IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Marknadslyftet för marknadens behov. Offren för marknadens behov blev för många döden.

Foto: RLC

MARKNADENS AFFÄRSMORAL

Marknad och behov

Behov och marknad

I en marknadsekonomi måste det finnas en marknad, om företagen ska kunna investera, producera, sälja och distribuera. Självfallet måste det finnas ett behov av alla produkter och tjänster som produceras annars går det inte att sälja. Finns inte ett behov finns dock krafter som skapar behov, till exempel PR och reklamindustrin. För varje dollar som det amerikanska samhället lägger på hälsoinformation om mat och hälsosam kost, lägger kommersiella krafter 5000 dollar på matreklam. 


 Ulf Svensson: |2012-04-03| Vad händer när det finns stora behov men ingen marknad? Jag har funderat på detta utifrån den svenska vapenindustrin, som plötsligt har höjts till skyarna, detta efter skandalerna kring planerna på ett bygge av en vapenfabrik i Saudiarabien och debaclet i Sydafrika med försäljningen av JAS.

Man kan undra hur alla våra politikerområden går ihop, om det nu är så att de ska gå ihop när man gör årliga, politiska bokslut. Vi hyllar mänskliga rättigheter men är det under förutsättning att dessa rättigheter inte sätter käppar i hjulet för vapenexporten? 

Vi kan knappast tala om att behoven var det som styrde när vi får regeringarna i Saudiarabien eller i Sydafrika att fatta beslutsklubban, eller vad man nu fattar, och lägger stora order i svenska vapenfabriker eller i svensk know-how. Eller också kan vi hävda att det var behoven som styrde men att dessa inte omfattade folkflertalet i dessa länder utan enbart en liten klick inflytelserika och mäktiga.   

Stora medicinska behov

I Afrika i allmänhet och i Sydafrika i synnerhet är bekämpningen av AIDS viktig för samhällets utveckling. Att förlora stora delar av befolkningen i denna sjukdom är sannerligen en dålig affär på alla sätt och vis. Från början förnekade den sydafrikanska regeringen hela fenomenet. Till slut började man att göra något för att få ordning på smittspridningen respektive ta hand om redan smittade, dock gick mycket värdefull tid till spillo. Eftersom många är fattiga, och därmed inte har råd att köpa bromsmediciner, har staten agerat för att överbrygga klyftan mellan marknad och behov. 

Men befrielsen har också öppnat upp nya fällor, som mat med lite näring, vilket gjort halva befolkningen överviktiga med alla följdsjukdomar som en trist konsekvens. I Afrika finns många andra sjukdomar där behovet av bra och effektiva mediciner är stort men där befolkningarna saknar medel. Kort sagt, det finns stora behov men ingen marknad.   

Makten avgör

Vi kan snabbt konstatera att för makten spelar det mindre roll att skilja på marknad och behov. När det ska köpas in vapen kan det saknas behov men ändå finns en marknad. Ja, det kan finnas behov bland befolkningen, till exempel på demokratisk utveckling, men det verkar vara av mindre betydelse när stora vapenaffärer ligger på bordet. 

Frågan är vad våra svenska makthavare ser framför sig: Gäller det att investera och satsa på tjänster och produkter, som löser konkreta problem för vardagens behov i mindre utvecklade områden? Eller är det att satsa hårt på något som vi satsat på i fler hundra år i Sverige, såsom vapensmedjor? 

Nu verkar det som om den politiska makten i Sverige bestämt sig: Vi satsar på vapen!

Självklart driver makteliten fram argument som jobben, eller att suveräna stater ska kunna skydda sina territorier och värna sitt oberoende, eller med liknande argument av samma valör. 

Vi kan konstatera att alla politiska måsten för olika marknader, såsom vapenexport, bilism, exploatering av sällsynta mineraler och metaller, och rovfisket mm, har värderats som viktigare än alla andra mänskliga behov. 

Vi får till slut konstatera det som den ytterst kompetente kirurgen sa till sitt team efter operationen: Grattis vänner till en synnerligen lyckad operation, lite trist att patienten dog!