IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Vår vackra och föränderliga jord, behöver en kursändring och en ny livsstil och livsanda.

Foto: RLC

hopp, vilja och reflektion

Vår nya värld

Öppna dina dörrar

Jag kan väl inte förändra världen! Tänker du så tar du en risk om du läser vidare eftersom detta är smittsamt – du är kanske resistent men det är inte lätt att veta på förhand. Jag undviker att föra fram en färdig lösning eftersom den slutligen beror på dig själv, men min ambition är att belysa de pusselbitar som behöver aktiveras och som bildar fundament till den värld vi äntligen skapar själva och som åter gör livet magiskt.


 Kent Lagerquist: |2013-02-011. Öppna nya dörrar. En pusselbit är att du inom dig kommer till en punkt där du verkligen vill förändra världen till det bättre så till den grad att du beslutar dig för att stänga dörren om dagens världsordning. Det kan tyckas lite hårt men inga nya dörrar öppnas förrän du med eftertryck stängt din dörr till vår nuvarande världsordning.

Nödvändigheten av att stänga dörren verkar vara närmast en ”lag” och du kan läsa mer om detta från projektvärlden (se www.trendspaning/projektstyrning), men här vill jag använda ett obehagligt exempel från vår nutid: Syrien har under snart två år befunnit sig i ett inbördeskrig där krafter utanför Syriens gränser blockerar varandra och freden lyser med sin frånvaro. Till slut hoppar några av Syriens ledare och soldater av vilket bidrar på ett konkret och direkt sätt till den kommande freden. För de avhoppare som stänger dörren för fortsatt medverkan i kriget är beslutet tufft att ta – de tar klivet ut i luften från en tidigare trygg värld som förvandlats till något de till slut inte står ut med. Förändringen måste alltså komma från människorna själva.

Som världsmedborgare kan jag inte hoppa av på samma tydliga sätt, men om jag når en gräns inom mig själv sker något viktigt. Jag tvingas på samma sätt välja om jag ska stänga dörren, vilket som sagt är svårt om jag uppfattar att jag har en trygg och bra tillvaro som jag riskerar. Alternativet är att förbättra det system som världsordningen lutar sig på, men är inte det just det vi har kämpat med under många, många år. Och detta är just att ha dörren på glänt. Inga nya dörrar kommer att öppnas, vilket uppenbarligen är nödvändigt för att komma vidare. Apartheid är ett annat obehagligt känt exempel som på samma sätt inte kan förbättras – det kan bara avvecklas.

Jag spetsar till det lite till. Vad talar för att vi får hjälp från befintliga strukturer – en ny ”stark” organisation eller supermänniska? Kanske lätt att besvara, men om vi svarar ”ingenting” landar det ju på dig och mig att axla ansvaret. OK, då gör vi det!

VILKA ÄR VI?

Och vilka är vi? Eftersom systemen är globala handlar det om närmare 7 miljarder människor. I mindre grupperingar kan vi ofta enas om de mål och spelregler som ska råda. Ju större grupp desto svårare är det att få denna överenskommelse till stånd. Om vi talar om världens befolkning så är det en gigantisk uppgift där påverkan primärt sker genom de val individerna gör. Men om frågan lyckades nå ut till samtliga tror jag att vi snabbt skulle få en rungande majoritet till ett ”Ja, vi ska ha fred”, exempelvis. 

Så varför har vi då inte fred? En viktig faktor är att vi som individer i kollektivet har lämnat över många av våra val och därmed rodret till regeringar, religiösa organisationer och företag där olika agendor, drivkrafter och maktkamper frodas. Tilliten för att dessa institutioner vill allas bästa har eroderat och snarare lyser motsatsen igenom – och detta är inte OK längre.

En annan faktor är ofredens motor, vapenindustrin, som är enormt stor och lönsam. I en tidigare artikel, Redaktion-2 redovisades omsättningen för de största företagen i världen. Jag summerar och lite i underkant med en kurs på 6 SEK per USD och 7 miljarder människor och blir det otroliga 200 000 SEK! Det vill säga, för en familj med 4 personer blir det 800 000 per år. 

Det finns alltså kunder (till exempel demokratier/diktaturer med skattemedel och/eller naturresurser) som köper vapen för belopp som i ett slag skulle göra hela jordens befolkning ekonomiskt oberoende. Det är alltså inte ett resursproblem – endast ett fördelningsproblem. Och lägger vi till de summor vi lägger ner på att skydda oss från varandra genom polis, rättsystem, skyddsåtgärder, säkerhet etc blir det än mer hisnande summor. Dags att stänga dörren?

Fri vilja, magi och kreativitet

När dörren är stängd kommer äntligen din vilja att frigöras och påverka den fortsatta processen. Vi har vår fria vilja att använda den kraft vi dagligen får till det vi innerst inne vill se förverkligas.  Vilka öppna dörrar vill du pröva? Livets magi kommer smygande igen. Den finns ju kvar. Du bara lämnade den i den stund som du accepterade en värld organiserad utifrån av begränsningar, konkurrens, konflikter, orättvisor etc.

