IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Klanstrider i sydvastra Somalia, med förödande konsekvenser för befolkningen.

Foto: Espen Rasmussen

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Att rädda liv – till vilket pris?

Humanitetens dilemman

Handlingsutrymmet för hjälporganisationer krymper ständigt. I den nya boken ”Humanitarian Negotiations Revealed” resonerar Läkare Utan Gränser kring de svåra dilemman humanitära organisationer ställs inför i arbetet med att hjälpa människor i nöd, till exempel om det är rätt att förhandla med grupper som al Shabab för att få verka i Somalia.


  Malin Lager: |2012-02-07| Mellan 1988 och 2008 tiodubblades budgeten för humanitär hjälp i världen till 11,2 miljarder dollar (motsvarande nästan 79 miljarder kronor). Läkare Utan Gränsers egna utgifter för hjälpinsatser har också tredubblats sedan 2001, till drygt fem miljarder kronor under 2010. Samtidigt blir det allt svårare att nå människor som drabbas av konflikter och katastrofer. För att kunna verka överhuvudtaget måste hjälporganisationer ibland göra fruktansvärda avvägningar.

Humanitarian Negotiations Revealed

I boken nämns exempel från bland annat Somalia, där Läkare Utan Gränser stängde ett sjukhus efter att två av organisationens medarbetare kallblodigt mördats i december förra året.

Jemen, där man tvingades ta tillbaka uttalanden om regeringens krigsbrott för att upprätthålla verksamheten; Sri Lanka och Etiopien, där organisationen skrev på avtal om tystnadsplikt för att få tillgång till vissa omstridda områden. Något som knappast är förenligt med Läkare Utan Gränsers uppdrag att berätta om de förhållanden man ser på plats i ett land.

humanitära principerna urholkas

– Att vara öppenhjärtlig kring det som går fel är svårt, men vi måste motstå frestelsen att sopa våra misstag under mattan, och istället lära oss något av dem. Vi tror att det är en debatt som är viktig att föra fram i ljuset för att uppmärksamma hur världen har förändrats och hur respekten för de humanitära principerna urholkas, säger Läkare Utan Gränsers generalsekreterare Johan Mast.

Vissa hävdar också att humanitära insatser stödjer olika politiska eller militära falanger i ett område mer än de hjälper de drabbade, något som debatterades på omvärldsforumet Global bar i Stockholm. Där möttes journalisten Bengt Nilsson, Läkare Utan Gränsers generalsekreterare Johan Mast och forskaren Maria Eriksson Baaz för att fundera kring ”hur länge det är möjligt att förhandla med djävulen utan att själv försvinna i helvetets lågor”.

– Dilemmat som Läkare Utan Gränser ställs inför är att rädda liv där behoven är som störst, eller att bara arbeta i enkla kontexter där vi aldrig behöver kompromissa, säger Johan Mast.

Boken, ”Humanitarian Negotiations Revealed” är en antologi som är skriven av några av  Läkare Utan Gränsers mest erfarna medarbetare. Den finns tillgänglig att läsa gratis här: Humanitarian Negotiations Revealed

Debatten ”Att förhandla med djävulen” anordnades av Global reporting torsdagen den 9 februari i Stockholm. Debatten kommer också att sändas live. Mer information här: Globalreporting