REDAKTIONELLT

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Ledare:

Jesusdomen i tiden

Vad säger Jesus oss i vår tid? Ja, en hel del faktiskt! Det Jesus predikade är tidlöst och universellt. Och människors göranden i tillvaron pendlar mellan gott och ont. När det onda tar överhand får domedagsprofeterna rätt. 


  Domedagsprofet låter lite mossigt i dag och fungerar mera som något löjeväckande, som ett skällsord. Medan andra ser Bibelns profeter med största respekt – utan att vara fundamentalister. 

Profeterna varnade människorna under olika tider för felaktigt leverne, som kan leda till skada för människorna. Profeter uppmanade därför människorna att sluta göra det som drabbar och leder till elände. Se till att inte profetiorna slår in! var deras samstämda uppmaning.

I dagens moderna tidevarv finns fortfarande dessa välmenande profeter. De är ofta bildade människor, en hel del av dem är berömda, som professorer, forskare och författare och som uppmanar människorna att inte göra det som leder till skada, ungefär så som de tidigare profeterna. 

Vredens dag. Kristendomens Kristus, eller profeten Jesus dom är just det som är den största profetian i den kristna religionen. Jesus dom gäller även enligt islam, och på samma villkor – tvillingreligionernas samstämdhet. Jesus säger oss vad människor bör göra, och vad vi inte ska göra i relationerna människor emellan och i förhållandena till livets betingelser.

Begreppet dom fick två betydelser, även om ordet är ett juridiskt begrepp i båda fallen. Dom är ett sakavgörande i en domstol. Jesus höll sig till detta begrepp, och av det kommer Kristus dom över världens människor, enligt kristen och muslimsk tradition. Kristus dom gav namnet till denna världsreligion i många länder.

Förkortningen dom från "dominus" som i språkvariationerna betyder herre, var en adelstitel i latinska språkområdena, jmf doña, alltså herr och fru i ett härskande adelskap. Ett illusionistiskt hokus pokus. 

Båda domsbegreppen blev bindande för framförallt undersåtarna i det hierarkiska samhället. Ordning och reda i det feodala samhället med andra ord. 

Och språktraditionerna håller i sig. Domkyrka betyder Herrens hus – men, varför inte bara Guds hus! Herren i dess olika sammanhang är ett gammaltestamentligt begrepp, något som Jesus helt klart avvisade!

Jesus säger själv att han kom till världen för att söndra. Och Rikare Liv vill gå i Jesu fotspår, och därför säger jag: Vi kan nu skåda den globala världsordningen i sin omfattande ofullkomlighet, en misskött världsordning, med materiell rikedomen som slår världsrekord i sin omfattning, miljöförstöring och orättvisor, och på grund av detta rämnar världsordningen i sina grundvalar, i bristen på just den sanna Rikedomen. Detta har jag lärt mig av Jesus, världens domare!

Många forskare har med en mycket god vilja försökt varna människorna inför katastrofala faror, men som inte hörsammats i tillräcklig hög grad. Dag för dag tickar planeten Jorden mot sitt öde.

Klarar människorna av att hindra Mamons misskötsel av den nuvarande världsordningen? Det kan vara en ödesfråga, uppriktigt talat!

I krisernas och motsättningarnas världsordning är kärlek och rättvisa den allra bästa lösningen för alla. Och detta kan bara genomföras om vi agerar för gemenskapen i Jesus kraftfulla rättvisetänkande! Då kan berg flyttas!

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008-09-23