IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

I Mali konstaterade Läkare Utan Gränser en 65-procentig minskning av malariafall

Foto: Francesco Zizola/LUG

LÄKARE UTAN GRÄNSER:

Mali och Tchad

Lovande ny metod för malariaprevention

Ett pilotprojekt för att förebygga malaria i Mali och Tchad ger lovande resultat. Malariafallen under sjukdomens högsäsong har minskat drastiskt, liksom antalet inlagda patienter.  Ett omfattande program med utdelning av profylaktiska malarialäkemedel, så kallat Seasonal Malaria Chemoprevention (SMC), verkar drastiskt minska antalet nya fall av malaria bland barn under sjukdomens högsäsong. Det visar preliminära resultat från projekt som drivs av Läkare Utan Gränser i Mali och Tchad som ingår i Sahelområdet söder om Sahara.


 Malin Lager: |2012-09-26| – Vi ser ett klart samband mellan vår insats och det faktum att mer än hälften av sängarna på sjukhusets barnavdelning i Mali är tomma. Det är något vi aldrig har sett tidigare år under malariatoppen – beläggningen brukar vara över 100 procent under högsäsongen, säger Estrella Lasry, malariaspecialist på Läkare Utan Gränser.

Minskar malaria med 86 procent

Malariaprofylax har getts till cirka 175 000 barn i åldern tre månader till fem år i Koutiala-distriktet i södra Mali samt i två områden i Moissala-distriktet i Tchad. Barn i denna åldersgrupp löper störst risk att dö i malaria på grund av deras svagare immunförsvar.

Preliminära resultat visar en minskning med mer än 60 procent av antalet enkla malariafall i Mali och upp till 86 procents minskning i Tchad. En signifikant minskning av fall av svår malaria har också registrerats.

– Även om vi måste fortsätta att utvärdera den bredare effekten av detta program, såsom dess övergripande effekt på befolkningens hälsa, så visar de första resultaten på en spektakulär minskning av antalet malariafall, säger Estrella Lasry.

Rekommenderas av WHO

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) dör uppskattningsvis 650 000 människor av malaria varje år. 90 procent av fallen inträffar i Afrika söder om Sahara, främst bland yngre barn.

Sedan i mars 2012 rekommenderar WHO genomförandet av SMC-program. Rekommendationen bygger på forskning som bedrivs i flera länder i Sahelområdet som årligen drabbas av malariatoppar. Programmet består av komplett behandling med malariaprofylax under sjukdomens högsäsong, med syfte att förhindra nya fall av malaria. För att behandla människor i området som testar positivt för malaria används andra läkemedel.

Läkare Utan Gränsers projekt startade i juli i år och kommer att pågå till oktober, den period då det är högsäsong för malaria i området. Det är första gången Läkare Utan Gränser genomför ett SMC-program. Cirka 165 000 barn i Mali och 10 000 barn i Tchad tar tre tabletter amodiakin och en tablett sulfadoxin/pyrimetamin under en tredagarsperiod en gång i månaden. Barn som testar positivt för malaria vid den tidpunkt då medicinen delas ut får artemisininbaserad kombinationsbehandling och utestängs från den månadens distribution.

Innan programmet påbörjades i Mali och Tchad testades ett representativt urval av befolkningen för resistens mot SMC-läkemedlen. Ingen resistens upptäcktes. Ytterligare resistensundersökningar kommer att genomföras regelbundet i Koutiala och Moïssala.

Bra folkhälsoverktyg

I Mali konstaterade Läkare Utan Gränser en 65-procentig minskning av antalet enkla malariafall under veckorna efter fördelningen av behandlingen. Dessutom rasade antalet malaria-relaterade sjukhusinläggningar från ett genomsnitt 247 per vecka till 84. I södra Tchad var resultaten lika uppmuntrande – i två områden i Moïssala var minskningen av antalet enkla malariafall mellan 72 procent och 86 procent, jämfört med fall som registrerats under veckorna före den första SMC-distributionen.

– Denna förebyggande strategi skulle kunna vara ett extraordinärt folkhälsoverktyg, särskilt för att skydda barn, som står för den stora majoriteten av malariadödsfall, säger Estrella Lasry. Vi kan dra nytta av våra projekt i Tchad och Mali för att bedöma möjligheten att använda denna strategi i andra sammanhang.

Ytterligare malariaförebyggande metoder, till exempel utdelning av myggnät och insekts-besprutning samt adekvat diagnos och behandling av malaria måste fortsätta att stödjas och genomföras i länder där malaria är endemisk.

Läkare Utan Gränser driver projekt för behandling och förebyggande av de mest dödliga sjukdomarna hos små barn i Mali och Tchad. Sedan början av 2012 har mer än 12 000 personer behandlats för malaria och 3500 sjuka och/eller gravt undernärda barn har förts till sjukhus i Koutiala-distriktet i södra Mali. I Moïssala distriktet i Tchad har mer än 18 000 personer fått malariabehandling tack vare Läkare Utan Gränser.

Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där det som mest behövs . De bistår människor som drabbats av kriser, krig och katastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.