter inom cybersäkerhet är koncentrerade till data och programvaror för nätverksskydd, test- och simuleringstjänster, utbildning och konsulttjänster samt operativt stöd.

SIPRI:s databas över vapenindustrin

SIPRI:s databas över vapenindustrin startades 1989. Den innehåller finansiell information och statistik över antalet anställda i vapenproducerande företag i OECD och i utvecklingsländer (Kina undantaget). SIPRI har sedan 1990 publicerat statistik över vapenförsäljning och antalet anställda i de 100 största vapenproducerande företagen i sin årsbok.

Vapenförsäljning definieras av SIPRI som försäljning av militärt materiel och tjänster till militära kunder och inkluderar både försäljning för inhemsk upphandling och för export.

Detta är den första av tre förhandslanseringar av data hämtade från 2013 års SIPRI Yearbook vilken kommer att publiceras i juni. Den 18 mars kommer statistik över internationell vapenhandel under 2012 att presenteras, med detaljer om försäljningar, överföringar och gåvor av större konventionella vapensystem och den  15 april presenteras data över de globala, regionala och nationella trenderna för världens militärutgifter under 2012. 

I början av juni publiceras 2013 års upplaga av SIPRI:s årsbok med beskrivningar och analyser av världens kärnvapenarsenaler, utvecklingen för fredsbevarande uppdrag och åtgärder för kontroll av massförstörelsevapen.

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE

Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI, grundades 1966 som ett oberoende forskningsinstitut med uppgift att studera väpnade konflikter, militärutgifter och vapenhandel samt nedrustning och rustningskontroll. SIPRI tillhandahåller fakta, analyser och rekommendationer, baserade på öppna källor, till beslutsfattare, forskare, media och den intresserade allmänheten.

Läs vidare om vapenstatistiken på SIPRI:s hemsida!

www.sipri.org