Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Det ser alltså ut som att tiden förhalas till framtiden, och det blir nästkommande generation som får ta över det som har förvanskats i vår tid.

Foto: RLC, Bilden symboliserar osannolika sammanhang.

RÄDDA KLIMATET

Slutspurten

Vätgasräddningen

Vätgas är förhoppningen om att kunna ersätta fossila bränslen – i det stora hela. Men till dess fortsätter den globala uppvärmningen under lång tid framöver. Den tiden måste bilismen minska med en halvering i storstäder.

Paul Lindberg: |2020-12-01| Om fossila bränslen idag ersätts helt och fullt med vätgas, så tar det en lång tid innan ett normalare klimatläge kommer på plats. Hur lång tid det tar finns ännu inga säkra kunskaper om. Först blir det ännu varmare innan klimatläget har möjligheten att stabiliseras.

Att vara optimist är positivt, att vara säker är mera vetenskapligt. Att ta tillvara på kunskapsutvecklingen om vätgasen som ersättning för fossila bränslen kan i teori och praktik vara en möjlig lösning.

Idén om grön vätgasteknik som ersättning för fossila bränslen har funnits under lång tid, men som inte tagits tillvara på grund av bekvämligheten att slippa åtgärda sådana omfattande projekt. Argumenten för detta är att det är "först nu" vetenskapen har kommit på plats för att möjliggöra denna vätgasutveckling. Kunskapen har faktiskt funnits långt tillbaka.

Grön vätgas och tiden

För närvarande ökar den globala värmen med tydliga klimatförändringar som visar fasansfullt tydligt runt om i världen. Om grön vätgas skall komma till ersättning och nytta – vilket kommer att ta sin tid – så måste seriösa klimatåtgärder med nuvarande ansvar öka i en massivare omfattning. Innan grön vätgas hinner ta plats som ersättning för den fossila användningen, så måste fossilanvändningen i nuvarande läge nedmonteras på allvar och omedelbart.

Minska världshandeln och massbilismen omedelbart!

För att grön vätgas ska hinna komma till planetens behjälplighet så måste den få en saklig chans att förverkligas.

Den nuvarande politiska makten värnar den industriella sektorn – som på det sättet har kunnat orsaka den globala uppvärmningen – måste naturligtvis stoppa alla de sektorer inom industrin som orsakar uppvärmningen. Ett sådant stopp måste gälla till dess att industrin är helt fritt för de destruktiva orsakerna.

Vätgas och energi

Vätgas kan till viss del ersätta fossila bränslen men inte helt och hållet, och inte i en sådan omfattning som klimatsituationen önskar. Men framsidans baksida gäller att vätgas måste framställas med elektrisk energi i en omfattande elektrolysprocess. Det har gjorts i över 200 år och är alltså inget nytt – men som framöver kan öka till en ny klimatbomb.

Elektrolysen kräver nämligen en omfattande el-kapacitet för framställningen av vätgas. Det vill säga, en rundgång för att framställa vätgas med elenergi. Allt för en dubbel energiframställning bara för bilismens behov i första hand.

Bilism och infantilism

Bilismens omfattning i vår tid påverkar kraftigt den globala uppvärmningen. Hela konglomeratet kring bilens existens påverkar livet på Jorden i en kolossal omfattning. Alla moment tillsammans gör bilen utan tvekan till ett monster. Även om vissa moment förbättras, så förändras alla andra moment mer eller mindre och orsakar ökad klimatpåverkan i en ständig rundgång.

Därför är bilismen ett av de största hoten mot vår planet. Världshandeln är ytterligare ett hot mot klimatet. På grund av världshandelns omfattning med transporter, tur och retur, runt hela planeten, så fördärvas bevisligen klimatet på planeten.

FN tillsammans med forskarvärlden gör allt för att förändra detta dystra förhållande. Den politiska makten innehas främst av finanshandeln som utgör orsaken till att den globala uppvärmningen fortgår.

Vätgas skulle kunna vara lösningen

Ja, vätgas skulle kunna ha varit en ersättning för fossila bränslen. Men det tar åtskilliga decennier innan vätgasen kommer till en avgörande funktion. Enligt EU-kommissionen kan vätgasomläggningen göra EU:s klimatmål klimatneutralt först till 2050. EU vill investera omkring 5 000 miljarder kronor i vätgasprojektet.

EU:s vätgasprojekt är redan på gång och prioriteras för att kunna efterleva EU:s klimatmål till 2050. Fram till dess hinner planeten att både brinna upp och dränkas, tyvärr. Det skrämmande är att de positiva planerna ligger alldeles för långt bort i framtiden. Och i den tiden lever nästa generation som ska ta över den här världen.

Det ser alltså ut som att tiden förhalas till framtiden, och det blir nästkommande generation som får ta över det som har förvanskats i vår tid. 

Nästkommande generationer måste tryggas

Covid-19 pandemin har orsakat samhället oerhörda kostnader som lett till bland annat statliga lån på olika förfaringssätt. Dessa skulder får inte läggas på nästkommande generation, eftersom det är vår generation det gäller. Samma sak med den globala uppvärmningen, kostnaderna för nödvändiga åtgärder måste bekostas av den nuvarande generationen, så att nästkommande generation inte drabbas.

I samma anda måste den globala uppvärmningen lösas av vår generation rent juridiskt, ekonomiskt och fullbordande. Ingenting ska kunna läggas på nästkommande generation som orsakats av vår tids generation.