Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Jag ser verkligen fram emot uppdraget, och då inte minst att få möjligheten till att vidareutveckla vår klimatpolitik, säger Pär Holmgren

 Foto: MP

MILJÖPARTIET

Pär Holmgren ny ledamot av Miljöpartiets ledning

Europaparlamentarikern Pär Holmgren blir ny ledamot av partistyrelsen i Miljöpartiet de gröna. Han valdes in genom en digital omröstning i partiets förtroenderåd, vars resultat blev klart på fredagsmorgonen.

Max Wahlund: |2022-12-02| "– Jag ser verkligen fram emot uppdraget, och då inte minst att få möjligheten till att vidareutveckla vår klimatpolitik - och att arbeta för att vi ska bli ännu bättre på att knyta ihop ekologisk och social hållbar utveckling," säger Pär Holmgren.

Pär Holmgren är i första hand invald för tiden fram till nästa ordinarie partikongress i november 2023. Det är första gången som han tar plats i partistyrelsen. Tidigare har Miljöpartiet de grönas båda andra EU-parlamentariker Alice Bah Kuhnke och Jakop Dalunde suttit där.

Den 58-årige tidigare meteorologen och officeren är särskilt ansvarig för klimat- och miljöfrågor i Miljöpartiet de grönas grupp i EU-parlamentet. Om Miljöpartiet de gröna i EU-parlamentet

Arbetet i Europaparlamentet

I Europaparlamentet arbetar våra ledamöter med frågor som rör miljö, klimat, hållbara transporter, energi, jämställdhet, migration och demokrati.

Alice Bah Kuhnke är ledamot av parlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter och i utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Hon är även vice ordförande i Gröna Gruppen.

Pär Holmgren är ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, och ersättare i jordbruksutskottet och utskottet för transport och turism.

Jakop Dalunde är ledamot i utskottet för transport och turism och ersättare i utskottet för industrifrågor, innovation, forskning och energi, samt ersättare i utskottet för utrikesfrågor.