Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 Klimatet löper amok på grund av den globala uppvärmningen.

 Foto: RLC

RIKARE LIV CIVILISATION

 

År 2060

Klimathot och räddning

 

Isaac Newton ville klargöra behovet av Guds ingripande över världsordningen – eftersom människan vanvårdar sitt hem. Det var innebörden med år 2060. Det märkliga är analogin med klimathotet av idag och med Newtons precision med just den slutpunkten.

Paul Lindberg: |2022-08-04| Isaac Newtons berömdhet har alltid varit den vetenskapliga realiteten gällande för livets och mänsklighetens bästa i stort. Han kunde knappast veta att planeten skulle hotas av en global uppvärmning just i vårt sekel. Men han insåg att mänskligheten på många sätt och vis kunde göra slut på sig själva med en kolossal mängd galenskaper – och som idag accelererar med en satansfull kapacitet. Samtidigt har världen aldrig tidigare varit mer krigsbeväpnat än just i vår tid. Krigshotet kan möjligen ha förlängt lugnet, samtidigt som hotet avvaktar ett världskrig med omfattande nukleära stridsmedel. Så förhåller sig realiteten i världen för närvarande.

Newton var lika mycket teolog som en av historiens främsta vetenskapsgeni. Hans framgångar ligger till grund som ett personligt rättesnöre för vår tids vetenskapliga utveckling. Men vår tids högteknologiska gemenskap lutar sig tyvärr också mot det exceptionellt onda. Det grundar sig bland annat på hur vetenskapen exploaterar och används av "makten". Människan har alltid haft skyldigheten till det humanitära värnandet för levande livet på vår planet – det ansvaret kommer ingen undan. Det är priset och kravet för att vi ska kunna leva.

Bekvämligheten eller ansvaret

Människans fundamentala underskott gäller bristen för värnandet av överlevnaden och möjligheten till fortsatt utveckling. Den religion gör sig skyldig till bedrägeri om den hoppas på Guds inverkan för räddning för att slippa egen aktiv inverkan och intervention – då handlar det om bekvämlighet och ansvarslöshet. Idag ställer faktiskt världens religioner upp på Guds begäran – men inte alla. Det går alltså inte att bara vänta på Guds ingripande – deltagarandan måste organiseras med Gud, på avgörande sätt och vis, för att bland annat stoppa den globala uppvärmningen m.m. Det är vad som blir Guds räddning!

Vi har insikten om vad Gud vill med våra liv, möjligheter och framtid, men det får inte stanna med risken av en förfalskad trygghet för bekvämlighet. För en avgörande gärning behöver vi ingripa för Guds avsikter med människan och de reella åtgärderna för att exempelvis stoppa den globala uppvärmningen.

Konkret kan en lösning vara att ge politiska röster till dem som helt och hållet verkar för det som krävs av oss människor. Det gäller vårt hem – vår planet – och bekämpningen av den globala uppvärmningen.  Att i Sverige rösta på Miljöpartiet är relevant till det Gud kräver av oss människor!

Klimatet i gungning

I vår tid är klimatet i gungning och närmar sig en tipping point, då planeten löper amok på grund av den ökade globala uppvärmningen. Det är tyvärr ett vetenskapligt faktum, hur obekvämt det än är att behöva höras. Det innebär att klimatet löper amok på grund av den globala uppvärmningen. I vår situation gäller det därför att samarbeta med Gud och de politiska partier och rörelser som går Guds väg för att rädda klimatet och stoppa människans vansinniga klimatuppvärmning.

Med år 2060 måttade Newton ett nödvändigt övertagande av Gud för världsordningen och frånta människornas nuvarande makt över planetens livsbehov och meningsfullhet. I Jesus anda skall ledarskapet med den socialhumana vetenskapen gälla i samband med människornas humana samhällsorgan, som exempelvis FN-organen för planeten "Terra" och rehabilitering och socialhumanistisk utveckling (Terra är det globala och vetenskapliga namnet för vår planet).