IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Många fattiga länder har tagit betydande steg för att stoppa hivepidemin.

Foto: Juan Carlos Tomasi

Läkare Utan Gränser:

Ökad takt krävs mot AIDS

Givarländerna minskar bidragen till hivbekämpning

Den internationella aidskonferensen hölls i Washington DC för första gången på 20 år i USA, eftersom landet, fram till helt nyligen, inte tillåtit inresa för hivpositiva som inte är amerikanska medborgare. Washington DC är också den stad i USA med högst förekomst av hiv, till och med högre än i vissa afrikanska länder, även om de drabbade där knappast behöver vänta på att få livräddande behandling. Så är tyvärr inte fallet för många hivpositiva i fattiga länder.


 Malin Lager: |2012-07-19| Nya siffror visar att 1,4 miljoner fler hivpositiva fick tillgång till livräddande mediciner under förra året. Utvecklingen är positiv, men långt ifrån tillräcklig för att uppnå det globala målet om 15 miljoner människor på hivbehandling 2015. 

Medan världens ledare och vetenskapsmän diskuterar hur hivepidemin kan stoppas är sju miljoner hiv-positiva i akut behov av antiretroviral behandling för att överleva. Löftet som världen gav på toppmötet i New York förra året (15 miljoner på behandling år 2015) verkar avlägset. Istället uppmanar man nu allt oftare afrikanska länder att själva hitta lösningar på problemet.  

fattiga länder med begränsade resurser

– Att anta att fattiga länder med begränsade resurser ska kunna bekämpa den här krisen själva är fullständigt uppåt väggarna, säger Läkare Utan Gränsers ordförande Kristina Bolme Kühn. Det låter bara som en cynisk ursäkt från givarländerna för att slippa hålla vad de lovat. Konsekvenserna för våra patienter blir förödande.

I Kongo-Kinshasa får exempelvis bara 15 procent av de hivpositiva som behöver mediciner tillgång till behandling. Färre än 6 procent av gravida hivpositiva kvinnor får tillgång till läkemedel som förhindrar att smittan överförs till deras barn.

– Mängder av allvarligt sjuka patienter kommer till oss efter att ha letat länge efter hivbehandling, säger Thierry Dethier, som arbetar för Läkare Utan Gränser i Kongo-Kinshasa. När de kommer till oss är många så sjuka att de bokstavligen dör i våra väntrum.

betydande steg mot hivepidemin
Samtidigt har många fattiga länder också tagit betydande steg för att stoppa hivepidemin. Både Zimbabwe och Malawi har exempelvis lyckats bredda sina hivprogram de senaste åren. Men nu riskerar framstegen att undergrävas när internationella givare drar sig ur sina åtaganden. Viktiga finansieringsaktörer som Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria står inför stora ekonomiska bortfall när givarnas intresse svalnar för hivbehandlingsinsatser.  Detta trots att nya rön visar att hivbehandling minskar smittospridningen av sjukdomen med upp till 96 procent.  

AIDS KAN STOPPAS

– Precis när vi har hopp om att kunna vända epidemin får vi fajtas mot den ekonomiska krisen. Jag tror verkligen att vi kan stoppa aids. Men vi kan inte göra det själva, säger Kristina Bolme Kühn.

Läkare Utan Gränser fanns på plats på konferensen i Washington DC bland annat med försöken att påverka beslutsfattare att fler människor ska få tillgång till hiv-behandling och för att priserna på hivmediciner ska hållas nere. Läkare Utan Gränser behandlar över 220 000 människor i 23 länder för hiv. 

För mer information om aktiviteterna på IAC i Washington,

aids2012