Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Samma politik som vill öka vapenupprustningen på bekostnaden av att minska järnvägsupprustningen, som är viktig för minskningen av klimatuppvärmningen.

Foto: RLC

KLIMATANPASSNINGEN

Vindkraft, solkraft och

mothuggen!

Vindkraftsenergi ökar i hela världen. Det är hoppfullt för livet och klimatet. Sverige och en stor del av världen är framgångsrika men måste regleras betydligt seriösare.

Paul Lindberg: |2022-03-28| Vindkraft och solkraft är en betydande del av klimaträddningen och som möjliggör bekämpningen av klimathotet. Vind- och solkraft är de billigaste och miljövänligaste energikällorna i konkurrens mot exempelvis kol, olja och atomkraft. Men viktigast av allt är att vind- och solkraften hjälper till att stoppa den globala uppvärmningen och att det inte är skadligt för livet på planeten.

Enligt en undersökning utförd av EU, med 26 000 deltagare, ansåg 84 procent av de svarande att vindkraft och solkraft kommer att ha en positiv effekt på vår livsstil de kommande 20 åren och framöver. I Sverige tillfrågades 

1 000 personer av vilka 86 procent ansåg att vindkraft har en positiv effekt. Vindkraftsmotståndet har minskat betydligt och utgör en mindre del av befolkningen.

Samhällsansvaret

Motståndare till vindkraft är i första hand intressenterna för olja, kol och kärnkraft, men även av människor som känner irritation av vindkraftsverk av olika anledningar – som exempelvis etiska ingrepp i skog och natur. Vindkraftverk ska naturligtvis inte skapa problem eller förstöra för människor. Därför finns en svensk rättspraxis som praktiseras av Naturvårdsverket och Socialstyrelsen för råd och upplysning. Det gäller bland annat att ljud från vindkraftverk inte får överskrida den ekvivalenta ljudnivån av 40 dBA vid bostadshus när det blåser 8 m/s och en höjd av 10 meter .

Ett enstaka vindkraftverk behöver exempelvis vara 600 meter från ett bostadshus. Liknande problem är något som kan komma att korrigeras om det finns behov för människors trygghet. Och det är också under bearbetning. Flera statsverk är engagerade för reglerande åtgärder av alla slag som orsakas på grund av vindkraftverken. Det garanteras av bland annat Naturvårdsverket och Socialstyrelsen som reglerar rekommendationer. Det kan exempelvis gälla ljudnivåer från vingarna när det blåser hårt.

Ljudlösa vingar är knappast möjligt, men ljud finns överallt när det blåser. Ljudnivån finns också reglerat för vindkraftverken, och det gäller för tätorter eller där människor bor.

Vad det gäller ljudnivå så påverkas en stor del av befolkningen av en mängd trafikbuller som ligger omkring 55 dB. Vindkraften har ett betydligt lägre ljud än bilen – men som istället finns i en tystare natur. Fler människor på planeten skapar mera ljud på grund av livets utbredning. Men det är viktigt att ta ljudet på allvar – framförallt i storstäderna. Men bara för att vindkraftverk kan höras, så störs man inte av den anledningen. Människor som sökt sig till naturen för tystnadens skull kan alltid finna den, men kan inte kräva att de har rätten att få naturlig blåst och vindkraft att försvinna.

Vindkraft på gott och ont

250 meter höga vindkraftverk ska naturligtvis inte placeras där människor redan bor. De ska placeras enligt regelverken. Om man inte uthärdar att se vindkraftverken överhuvudtaget är det i stället ett personligt och socialt problem som regleras med de juridiska regelverken – och som kan revideras efter sociala behov.

Vindkraften är alltså den billigaste energikällan och den miljövänligaste tillsammans med solenergi och vattenkraft. Samhällsförändringar med exempelvis vindkraften gör att människor reagerar mot nya förändringar – som med att exempelvis vindkraftverk placeras med ett provocerande förfarande som skapar irritation. Det leder till motsättningar bland människor under vissa förhållanden. Samtidigt vill regeringen skärpa lagstiftningen för att snabba på arbetet med vindkraftverken.

Motsättningar handlar bland annat om att vindkraftsföretagen ska betala fastighetsskatt till kommunerna där de är placerade. Det finns alltså olika ekonomiska intressen som det rör sig om. Vindkraftverk kan skapa osämja om det placeras i närheten av bostäder eller liknande situationer. Placeringar ska naturligtvis inte förstöra bebyggda områden, och får heller inte vara en fara för säkerheten för liv och natur. Om människor däremot inte vill ha vindkraftverk i närliggande områdena så måste det regleras med lagar.

Behovet av en energiövergång

Sol, vind och vatten, m.m. har bevisats vara de mest lämpliga alternativen – både effektivt och ekonomiskt – som ersättning för olja, kol och kärnkraft. Propagandan för behållningen av de olämpliga och skadliga energierna är helt i händerna på det finansiella ägandet. Det påverkas av politiska krafter som inte stödjer de nödvändiga samhällsförändringarna för att hejda den globala uppvärmningen. Samma politik vill öka vapenupprustningen på bekostnaden av att minska järnvägsupprustningen.

Det ekonomiska ägandet konstruerar odugliga incitament för att stoppa de nödvändiga behoven för klimaträddningen, och vill ha kvar bilismen och stoppa järnvägsutvecklingen, och en mängd andra nödvändiga förändringar som nödvändigtvis måste förverkligas – om planeten ska kunna räddas.

Tick tack, Tick tack ...

USA:s vicepresident Al Gore gjorde ett stadsbesök i Sverige samtidigt med sitt vunna Nobels fredspris. Gore delade Nobels fredspris år 2007 tillsammans med Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) för att ha skapat opinion kring den globala uppvärmningen. Gores dokumentär En obekväm sanning som behandlar frågan var en viktig orsak till utmärkelsen. Efter det att Gore fått vetskap om att han vunnit priset meddelade Gore att han donerar prispengarna till Alliance for Climate Protection. Han berättade också att han kände sig hedrad av att få dela priset med IPCC som han menade är en organisation som gör ett bra arbete, något som även dess ordförande har sagt om Gore. Och vicepresidenten varnade för att klimatuppvärmningen utgör ett farligt hot mot mänskligheten, och menade att det gäller agera omedelbart.

Sveriges dåvarande statsminister Göran Persson uttalade med en kommentar i TV nyheterna då han menade att det inte var någon större fara – det gäller bara långt i framtiden. Bristen på klimatingripanden har det varit rejält om i politiken.