Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

En EU-lag är på väg som kan stoppa skövlingen och naturförstörelsen i Europa.

Foto: RLC

GREENPEACE

Krav på EU-lag mot

naturförstörelsen

Skövlingen och naturförstörelsen hamnar betydligt närmare än vad vi tror: på varuhyllorna i våra svenska matbutiker, i produkterna vi köper och i maten på våra tallrikar. Oersättlig natur och skog ödeläggs världen över för att producera varor som kött, mejeriprodukter, kaffe, choklad, papper och schampo som vi sen konsumerar här i Sverige, och resten av Europa.

Daniel Bengtsson: |2022-02-04Men här är de goda nyheterna. En EU-lag är på väg som kan stoppa just det här. En ny EU-lag som hindrar produkter kopplade till ödeläggelse av natur och brott mot mänskliga rättigheter från att hamna i våra varukorgar och hem. Den här lagen är resultatet av att över en miljon människor runt om i Europa höjde sina röster och krävde att EU tar ansvar för det vår konsumtion orsakar. Tyvärr så fortsätter företag och vissa regeringar att göra allt de kan för att urvattna lagen – och just nu är den full av kryphål. Det är därför vi skriver till dig.

Agera med Greenpeace för en ny klimatlag

Att skydda våra existerande ekosystem är både den enklaste, billigaste och mest effektiva lösningen mot art- och klimatkrisen. Och den här nya EU-lagen skulle kunna göra det möjligt, om den utformas rätt. Den skulle inte bara skydda skogarna och urfolk i andra delar av jorden, utan även här.

Just nu förhandlar vår svenska landsbygdsminister, Anna-Caren Sätherberg, på uppdrag av Sverige tillsammans med andra europeiska ministrar om den här lagen. Och den 17 mars kommer ett första möte hållas för att diskutera förslaget. Här är det avgörande att Anna-Caren Sätherberg agerar för att fylla kryphålen i lagförslaget och att hon står starkt i frågan innan mötet äger rum. Vill du använda din röst för att se till att det sker?

Skriv under

Tillsammans med dig kan vi sätta press på vår folkvalda politiker att få igenom en EU-lag som ger verkligt skydd för livsviktiga skogar och värdefulla ekosystem, och säkrar urfolks rättigheter.

Om du redan skrivit under den här namninsamlingen via våra sociala medier eller hemsida – stort tack! Kanske kan du hjälpa oss bli ännu fler genom att dela vårt inlägg på Instagram eller på Facebook? Varje namn gör skillnad! Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som dig.

greenpeace/sVERIGE