Om vi kan enas om att alla vill ha fred på jorden (utom det fåtal som tjänar på krig) inser vi att denna fredsvilja bildar grunden för en ny värld. Att döma eller skada en medmänniska är helt omöjligt. Och tänk att skicka ut en idé på Internet och se den förbättras av andra intresserade utan att någon tänker i termer att tjäna/förlora/skydda. Vi kan ana kraften genom den öppna programvara vi har idag, men vad händer om detta sprids till alla områden – att ständigt ge och få istället för att ta och ha. 

Den tekniska utveckling vi haft är ingenting mot hur det blir om vår sammanlagda kreativitet frigörs. Den kommer att föra oss framåt/uppåt i ett helt annat tempo och under stor glädje eftersom alla skulle välja ett fält som verkligen roade.

En av marknadsekonomins grundbultar är att det finns begränsade resurser. Det är ju i sig en drivkraft och stämmer när det gäller jordens resurser. Men just dessa resurser förbrukas i en rasande takt utan egentlig kostnad för de företag som gör vinster på dem (läs t ex om koncessioner). 

Men vad skulle hända inom till exempel energisektorn om den mänskliga kreativiteten får råda? För min del är jag övertygad om att både småskaliga och storskaliga lösningar, som successivt skulle ta ner förbrukningen till nära noll, inom kort skulle se dagens ljus. Och de lösningar vi skulle ta fram/välja skulle alla vara ytterst skonsamma mot jorden och dess invånare. Vad tror du?

Dröm? Nja, jag skulle säga att vi är på väg att lämna en mardröm. Den mänskliga kreativiteten är gratis, obegränsad och en fantastisk kraft som skapar en tillvaro fylld av möjligheter. 

För allas bästa

Skulle jag bli en spetshumanist – rena helgonet? Javisst, det är egentligen självklart. När vi har valt en värld med fred och ökande tillit landar nästa pusselbit av sig själv. Alla beslut/vägval jag gör kommer till slut att vara för allas bästa. Vi kommer att inse att dessa tankar och beteenden bara ger fördelar eftersom de genererar en positiv rundgång. Oemotståndligt för den sanna egoisten som söker sitt eget bästa; den gyllene regeln i praktiken. Så du kan skapa din egen och samtidigt allas vår lycka genom din vilja. Vill du verkligen avstå?

Om vi för över detta till företag får de bara finnas kvar och använda våra resurser om de tillför nytta för livet på jorden. Hur coolt är inte det?

Och när vi stängt dörren om den befintliga världsordningen kommer vi nog att undra hur vi under 100-tals år kunnat acceptera att det finns vinnare när det finns förlorare? Hur tänkte vi?

SKAPELSEN INOM OSS

Det är lätt att från läktarhåll tycka att det är bra att Syriens styrande skikt och militär hoppar av, hur sjutton kan de mörda sitt eget folk? Men motsvarande sker ju på global nivå utan att vi själva hoppar av. Det som stoppar oss är de hinder och begränsningar vi själva skapat inom oss.

När nu förändring initieras inifrån är det inre livet minst lika viktigt som det yttre. Vi arbetar, tränar, väljer och köper kläder, mat och saker, håller oss fräscha etc. Bra så, men om fokus förblir på det yttre kommer vi ganska oreflekterat leva vidare i vår box medan den inre förändringsmotorn går knackigt. Denna obalans kan periodvis yttra sig på olika sätt, t ex uppgivenhet, men hur signalerna än ser ut är din vilja och öppenhet för detta område viktig. Och du kan ju alltid agera proaktivt.

Lika lite som du behöver en metod för att köpa kläder, så mycket mer behöver du det för att sköta ditt inre liv. Gå gärna en kurs, men i väntan på det är det bara att börja lyssna på och reflektera över dina egna tankar. 

Vi behöver stänga dörrar även inom oss – denna gång om ett ständigt pågående tanketjatter. Detta tjatter är väldigt enformigt och handlar om allt jag ska hinna, oro för morgondagen, världens elände och farligheter, älta tillkortakommanden, planera framåt. Detta sker omedvetet men påverkar dig likafullt. När du successivt lyckas minska tjattret öppnas nya dörrar som startar din inre resa. Grattis, den kommer att påverka din yttre resa och är dessutom spännande och helt gratis.

synkroniserad meditation

För min del fungerar meditation bra. En stund var och varannan dag i början har utökats till varje dag. Det är en form av vila som reducerar sömnbehovet, så i praktiken tar det ingen tid. Detta är kanske inte helt självklart än men det är väldigt många som mediterar dagligen, även synkroniserat. Och här kan jag inte nog lyfta fram vårt Internet som möjliggör ofiltrerad information och fungerar som rena islossningen i dessa sammanhang.

Slutligen mina tankar om nuläget på vår vackra jord. Jag tror allt fler lägger sina motsvarande pusselbitar och att rodret på vårt gigantiska fartyg ”Jorden” har börjat läggas om mot vår drömvärld. Det tar givetvis tid innan vi faktiskt kan läsa av den nya kursen i verkligheten, eftersom vi hade fått upp en ansenlig fart på den tidigare kursen, men det går fortare om fler hakar på.

Jag brukar roa mig med att hitta tecken på förändringen på Internet och även text-tv som kan glimta till i sin utlandsrapportering. Och jag kan inte låta bli att avsluta med denna video. Ett underbart exempel på vad en persons kreativitet bidrar med. Sprid allt positivt som faktiskt pågår som moteld till massmedias klagolåt. Det skapar både hopp, vilja och reflektion. Israel and Iran a love story.