IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Är Sveriges medborgare märkta på djupet, med en rasbiologi som inte riktig vill gå ur folksjälen.  

Foto: RLC

KRÖNIKA:

Till ondskans försvar

Rätten att smäda och förfölja

Liberaler är ett jäkla pack! Det kan låta härligt och sant i vissa öron. Socialister borde hängas – annat slag av örongodis. Ut med svartskallarna! Religiösa idioter borde korsfästas. Homosexualitet är onaturligt enligt rasbiologin. Att hata och smäda, att låta hatet gå ut över andra människor, genererar förföljelse och lidande. Hatorden realiseras i verkligheten. Tanken genererar handling, som avgör med vems tankar man lierar sig. Tintin och rätten att indoktrinera barn – är det ett privilegium?


 Paul Lindberg: |2012-09-26| Att få hata, kan det vara en rättighet? Kan islamister ta sig rätten att söka döda dem som smädar islam? Har de som smädar islam rätt att kränka islam fritt? Frågorna är högst relevanta. Dessa frågor har funnits under århundraden, men inte gett tillräcklig och trovärdig upplysning. I muslimska länder finns blasfemilagar, men liknande lagar finns även i hela västvärlden, och med samma beteckning.

Att få ge luft åt egna åsikter och låta andras åsikter luftas, att kunna kritisera och ifrågasätta tillhör den fria viljan. Att inte tro på Jesus, Muhammed eller någon annan profet tillhör den fria viljan, vilket faktiskt Jesus har klargjort. Att hävda uttrycksrätten måste ske med dialogens metoder. Med hat däremot, uppstår konfrontation och strid, som aldrig leder till något konstruktivt. Det kan visserligen leda till seger, men på bekostnad av fasansfulla nederlag.

Medvetandet om sin egen tankes vilja, leder till anslutningen med det onda – eller det goda. Ljuset inom dig, måste ständigt hållas brinnande, och ditt samvete säger att du måste förhindra det ondas konfrontation mot världen.

DEN SOM HÄDAR BLIR FÖRLÅTEN

Jesus säger i Tomasevangeliet, logion 44: ”Den som hädar Gud skall bli förlåten, och den som hädar Sonen skall bli förlåten, men den som hädar Livsanden, den skall inte förlåtas, vare sig på jorden eller i himlen.”

Innebörden av Jesus uttalande är följande: Gud, Allah, Jahve, Jehova eller Herren, är människors gestaltande av Livsanden, beroende på varierande kulturuppfattning. Det vill säga människors respektive religiösa gudsuppfattningar. Livsanden är densamme som många kallar Heliga Anden eller Andekraften.

Jesus uttalande gäller Guds tålamod, kring hädandet mot Gud. Gud rymmer alltså en stor portion tålamod. Enligt andlig tro så är livet en komplex gemenskap, där vi alla är inräknade – Livsanden är i oss, och vi är i Livsanden.

Med Jesus ord värnas människorna, mer än känslan av att Gud låter sig kränkas, och med förståelsen av en människa som inte riktigt låtit sig känna Gud.

Om människor däremot tar sig rätten att utnyttja den fria viljan, för att kunna bekämpa varandra, genom att provocera fram hat och oförsonlighet, så är det brottsligt ur en etisk synvinkel. Det borde även ur en samhällsjuridisk synvinkel förkastas. De som försvarar rätten att få ge utlopp för hatet, har ett oetiskt uppsåt, med bevekelsegrunden att legalt få bekämpa dem som de mer eller mindre medvetet önskar bekämpa, eller tillintetgöra. Det är att gå utanför den elementära gemenskapens gränsdragningar.

rätten att kritisera Gud

Jesus förklaring gäller specifikt Guds tålamod – för rätten att kritisera Gud. Hädelse (håna eller kritisera), eller respektlöshet. Det är en definitionsfråga, eller en prövning. Men kritik – med saklighet – måste kunna tålas. Här krävs det balans i form av tolerans, urskiljningsförmåga och hänsynsfullt omdöme. Åsikter och kritik av religioner tillhör den demokratiska yttrandefriheten, vilket numera är rättsenligt i stora delar av världen.

Respektlöshet är vanligt, och kan bero på förbistring, eller ömsesidig okunskap bland sekulariserade, politiska och religiösa människor. Jesus beskriver här hur långt Livsanden kan sträcka sig i sin tolerans. Reella motsättningar finns, men syntesen måste leda till försoning! Respektlöshet finns också i den retoriska politiska propagandan, vilket ofta gör sådana politiker olämpliga som ledare för människorna. Den parlamentariska kampen, blir ett slagfält för att nå makten. Och den makten blir mest människas makt över människa, men till människans fördärv.

Att häda "Livsanden" däremot, är som att angripa själva livet som vi befinner oss i. Här går gränsen, enligt Jesus.              

