Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

SDs marionettregering gynnar fossila  drivmedel.

 Foto: RLC

NATURSKYDDSFÖRENINGEN

Stort bakslag för miljöpolitiken

Enligt Naturskyddsföreningen saknar regeringens och Sverigedemokraternas budget effektiva åtgärder som ger resultat och som kompenserar för de stora utsläppsökningar politiken bedöms leda till. Dessutom aviseras mer än en halvering av miljöbudgeten under mandatperioden. Det är djupt bekymrande och helt oacceptabelt, anser föreningen.

Anna Havula: |2022-11-11| Detta är ett stort bakslag för klimatpolitiken. Regeringens och Sverigedemokraternas politik bedöms leda till stora utsläppsökningar. En tredjedel av reformutrymmet i budgeten läggs på subventioner till bensin, diesel och bilresor. Och pengar tas från järnväg till väg. Budgeten saknar effektiva åtgärder som ger resultat och som kompenserar för de stora utsläppsökningarna. Det är djupt bekymrande och helt oacceptabelt, säger Karin Lexén, generalsekreterare Naturskyddsföreningen.

Regeringen halverar miljöbudgeten

– Regeringen aviserar mer än en halvering av hela miljöbudgeten under mandatperioden. Redan nu minskas medlen för värdefull natur mycket kraftigt. Det är otroligt allvarligt och är en politik som inte tar ansvar för att hantera naturkrisen. Det finns ett stort behov av att skydda mer skog, hav och natur, både av klimatskäl och för att värna hotade arter, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.  

– Budgeten innehåller väldigt få satsningar på förnybar energi och visar istället en stor tilltro till kärnkraft. Det sker en viss satsning på energieffektivisering, vilket är absolut nödvändigt i dagens situation, men den är otillräcklig. Regeländringar för vindkraft riskerar att bromsa utbyggnaden, vilket kan skapa problem med elförsörjningen när industrin ställer om, säger Karin Lexén. 

Regeringen gynnar fossila drivmedel

– Den här budgeten riskerar att bromsa den elektrifiering av vägtrafiken som behövs. Regeringen menar att elektrifiering är vägen framåt för att nå klimatmålen. Samtidigt skickar den helt motsatta signaler när den sänker skatten på fossila drivmedel, river upp reformen av reseavdraget och tar bort klimatbonusen för att köpa en elbil, säger Karin Lexén. 

Hela Naturskyddsföreningens granskning av budgeten kommer att finnas att läsa på:

Naturskyddsföreningen