Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Efter en tipping point ser världen antagligen inte sig likt.

Foto: RLC

KLIMAT OCH HANDEL

Världshandeln

Global rundgång

Handel har varit mäktigt för världsekonomin och tillväxten. Ur en klimatsynpunkt har handeln övergått till ett mäktigt hot mot livet på Jorden. Bästa rehabilitering är med minskad världshandel.


Paul Lindberg: |2020-10-23| Världshandeln utgör den största ekonomiska omsättningen med alla länders gemensamma deltagande. Världshandelns alla processer, inklusive industrin, utgör den globala klimatuppvärmningens helhet. Världshandeln utgör en grundläggande orsak till att Jorden värms upp. Den enskilda bilen ingår alltså i denna sammanlagda totalitet.

Världshandeln innebär allt det som produceras för den gigantiska kommersen, och som nu orsakar den globala uppvärmningen. Produktionen och handeln har varit så framgångsrikt och samtidigt så ansvarslöst så Jorden närmar sig en kollaps – tipping point – enligt den vetenskapliga och samstämda forskningen.

Planetens hela ekonomiapparat

Beroendet av världshandeln är enormt omfattande och har växt till under mängden av sekler. Begreppet världshandel utgör helt enkelt planetens hela ekonomiapparat, och som får rotationen att förvandlas till vinst och rikedom. Resultatet leder slutligen till en utarmad planet. Det är tyvärr vad vi står inför i dag. I Bibeln kallas det för ett verk av Mammon. I dag kallar vi det för världshandelns klimax.

Kan vi göra något? Ja miljoner människor gör allt vad de kan för att försvara Jorden och våra liv. Men motståndarna är den nuvarande makten – de som Jesus alltså kallade Mammon. Miljontals människor i hela världen är numera socialhumanistiskt engagerade i olika rörelser. De gör allt för att rädda vår planet. Behoven av sans och reson är mer än nödvändigt just nu.

By British!

För några decennier sedan genomförde Storbritanniens regeringschef Margaret Thatcher kampanjen By British. England hade en allvarlig arbetslöshet, medan bankerna i London var sprängfyllda av multum – som de tjänade in på världshandeln.

Thatcher uppmanade folket att köpa engelska produkter, inte i första hand av nationalistiska skäl, utan istället för att köra ingång samhällets maskineri. Och det lyckades faktiskt. Folk köpte engelska produkter i högre grad och jobben ökade i omfattning. Thatchers agerande gynnade inte i första hand bankerna, men det gynnade det engelska folkets behov i en besvärlig situation. Den konservativa Thatcher blev därefter inte lika populär bland Londons konservativa makter.

Närproducerat

Poängen ligger inte alls i varken nationalism eller internationalism utan i de socialhumana behoven. Den globala uppvärmningen kan minska med ersättningen av "närproducerad produktion", det gäller livsmedel, kläder, buss- och tågtillverkning – eller närproduktion med så mycket varor som helst. Det kan vara en enkel och realistisk väg för reduceringen av den globala uppvärmningen. Det gynnar ekonomin som tas från världshandelns minskning.

Det socialhumanistiska alternativet till världshandeln kan vara det enklaste och den snabbaste vägen för att komma till handling och resultat. Ekonomin hamnar i högre grad i samhället och minskar spekulationshandeln som heller inte främjar den samhälliga omtanken. Världshandeln däremot önskar säkert inte det initiativet. Men var och en kan däremot själv ta steget och välja närproducerade varor i en högre utsträckning än tidigare. Köp närproducerat, med andra ord!

Export och import

Sverige har gjort sig särskilt beroende av export till stor del av tekniska industrivaror och av skogsprodukter. Importen gäller olja, bilar, el- och teleprodukter. Världshandeln handlar till största delen av byteshandel, liknande produkter tillverkas i olika länder som sedan fraktas tur och retur mellan länderna. Handelsprocessens förtjänster handlar i princip om "förvaltande" – att till största delen sända varor hit och dit och ta bra betalt. Det i sig skapar gigantiska omsättningar, vilket naturligtvis gynnar avansen. Dyrt – men lönsamt.

Världshandelns omfattning ihop med bilismen utgör det väldiga problemet för den globala uppvärmningen. Om dessa problem skulle halveras så blir möjligheten att stoppa den globala uppvärmningen en mer realistisk möjlighet. Uppvärmningen som nu finns kommer säkert inte att försvinna, men den kan troligtvis bromsas.

Behoven av mycket stora åtgärder är nödvändigt för att rädda planeten Jorden. Människor kan påverka genom att exempelvis minska bilismen och att närhandla. Men det har gått alldeles för trögt, på grund av att de krafter som är ansvariga för den globala uppvärmningen är de som representerar både världshandeln och den industriella delen som orsakar den globala uppvärmningen. Det är ett allvarligt problem!