IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Jamil al Najadah familj och släkt, tvingades flytta när myndigheterna rev deras bostäder.

Foto: Oxfarm

DIAKONIA:

Israel river bostadshus

Byggnader finansierat av EU-länder rivs

Jamil al Najadah och 31 medlemmar i hans familj och släkt, varav 23 barn, lämnades utan bostad när israeliska myndigheter rev de enkla bostäder de fått av den brittiska biståndsorganisationen Oxfam. Ett projekt finansierat av EU-bistånd. Rivningen skedde 2011 i Dkeika, Hebron, på Västbanken i Area C som helt och hållet kontrolleras av Israel.


 Erika Bergman: |2012-08-01| Över 60 EU-finansierade projekt på palestinskt territorium har förstörts av Israel från 2011 och framåt. Ytterligare 110 riskerar att rivas. Det visar en ny sammanställning som internationella organisationer gjort. 

– För oss som arbetar med bistånd är det oacceptabelt när en stridande part förstör bistånd till civila. Enligt Genèvekonventionen är det jämförbart med krigshandlingar mot civilbefolkning och måste fördömas, säger Diakonias generalsekreterare Bo Forsberg.

EU:s utrikesministrar möttes i Bryssel och väntas skärpa tonen mot Israel om läget i det så kallade Area C, palestinskt territorium kontrollerat av Israel, där förstörelsen av infrastruktur ökat markant. Internationella organisationer i Area C har sammanställt det ökande antalet biståndsprojekt som EU finansierat och Israel förstört från 2011 till nu. 

Sammanställningen, som tidigare inte publicerats

» Åtminstone 62 byggprojekt, finansierade av Sverige, Frankrike, Nederländerna, Polen, Storbritannien och EU med flera, har rivits av israeliska myndigheter. Det handlar om vattencisterner, byggnader för djurhållning, jordbruksbyggnader och bostäder.

» Över 110 byggprojekt, finansierade av Sverige, Belgien, Frankrike, Tyskland, Spanien och EU med flera, har fått rivningsbesked eller en order från israeliska myndigheter om att stoppa byggnationerna. Det handlar om anläggningar för förnyelsebar energi, vattencisterner, byggnader för djurhållning, vatten- och avloppsledningar och bostäder.

»  Över 25 procent av all palestinsk infrastruktur som förstördes under 2011 var biståndsfinansierad, av bland annat EU.

»  Just nu riskerar ett antal EU-finansierade härbärgen i området Khan Al Khmar att rivas.

VAD VILL ISRAEL EGENTLIGEN?

Man kan ifrågasätta vad Israel egentligen har för mål när man förstör biståndsprojekt som går ut på att stötta vanliga palestinier som vill försörja sig och leva ett fungerande liv. Sämre levnadsvillkor gynnar ju extremister. Man kan inte låta bli att fråga sig: Vill Israel ha fred när man agerar på det här sättet, säger Bo Forsberg.

EU samlar inte in uppgifter om vilka EU-finansierade projekt som förstörs. Därför är det svårt att uppskatta hur mycket biståndsmedel som gått till spillo från 2011 fram till nu. Men EU-kommissionen har uppskattat att israeliska armén förstörde biståndsprojekt, finansierade av EU och EU-länderna, till ett värde av mer än 49 miljoner euro från 2001 till 2011. Av dessa beräknas 29 miljoner euro vara EU-bistånd. Det är framför allt förstörelse av palestinsk infrastruktur och palestinska bostäder i samband med andra intifadan och Gazakriget som gör omfattningen så stor. Den höga summan till trots har EU utelämnat många förstörda projekt i sin lista.