IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Det gäller rovdjurens vara eller icke vara.

Foto: Staffan Widstrand / WWF

WWF

Ny lagstiftning för rovdjuren

Gemensam  rovdjursförvaltning

Rovdjursutredningens slutbetänkande har presenterats. Det är en ambitiös och välskriven rapport. Inte minst viktigt är att få en ny och modern viltlagstiftning som stöd för den framtida rovdjurspolitiken, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.


Marie von Zeipel: |2012-04-03| – Idag är rovdjurslagstiftningen splittrad och mycket svår att tolka. Därför är vi mycket positiva till rovdjursutredningens förslag på en omfattande översyn, säger Tom Arnbom, rovdjursansvarig på WWF.

Övriga underlag som ska presenteras fram till sommaren är förvaltningsplaner för varg och toleransnivåer av rovdjur för rennäringen.

– Under de senaste åren har det skett en ökad polarisering av rovdjurens vara eller icke vara. En relativt liten fråga har fått nationell betydelse och krävt stora resurser för politiker, myndigheter och intresseorganisationer, säger Håkan Wirtén.

splittrad lagstiftning
Orsaken är bland annat en kombination av otydliga mål och tidsplaner, EU-anmälan av licensjakten på varg 2010 och avsaknaden av förvaltningsplaner. En splittrad lagstiftning har också gjort det svårt att förstå logiken i rovdjurspolitiken. Det handlar om brist på tydlighet, långsiktighet och förutsägbarhet som medfört att människor inte vet vad som kan hända i framtiden – vilket skapar oro och onödiga debatter.

WWF välkomnar att rovdjursutredningen sätter ned foten. Den påpekar att det sannolikt krävs ett antal vargföryngringar i Norrland utanför renskötselområdets åretruntmarker för att det naturliga genetiska utbytet mellan den inavlade skandinaviska och den finsk-ryska vargpopulationen ska fungera långsiktigt. Samebyar och länsstyrelser som berörs måste involveras för att hitta lämpliga lösningar på allt merarbete och ökade kostnader för renskötseln.

– Självklart ska rovdjursersättningarna till samebyarna indexregleras och inte ligga still som de nu har gjort under en längre tid, säger Tom Arnbom.

varg- och järvstammen
Förvaltningsplanerna för de stora rovdjuren kommer att vara grunden för den framtida förvaltningen. Det är viktigt att få fram mininivåer för en gynnsam bevarandestatus för varg- och järvstammen. Här har rovdjursutredningen inte tagit steget fullt ut hela vägen och föreslår istället att Naturvårdsverket ska ta beslut.

– Utan genetisk förstärkning måste antalet vargar öka för att minska risken för slumpmässiga effekter på vargstammen som kan leda till en drastisk minskning av antalet individer – och på sikt allvarligt hota den svenska vargstammen, säger Tom Arnbom.

WWF vill ha en gemensam förvaltning av de stora rovdjuren mellan Sverige, Finland och Norge och gärna i dialog med ryska myndigheter.