1920-talets Tyskland 

Första världskriget lämnade Europa i ruiner. Ur eländet växte en bidande demokrati fram, som inkluderade "kärlek och rättvisa". Konsten, "Neue Sachlichkeit", utvecklade något som till viss del liknade vår tids "Pride parad" – också med en ny saklighet.

Paul Lindberg: |2022-12-31| Framförallt i Tyskland skapades efter Första världskriget den moderna människan – och med dem den nya demokratin. Så modernt att det totalitära kejsarväldet krackelerade totalt. Kejsaren flydde till Holland, där han gick ur tiden.

Modernism tog över samhällsutvecklingen av ett kreativt folk, som med sina förväntningar påverkade tidens politiska samhälls- och kulturutveckling. Modernism – eller "Ny Saklighet" – hade spridits och fortsatte vartefter, över hela världen. De politiska förhoppningarna var ihärdiga – medan de bakåtsträvande krafterna önskade vedergällning.

Utställningen på Louisiana Museum i Danmark var en resa genom 1920-talets innovativa och explosiva tyska konst och kulturliv. Konsten har alltid mer eller mindre varit pådrivande på olika sätt och vis – men också mellan gott och ont. I Tyskland under 20-talet växte humorn och glädjen fram genom satiren som framgår i utställningens målningar. Denna konstutställning handlar om satir, humor och provokativ verklighet, men inte alls om enbart elände eller dekadans. Men, visst finns kryddan för de komiska, politiska och sociala inslagen.

Ett konstnärligt genombrott

Efter Första världskriget öppnades frihetsandan under en kort tid för demokratisk humanism på alla plan – för första gången i historien. Fattigdomen hade drabbat större delen av befolkningen och mobiliseringen för demokratin växte bland människorna. Frihet, jämlikhet och demokrati blev den eftersträvansvärda drivkraften – någonting som aldrig tidigare hade infunnit sig. Demokratirörelsen växte till och politiska motsättningar växte i en ännu värre omfattning. Med maktkampen ökade våldet – istället för en harmonisk demokratiutveckling.

Nazismen raserade till slut den första demokratiprövningen i Tysklands historia. Det gällde uppgörelsen om hur framtiden skulle gestaltas. På kort tid hade Tyskland fått känna på en viss demokrati för första gången, och känslan för framtidens möjligheter.

Ny saklighet, och verism och klassicism

Termen Neue Sachlichkeit myntades 1925 av den tyske konsthistorikern och museikuratorn Gustav Friedrich Hartlaub (1884–1963), genom en utställning han arrangerade i Tyskland. Utställningen fick namnet Neue Sachlichkeit, "Ny saklighet". Hartlaub ville beskriva en mängd olika tyska konstnärers nya måleri. Verk av framför allt Alexander Kanoldt och Georg Schrimpf betecknades som klassicistiska med sitt kyliga och detaljskarpa måleri, medan verk av bland andra Christian Schad, Max Beckmann, Otto Dix, George Grosz och Felix Nussbaum betecknades som "veristiska".

Måleriet i sig kunde vara tydliga, detaljerade, starkt realistiska verk, men ibland även groteska, satiriska målningar och teckningar med ett starkt desillusionerat uttryck och en form av socialrealism.

"Magisk realism"

Utöver dessa två strömningar inom riktningen urskildes en tredje, som kallades "magisk realism" av konsthistorikern Franz Roh vid samma tid. Denna beteckning tävlade ett tag med beteckningen ny saklighet om att vara den huvudsakliga.

Med tiden blev den istället till en tredje underavdelning i Tyskland med företrädare som Franz Radziwill ((1895–1983) och Richard Oelze (1900–1980). Det närmast övertydliga återgivandet samt ett hårt och kallt ljus gav bilderna drag av overklighet.

Den nya sakligheten spreds i hela Europa och även till USA och Mexiko (Diego Rivera). I Sverige företräddes rörelsen av bland andra Arvid Fougstedt och Otte Sköld.

Foto Paul Lindberg / Louisiana / RLC

 

 

Gert Wollheim 1926

Jeanne Mammen 1931

Heinrich Hoerle 1931

 

Till framsidan

Albert Birkle 1924

Karl Völker 1924 

Karl Völker 1924

Karl Völker 1928

Gert Wollheim 1928

Anton Räderscheidt 1928

Heinrich Hoerle 1931

Franz Wilhelm Siewert 1927

Franz Wilhelm Siewert 1932

Margarete Schütte-Lihotzky 1927

Hans Mertens 1928

Ivan Babij 1924

Franz Lenk 1927

Bernhard Dörries 1927

Herbert Plogberger 1928

Carl Grossberg 1933

Otto Dix 1926

Lenore Maria Stenbock-Fermor 1930

Margarete Jürgens 1936

Julius Bissier 1928