Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Danska aktivisten Ida Marie i Nordsjön med skylten ”Fossil eller vår framtid”.  Aktivister i ett dramatiskt försök att nå en oljeplattform mitt i Nordsjön. De begär ett omgående förbud på all vidare olje- och gasutforskning i Danmark.

Foto: Andrew McConell / Greenpeace

GREENPEACE SVERIGE

Protester mot oljerigg

Ny olja i Nordsjön

Fyra aktivister från Greenpeace har simmat från fartyget Rainbow Warrior III, över ett danskt oljefält i Nordsjön och tagit sig upp på oljeplattformen Dan Bravo. Det är en fredlig protest med kravet att Danmark omedelbart stoppar all ny olje- och gasexploatering.


Carl Schlyter:  |2020-08-18Rainbow Warrior III kommer sedan att styra mot svenska vatten och anländer till Marstrand sent på kvällen den 1:a september och stannar tills den 2:a för att ta ombord ytterligare svensk besättning. Därefter fortsätter skeppet till Lysekil för att delta i en flottilj som arrangeras av Greenpeace, Stoppa Preemraff och Skiftet den 5 september.

–  Vi har simmat hit för att göra det klart för våra politiska ledare att de måste vara modiga nog att förbjuda sökandet efter ny olja och fossilgas i Danmark. Gör de inte det kommer Danmark aldrig bli den klimatledare som våra politiker hävdar att vi är, säger Ida Marie, 21-årig student från Köpenhamn som är en av de fyra aktivisterna på oljeplattformen.

Föregångsländer i klimatfrågan

Precis som Sverige, ses Danmark ofta som ett föregångsland i klimatfrågan, men den danska regeringen stödjer fortfarande landets olje- och gasindustri och har godkänt fossilproduktion som fortsätter efter 2050, då Danmark enligt beslut senast ska vara ha nettonollutsläpp. Oljebolag har lämnat in ansökningar för att få leta och extrahera olja på danska oljefält, under den så kallade “åttonde licensrundan” och beslutet ligger nu på den danska regeringens bord.

– Danska såväl som svenska politiker ska nu avgöra framtiden för oljan i Nordsjön. Om de väljer att gå på oljebolagens linje och tillåta en oljeexpansion kommer vi inte kunna leva upp till Parisavtalet, säger Markus Mattisson som är kommunikatör för Greenpeace i Sverige, ombord på Rainbow Warrior III.

Danmark största oljeproducenten i EU

Oljeplattformen Dan Bravo ligger på den plats där Danmark först började extrahera olja 1972. Den danska delen av Nordsjön har idag 55 oljeriggar. Den olja de pumpar upp gör Danmark till den största oljeproducenten inom EU.

– Vetenskapen är glasklar, de ekonomiska kalkylerna tydliga, klimatmål och klimatlagar finns på plats och det finns en stark opinion. Oljan är ett hot mot vår välfärd och vår ekonomi. Danmarks regering måste välja framtiden före oljan och Sveriges regering måste välja Paris före Preem, säger svenska Markus Mattisson, ombord på Rainbow Warrior.

Markus Mattisson är ombord på Rainbow Warrior III och rapporterar

live frånsimningen till oljeriggen.  Greenpeace-aktivister simmar

till oljerigg för att protestera mot ny olja i Nordsjön.

 

GREENPEACE SVERIGE

Energi

Att vi ställer om energisystemet och fasar ut smutsig fossil – energi som kol, olja och gas – är centralt för att lösa klimatkrisen. Vi har redan idag den teknik som behövs för att ställa om till ett hållbart energisystem.

100 procent förnybart är ingen luddig framtidsvision, det är en möjlighet redan idag - allt som behövs är vilja och investeringar.

Det är viktigt att lösa klimatkrisen på ett hållbart sätt så att det inte sker på bekostnad av biologisk mångfald eller genom att skapa andra risker för människor och miljö.

Det är också viktigt att det vi satsar på verkligen minskar utsläppen av växthusgaser sett till helheten. Det gör att vi som organisation vänder oss emot ”falska lösningar” som kärnkraft och större satsningar på flera sorters biodrivmedel.

Tanken att vi kan utöka användningen av biobränslen från skog, rapsolja, soja och palmolja för att ersätta vår användning av fossila bränslen är alla ohållbara lösningar för klimatet.

Alla drivmedel som förbränns orsakar växthusgas- utsläpp, oavsett om de är fossila eller inte. Exempelvis blir växthusgasutsläppen från skogsbaserade biodrivmedel minst lika stora som från fossila bränslen under de kommande 50-100 åren på grund av de utsläpp som sker från marken vid kalavverkning. Tid som vi ur klimatsynpunkt inte har.