IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Många tak och många hus ger enorm plats för solceller och vertikalturbiner.

WWF – Earth Hour City Challenge

Den globala utmaningen

Tre svenska städer går vidare

Totalt har 66 städer i sex länder anmält sig till den internationella klimatutmaningen som lanserades förra året på initiativ av Världsnaturfonden WWF. Deltagarna satsar på allt från kollektivtrafik, solenergi till klimatsmart renovering av bostäder och hållbar upphandling. Den 19 mars avgörs vem som blir Earth Hour Capital 2013.


 Marie von Zeipel: |2013-01-17Sjutton städer i Kanada, Indien, Italien, Norge, Sverige och USA har valts ut att gå vidare i Earth Hour City Challenge – WWFs klimatutmaning till städer. I Sverige går nu Malmö, Stockholm och Uppsala vidare som finalister.

– Städernas engagemang är otroligt inspirerande. Starka åtaganden på lokal nivå kan bidra till att vända ohållbara trender. Många utvecklar ambitiösa utvecklingsplaner för bostäder, transporter och energi. Vi önskar nu finalisterna lycka till i utmaningen, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

större spridning av lösningar 
Genom det globala initiativet hoppas WWF få större global spridning av lösningar för hållbar stadsutveckling som redan finns på många håll.

Bland de svenska finalisterna uppmärksammas Malmö särskilt för satsningarna på smarta elnät, energismarta bostäder och mobilitetslösningar i stadsdelarna Hyllie och Fullriggaren. I Rosengård lyfts ”Hållbara Hilda” fram som ett bra exempel på hur man kan satsa på energisnåla och klimatsmarta lösningar i befintlig bebyggelse i samarbete med de boende.

Stockholms satsningar på trängselskatten och planerna för "Hållbara Järva” – upprustningen av miljonprogrammet med mål om halverad energianvändning samt investering i solenergi – lyfts fram som särskilt intressant.

Uppsala utses till finalist genom stadens strategiska arbete med det så kallade Klimatprotokollet, där en rad aktörer samarbetar för att möta klimatutmaningen. Det handlar om allt från samåkning till gemensam uppvärmning, bilpooler och användning av spillvärme.

Världens städer står för 70 procent av utsläppen
Världens städer spär på klimatförändringarna och står för cirka 70 procent av de globala koldioxidutsläppen från fossila bränslen. Men de är också en del av lösningen.

– Städerna har stora möjligheter att gå före med lösningar för attraktiva och hållbara livsstilar. Fotavtrycken kan minskas samtidigt som människor får det bättre, säger Carina Borgström Hansson, expert på ekologiska fotavtryck på WWF. 

I Kanada har Colwood, Surrey och Vancouver utsetts till finalister, i Indien Cochin, Coimbatore och Delhi, i Italien Forli och Siena, i Norge Arendal, Oslo och Stavanger, i USA Chicago, Cincinnati och San Francisco och i Sverige Malmö, Stockholm och Uppsala.

Fakta:

Under februari utses sex nationella pristagare, en från varje land, och en av dessa städer kommer att koras till Global Earth Hour Capital 2013 som presenteras vid en konferens i Malmö 19 mars.

Utmaningen sker i samarbete med stadsnätverket ICLEI (Local Governments for Sustainability) och deltagarna rapporterar in sin information till Carbon Cities Climate Registry (CCCR).

Juryn kommer att lägga särskild tonvikt på hur städerna planerar att tillgodose människors dagliga behov av t ex bostäder, transporter, energi och samtidigt göra städerna grönare och attraktiva att bo i.

 

Earth Houer City Challenge

Låt din kommun inspirera världen!

Earth Hour City Challenge skapades för att erbjuda städer och kommuner i Sverige och i världen möjligheten att bli inspirerande förebilder inom hållbar stadsutveckling.

Vad innebär umaningen?

   WWF har bjudit in städer i utvalda länder att presentera holistiska, inspirerande och trovärdiga planer för att kraftigt öka andelen förnybar energi inom de närmsta decennierna. I samband med Earth Hour förra året lanserades utmaningen Earth Hour City Challenge i Sverige, USA, Kanada, Norge, Indien och Italien.

Nyhet: Malmö, Stockholm och Uppsala utses till Sveriges finalister. Sammanlagt sjutton städer i sex länder har valts ut att gå vidare i Earth Hour City Challenge. I Sverige är Malmö, Stockholm och Uppsala vidare som finalister.

Internationell jury

En internationell jury bestående av experter inom hållbar stadsutveckling kommer att bedöma hur städerna planerar för att gynna klimatsmarta lösningar för bland annat boende, transporter och mat. Fokus i år är städernas satsningar på att avsevärt öka andelen förnybar energi inom ett par årtionden.

Följande svenska städer 

har anmält sig till utmaningen:

Haninge, Kristianstad, Linköping, Lund, Malmö, Sthlm, Säffle, Södertälje, Uppsala, Växjö, Örebro, Östersund.

Earth Hour City Challenge