Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Ett kvalitativt språng för vetenskap och med större inflytande för korrigering och utveckling för livet och framtiden.

 Foto: RLC

 

FENOMENET MÄNNISKAN

Klimathotet ökar i takt

med växthusgaserna!

Människan har med sina åtta miljarder invånare agerat på avvikande sätt som orsakat det accelererande klimathotet. Och det har kunnat ske under historiens högsta civilisation – på gott och ont.

Paul Lindberg: |2022-11-09| Världen slår nya klimatrekord. Aldrig i vetenskapens historia har mänskligheten utsatts för ett så omfattande hot som upptrappat mot vår planet. All vetskap om orsakerna har framlagts och varnats för under flera decennier av en framstående vetenskapskader.

Under klimatkrisen reagerar naturligtvis människor mot det som hotar samhället och olika intressemotsättningar och avväganden fördröjer behoven av åtgärder. Klimathotet behandlas med mer eller mindre lämpliga perspektiv – som exempelvis med fortsatt global uppvärmning, men som då enbart får livet att rämna. Eller så kan global minskning ske med industriella innovationer. Och vad måste då göras? Det är problemet som för närvarande ligger i politikens otillräckliga händer. Det tycks vara det allvarligaste problemet.

Det går helt enkelt inte tillräckligt snabbt

Mycket svajar för att politiken först och främst prioriterar industrin, med "förhoppningen" att just industrin med tiden kanhända löser klimathoten, samtidigt som den politiken förnekar allvaret med klimathotet. Framgångsrika lösningar har faktiskt gjort resultat på grund av näringslivet – men inte på grund av politiken. Det har agerats med den delen av industrin som tagit sitt klimatansvar. Men det är otillräckligt, eftersom den globala uppvärmningen fortsätter att öka.

Industrin är inte någon enhetlighet, och som heller inte producerar samma produkter. Den ena delen orsakar den globala uppvärmningen och den andra delen är till största delen mera rumsren och föredömlig.

Politikens lösningar tycks vara att lämna över ansvaret på industrin – eftersom politiken inte själva är experter. Den politiska lösningen och förhoppningen tycks då vara något som "trollar" bort de adekvata klimatproblemen. Och så sker faktiskt i den akuta situationen för närvarande. Politiken vill kunna rädda mesta möjliga av den miljökritiska industrin, som utgör lönsamheten. Därför går det helt spökligt sakta med räddningen mot den globala uppvärmningen. Problemet ligger för närvarande i politikens famn. Förmågan, hanteringen och kunnigheten saknas, som istället ersätts med en diffus klimatförnekelse.

Klimathotet bara ökar

Den generella politikens globala förhoppningar är att den industriella världen ska stå fast, för ekonomi och samhälle, i paritet med tekniklösningar för att kunna stoppa den globala uppvärmningen. Men, det visar sig att klimatåtgärderna inte på långa vägar kunnat hindra uppvärmningen som istället bara ökar. I Västeuropa har det industriella ansvaret inom vissa industriella kategorier gjort föredömliga framsteg för klimatansvaret, men som i andra förhållanden är otillräckligt. Värre har det varit med den övriga industripolitiken runt om i världen.

Politiken runt om i världen har det gemensamt att de maximalt önskar kringgå ansvaret för de nödvändiga klimatåtgärderna. Och med Sveriges nya regering står det erbarmligt illa med – de slingrar sig från ansvaret och agerar som den övriga politiken runt om i världen. Delar av den industriella klimatviljan tycks ligga betydligt högre än politiken.

Politiken och nuet

Det mesta talar för att "politiken av idag" kan vara otillräcklig för att "styra" mänskligheten med tidens komplicerade saklägen. Människan är vetenskapligt och nödvändigtvis en kollektiv varelse – helt enkelt för att kunna överleva – men som i historien mest påtvingats allt det totalitära. Demokrati är faktiskt den enda möjligheten för mänsklighetens överlevnad. Demokrati måste onekligen växa, lära och breda ut sig i hela världen.

Politik som förnekar den globala uppvärmningen ska jämföras med förnekelsen av nazismens massutrotning. Det är samma andas agitation mot demokrati och rättvisa och som helt grundar sig på okunskap och ondska som funnits i mänsklighetens historia.

Bra politisk utveckling behöver alltså växa till, men med en parlamentär vetenskapligare medverkan. Exempelvis finns den vetenskapliga kunskapen om behoven för dagens klimatuppvärmning, men som förnekas av samma anda som förnekar humanismen.

Med demokratins hjälp placeras den vetenskapliga kunskapen på vitalare plats i rätta lägen, för att kvalificera politiken mer konkret. Ett kvalitativt språng för vetenskap och med större inflytande för korrigeringen och utvecklingen för livet och framtiden.