TINTIN OCH RESPEKTLÖSHETEN

En bibliotekarie på Kulturhuset i Stockholm fick uppdraget att seriöst kolla igenom barnböckerna för att se om de innehöll eventuella fördomar eller diskriminering av medmänniskor. Och biblioteket fann sådan litteratur, och gjorde klart att de skulle ställa undan denna barnlitteratur. Då rasslade det till bland de nyliberala murvlarna. Det lät som, ”rör inte vår rätt till rasistisk barnlitteratur”. Ok, de kanske gör sig till nyliberaler, för att kringgå omaket att öppet behöva försvara sina brunfärgade ståndpunkter och uttryckssätt. På denna nivå ger jag alltså ett exempel på hur antagonistens självpåtagna rättigheter gör sig i media – i våra största tidningar och radio. 

Jag hörde nämligen en antagonists reaktion i ett radioprogram med bibliotekarien ställd mot väggen. Aggressiviteten var hård, minst sagt, och kändes helt bisarrt. Den förmodade rättshaveristen som intervjuade uppförde sig tarvligt och bokstavligt chikanerade bibliotekarien, som knappt fick en syl i vädret. Det lät som han gjorts skyldig till något som kunde ha varit värre än bokbålen i Hitlers rike.

Bibliotekarien gjorde något som istället borde värderas som det goda exemplet, med bästa vilja och ett gott omdöme. Handlingen gick i enlighet med ett beslut som tagits av en enig styrelse på Kulturhuset. Jag skulle vilja uppmana alla antirasister att inte backa för aggressiva påtryckningar. Barn blir nämligen påverkade av allt som kommer i dess väg. Och allt detta kan man naturligtvis inte censurera. Tintin är inte någonting oskyldigt, men det kan ha varit antagonistens drömlitteratur i sin ungdom. Och av den hjärntvätten lärt sig hur man sätter en humanistisk människa på plats. Liknande artiklar spreds runt om i pressen. Vi har rätt att tycka fel, men det ska inte få drabba medmänniskor hur som helst. Vi har rätt att säga: Nog Nu!  

TINTINBÖCKERNAS UPPHOVSMAN VAR ORGANISERAD NAZIST

Tintin-böckerna är inte alls speciellt oskyldiga, men populära bland barn. De är spännande och roligt tecknade. Skaparen av böckerna var Hergé, (Georges Remi), född i Belgien i ett konservativt katolskt hem. Efter läroverket blev han anställd av en katolsk konservativ tidning. I militären blev han löjtnant och utvecklade tidsandans smak för nationalism. Och på tidningen där han var anställd fick han uppdraget att göra en serie för barn. När hans chef abbé Norbert Wallez hade sett serien fick Hergé en allvarlig reprimand av sin chef. Serien innehöll ren rasistisk och kolonialistisk nationalism. Innehållet höll infödingarna som dumma och inbicilla, precis på samma sätt som nazismen och bland främlingshatare i allmänhet.

Hergés uppförande under Andra världskrigets ockupation av Belgien, har upprört belgarna. Den tidning som Hergé arbetade på, stängdes av nazisterna. Men Hergé togs över till den pro-tyska tidningen Le Soir, där serien Tintin gjorde sin entré. Tidningen samarbetade med ockupationsmakten. Tidningen var nämligen huvudorganet för den nazistiska perioden i Belgien. I Belgien anklagades Hergé för att vara nazist och aktiv rexist, det vill säga medlemskap i det belgiska nazistpartiet med namnet Rexisterna.

Efter kriget fick han publiceringsförbud, men som upphörde redan 1946, då han gav ut Tintin i en modifierad form. Det är dessa tidningar som gavs ut i vida världen, bland annat i Sverige. Naziupplagorna gavs inte ut, men ränderna gick aldrig riktigt ur dessa serier. Innehållets fördomsfulla karaktär kan mycket väl vara påverkande, framförallt i barnlitteratur. 

Kulturhuset gjorde en helt riktig bedömning, och antagonisterna kan fara dit pepparn växer. Dessa antagonister skulle säkert göra samma sak som Hergé, om vi vi blev ockuperade av nazismen.

Så särskilt oskyldig var aldrig Hergé. Och så särskilt oskyldiga och till synes aningslösa är heller inte de som försvarar ondskans rätt att ta plats i samhället. Jag har inte förtroende för dem som hävdar nazismens och rasismens rätt att härja fritt. Vi känner dessa typer! De som ställer upp mot rasism och solidariteten med medmänniskorna är de som tjänstgör för sanningen, vägen och livet.

TILL ONDSKANS FÖRSVAR

Den inkonsekventa yttrandefriheten ska inte kunna få sätt käppar i hjulen på dem som vill väl för sina medmänniskor. De ska inte i denna tid åter kunna ta plats och förstöra för andra. Jag tror nämligen att en hel del som trycker på och försvarar ondskans rätt att få driva propaganda, själva kan tillhöra kategorin som inte själva skulle tillåta andra att få den frihet som de själva har tagit sig i detta samhälle.

Sverige har kanske märkt sina medborgare på djupet, med en folkhemmets skolning i rasbiologi som inte riktig vill gå ur folksjälen.