Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Politiska skumraskheter har alltid funnits. Men observation är nödvändigt försvar mot godtrogenhet.

Foto: RLC

FASCISTISK PÅVERKAN?

Kommunister

Sabbar Vänsterpartiet

C H Hermansson ledde SKP ifrån kommunism och förklarade att den eran var odemokratisk och kommer att avlösas på grund av sin egen inskränkthet.

Paul Lindberg: |2021-02-20| Därefter alstrades uppkomsten av Vänsterpartiet som istället grundades på parlamentarismens grund och med humanismens demokratiska samhällsvärderingar. Gudrun Schyman gjorde klart att Vänsterpartiet var ett parlamentariskt och demokratiskt parti med en klar riktning emot både kommunism eller finansmakt som hinder för demokratin. Och på frågan om hon var kommunist svarade hon att hon var Vänsterpartist!

Under Schymans epok växte partiet i både kvalitet och omfattning. Det parlamentära systemet och med humanistiska värderingar visades att parlamentarismen kunde förverkliga behoven av sociala samhällsförändringar. Vänsterpartiet växte och gav sin medverkan tillsammans med andra partiers goda viljor.

Kommunismen tog sitt eget liv

Lars Ohly tog över rodret efter Schyman. Han gjorde ett mopsigt uttalande om att han var kommunist – inte att Vänsterpartiet var kommunistiskt, för det var det ju inte. Men det uttalandet gjorde klart att vänsterns väljare inte alls är kommunister. Efter Ohlys uttalande halverades partiets relationer med väljarkåren. Ohly avgick självmant därefter.

Efter Ohly inträdde Jonas Sjöstedt som tog över Schymans anda och förverkligade demokratiska ambitioner. Han klargjorde att kommunism för Sveriges del inte är önskvärt.  Och i efterföljande led kom den nuvarande partiledaren Nooshi Dadgostar. Hon drabbas nu med ett infekterat ungdomsförbund som tycks ha tagits över med en påverkan av utifrån med en provokativ kommunism som signum.

Politisk infiltration i Europa

Runt om i Europa har demokratiska organisationer och partier drabbats av intensiv intrigering av olika slag, liknande det som hänt i Vänsterpartiet. I vissa länder har ungdomsvänstern påverkats av speciella infiltratörer som varit något äldre och snabbt kört över ledningar och påtvingat föreningarna ståndpunkter som de alltid tidigare varit motståndare till. Exempelvis har de agerat som en slags "rasistisk vänster" som agerar mot invandrare och judar. Ungdomarna kan ha manipulerats och påtvingats dessa handlingar.

I Europa har polisen enrollerats för att faktiskt skydda vänsterungdomarnas egna intressen av dem själva. Ingen ska behöva tvingas påverkan av fascistiska värderingar och människofientligheter.

Hur det är med den saken så måste Vänsterpartiets ledning ta sitt fulla ansvar för att deras ungdomsförbund utgör ett demokratiskt och humant förbund i samspel med moderpartiet.

Odemokratiska partier finns det gott om i världen. Därför är det värt att säkra de demokratiska värdena med allvarliga krafttag för demokratins försvar.

Att tyck fritt är stort, att tycka rätt är större!