Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Nu måste vi som vill ha mindre utsläpp, riktig skog, förnybar el och klimaträttvisa göra vår röst hörd.

 Foto: RLC


GREENPEACE

Ny regering – politiskt bakåtsträvande

Det är inte för att genomdriva ökade utsläpp, skogsplantager, dyrare elmix eller mer orättvisa som vår nya regering fått väljarnas förtroende. Men det är den miljöpolitik som nu riskerar att genomföras.

Daniel Bengtsson: |2022-10-20|  Dessvärre ser den nya regeringen inte ens ett behov av att Sverige ska ha något Miljödepartement. Den nya klimat- och miljöministern, blir istället statsråd under näringslivsdepartementet.

Nu måste vi som vill ha mindre utsläpp, riktig skog, förnybar el och klimaträttvisa göra vår röst hörd.

Mindre utsläpp

När vi inkluderar utsläpp från att elda biobränslen är Sveriges utsläpp till och med större idag än 1990. Utsläpp är utsläpp, oavsett om de kommer från biobränslen eller fossila bränslen. Trots detta subventioneras biobränslen och utsläppen kommuniceras inte.

Vi kräver:

En fungerande klimatpolitik måste sätta absoluta minskningsmål för alla utsläpp. Det betyder mycket snabbare avveckling av det fossila men även minskade utsläpp av biogent ursprung och mindre utsläpp genererade av vår konsumtion och våra internationella transporter.

Riktig skog

De sista riktiga svenska skogarna kämpar idag för sin överlevnad, omringade av oändliga trädplantage och kalhyggen. De förstörs av stora skogsbolag med politikens goda minne. Levande skogar är avgörande för ett klimat i balans och en rik biologisk mångfald. De är en förutsättning för vår trygghet och vår välfärd – och avgörande för att vi ska kunna hantera klimatförändringarna.

Vi kräver:

Den nya regeringen måste säkra ett skydd av minst 30 procent av våra skogar och införa incitament så att resten brukas hållbart med naturnära metoder, utan kalhyggen.

Förnybar energi

Den bästa kilowattimmen är den som inte används. Det innebär reduktion och effektivisering först. Vi måste helt enkelt hushålla med resurserna. Men våra politiska partier tävlar idag om att sänka priserna på energi, vilket leder till ökad efterfrågan, högre användning och endast marginella prisjusteringar. En av åtgärderna som föreslagits är kärnkraft, men att planera för ny kärnkraft löser inte de klimat- och energikriser vi står inför idag. Tvärtom så kastar det in Sverige i åratal av osäkerhet kring vårt energisystem. En omställning till hållbar förnybar energi är helt avgörande för att hantera klimatkrisen och säkra ett långsiktigt stabilt energisystem.

Vi kräver:

Statliga styrmedel måste gå till en hållbar förnybar energiomställning och i övrigt gå till att hjälpa människor och företag att minska sin energianvändning.

Klimaträttvisa

Klimatkrisens uppkomst och påverkan är resultatet av ett system präglat av orättvisa och förtryckande maktstrukturer. De som gjort minst för att skapa krisen, drabbas ofta först och värst av dess effekter. På hemmaplan ser vi hur urfolks traditionella marker i Sápmi, i den gröna omställningens namn, exploateras allt hårdare och mänskliga rättigheter kränks. Sverige har per capita bland de högsta utsläppen i världen och vi bär ett historiskt ansvar att snabbt minska vår klimatpåverkan.

Vi kräver:

Riksdag och regering måste införa lagkrav på tillämpning av principen av fritt informerat förhandssamtycke i frågor som berör samerna, deras livsnäring och rättigheter. Miljö- och klimatarbetet måste nationellt och globalt inkludera social rättvisa för att bli framgångsrikt och bekämpa de strukturer som exploaterar människor, natur, ökar klyftorna och skapar konflikter.

Vi ser med oro på det politiska läget vi står inför just nu. Nu är det viktigare än någonsin att vi står upp för vad som är rätt. Vi hoppas du står med oss i kampen för en bättre morgondag.

PS. Stöd oss!

Var med och stötta vårt arbete för en mer hållbar värld. Bli månadsgivare här eller bidra med en engångsgåva.

Systemförändring

Läs mer bland våra förslag för systemomställning – ett samhällssystem inom de sociala och planetära gränserna.

Agera!

Klicka här nedtill för information om hur du engagerar dig med Greenpeace

Daniel Bengtsson, kommunikationschef Norden.

www.greenpeace.org/sweden